De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
SOLAR ENERGY
WONINGEIGENAREN

Software & Updates

Software-update via Solar.web

 • Ga naar Settings (Instellingen) -> Components (Componenten) in Solar.web.
 • Schakel het selectievakje in op dezelfde regel als de component die u wilt updaten.
 • Klik op de rode update-knop en bevestig het bericht in het pop-upvenster met de knop OK.
 • De firmware-update wordt gestart.
 • Onderbreek tijdens het updateproces de stroomvoorziening naar de component niet.
 • De voortgang van de update wordt weergegeven op de pagina Components (Componenten) na het starten van de update.

USB Update (update omvormersoftware)

De software van de volgende Fronius-inverters kan via een USB-stick worden geüpdatet:

 • Fronius Galvo
 • Fronius Symo
 • Fronius Primo
 • Fronius Eco
 • Fronius IG TL

Ga als volgt te werk om de softwareversie van de inverter te updaten:

/ Download het vereiste firmwarebestand van DownloadCenter: required firmware

/ Voer de naam van de inverter in (bv. Symo, Primo, Eco) en schakel het selectievakje “Firmware” in het filter in.

/ Kopieer het bestand froXXXXX.upd naar een lege USB-stick. Deze moet de FAT32-bestandsindeling hebben.

/ Steek de USB-stick in de USB-aansluiting van de inverter. Opmerking: Verwijder het onderste deksel van de inverter om dit uit te kunnen voeren..

/ Start de update via het display van de inverter onder “Setup à USB à Software update” (Software updaten via USB-stick). 

/ De momenteel geïnstalleerde firmwareversie en de nieuwe firmwareversie van de inverter worden nu onder “Software update” (Software-update) weergegeven als de USB-stick in de inverter is geplaatst. Druk nogmaals op Enter (vierde toets van links) om de software-update te starten.

Opmerking: Verwijder de USB-stick niet tijdens het updateproces!

Lokale LAN-update (update Datamanager-software)

 •  Download het vereiste firmwarebestand van DownloadCenter firmware file op de website van Fronius.  
 •  Schakel de firewall en het antivirusprogramma uit.   
 •  Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade firmwarebestand en selecteer “Run as administrator” (Uitvoeren als beheerder). Er wordt een venster met de webserver geopend. U kunt nu de fysieke verbinding tussen de datamanager en de computer tot stand brengen.
 •  Hiervoor hebt u een computer (laptop of pc) en een patchkabel (LAN-kabel, RJ45-kabel) nodig. Gebruik de patchkabel om een fysieke verbinding tussen uw computer en de datamanager tot stand te brengen. De LAN-interface van de datamanager bevindt zich achter het onderste deksel van de inverter, rechts van de WLAN-antenne. U kunt de schroefverbinding van het onderste deksel losmaken met een Torx-schroevendraaier. 
 • De datamanager heeft vier leds die in een vierkant rechts van de WLAN-antenne en de LAN-interface zijn geplaatst. Daar, tussen de twee voorste leds en de printplaat, bevindt zich een kleine DIP-schakelaar die u in de linkerpositie (positie “A”) zet.
 • Open nu een browser op de computer en voer het IP-adres “169.254.0.180” in de adresbalk in. Bevestig deze met de Enter-toets. Als u geen verbinding met deze pagina kunt maken, probeer dan de webinterface van de datamanager te openen via een andere webbrowser. Als de webinterface van de datamanager nog steeds niet wordt geopend, voer dan de volgende handelingen uit: - Gebruik een andere LAN-kabel. - Zet de schakelaar links van de WLAN-antenne op de inverter van “Slave” naar “Master”.
 • Navigeer via het display van de inverter naar “Firmware update” (Firmware-update) en selecteer “Update via LAN” (Update via LAN).
 • Klik op “Update” (Update).
 • Er verschijnt een informatievenster dat u na het lezen moet bevestigen om de update te kunnen importeren.
 • Wacht tot het updateproces is voltooid. Let op: Schakel uw computer niet uit tijdens het updaten. De LAN-verbinding tussen de computer en de datamanager mag tijdens het updateproces niet worden verbroken. Schakel ook de stroomvoorziening naar de inverter niet uit.

Update via web - Update van datamanager in geval de firmware-update op Solar.web wordt geannuleerd

/ Navigeer op het display van de inverter naar “Wi-Fi Access Point” (WLAN-toegangspunt) onder “Setup” (Installatie) en activeer deze.

/ Sluit een eindapparaat (laptop/smartphone/tablet) aan op dit WLAN-toegangspunt. Ga hiertoe naar “WLAN-instellingen” [WLAN settings] -> “WLAN zoeken” [Find WLAN] à en selecteer “Fronius_2XX.XXXXX”. Voer “12345678” in als beveiligingssleutel.

/ Nadat u de verbinding via het WLAN-toegangspunt tot stand hebt gebracht, opent u een browser en voert u in de adresbalk het IP-adres “192.168.250.181” in. Bevestig de invoer met de Enter-toets.

/ Als u een internetverbinding met de datamanager tot stand hebt gebracht via WLAN of LAN (systeem op Solar.web online), kunt u deze stap overslaan en verder gaan met de volgende stap: Navigeer in de webinterface van de datamanager onder “Settings” (Instellingen) naar “Network” (Netwerk) en selecteer het verbindingstype “Internet via WLAN” (Internet via WLAN) of “Internet via LAN” (Internet via LAN). Selecteer een optie om verbinding te maken met internet:

Internet via WLAN: (Internet via WLAN)

Zoek onder “gevonden netwerken” [Networks found] uw thuisnetwerk en klik op “Instellen” [Set up]. Nu verschijnt er een pop-upvenster met een beveiligingssleutelprompt. Voer uw WLAN-netwerkwachtwoord in en klik op “Bevestigen” [Confirm]. Bevestig vervolgens de instellingen bovenaan met het grote vinkje. Als de internetverbinding tot stand is gebracht, moet de “wereld”-led (led met de vier in een vierkant geplaatste leds) groen gaan branden. Let op: De router mag zich niet ver van de inverter bevinden, anders kan uw WLAN-netwerk niet in de lijst worden weergegeven. U kunt ook een draadloze versterker gebruiken om de draadloze verbinding te verbeteren. Bovendien kunt u alleen met 2,4 GHz WLAN-netwerken een verbinding maken met de datamanager.

Internet via LAN: (Internet via LAN)

Nadat u het verbindingstype “Internet via LAN” (Internet via LAN) hebt geselecteerd, stelt u de LAN-instelling “IP-adres ophalen” [Get IP address] in op “dynamisch” [Dynamic]. Bevestig de instellingen bovenaan met het grote vinkje. Leid nu een fysieke LAN-verbinding (RJ45-kabel) van de datamanager naar uw thuisrouter. Ga als volgt te werk: 

 • Schroef het onderste deksel van de inverter los om toegang te krijgen tot de LAN-poort van de datamanager-kaart. Sluit uw computer (laptop/pc) met een LAN-kabel (RJ45-kabel) aan op de LAN-poort van de datamanager (LAN-interface rechts van de WLAN-antenne). Zet de DIP-schakelaar naast de vier leds die in een vierkant zijn geplaatst in de positie “A” (positieschakelaar aan rechterzijde). Als de internetverbinding tot stand is gebracht, moet de “wereld”-led (led met de vier in een vierkant geplaatste leds) groen gaan branden.
 • Navigeer op uw computer (laptop/pc) naar “Firmware Update” (Firmware-update) in de webinterface van de datamanager en klik op “nu controleren” [Check now].
 • Vervolgens wordt er een actuele firmwareversie weergegeven (als u een verbinding met internet hebt) en kunt u klikken op “Update via web” (Update via web).
 • Klik op “Update” en wacht tot het updateproces is voltooid. Let op: Zorg er tijdens de update voor dat de internetverbinding stabiel blijft en niet wordt verbroken. De stroomvoorziening naar inverter of de datamanager mag tijdens het updateproces niet onderbroken zijn.

Als u geen toegang kunt krijgen tot de webinterface van de datamanager via een WLAN-toegangspunt:

 • Voor het maken van een fysieke verbinding met de datamanager zijn een computer (laptop of pc) en een patchkabel (LAN-kabel - RJ45-kabel) vereist. Gebruik nu de patchkabel om een fysieke verbinding te maken tussen uw computer en de datamanager. De LAN-interface van de datamanager bevindt zich achter het onderste deksel van de inverter, rechts van de WLAN-antenne. U kunt de schroefverbinding van het onderste deksel losmaken met een Torx-schroevendraaier.
 • Op de datamanager, rechts van de WLAN-antenne, zijn vier in een vierkant geplaatste leds zichtbaar. Daar, tussen de twee voorste leds en de printplaat, bevindt zich een kleine DIP-schakelaar, die u in de linkerpositie (positie “A”) zet.
 • Open nu een browser op de computer en voer het IP-adres “169.254.0.180” in de adresbalk in. Bevestig deze met de Enter-toets.

Als u een internetverbinding met de datamanager tot stand hebt gebracht via WLAN (systeem op Solar.web online of de “wereld”-led van de datamanager gaat groen branden), kunt u deze stap overslaan en verder gaan met de volgende stap:

 • Navigeer in de webinterface van de datamanager onder “Settings” (Instellingen) naar “Network” (Netwerk) en selecteer het verbindingstype “Internet via WLAN” (Internet via WLAN). Selecteer vervolgens uw thuisnetwerk onder “gevonden netwerken” [Networks found] en klik op “Instellen” [Set up]. Een pop-upvenster met een beveiligingssleutelprompt verschijnt. Voer hier het wachtwoord van uw draadloze netwerk in en klik op “bevestigen” [Confirm]. Bevestig de instellingen bovenaan met het grote vinkje. Let op: De router mag zich niet ver van de inverter bevinden, omdat anders uw WLAN-netwerk niet kan worden weergegeven en een verbinding met de datamanager kan alleen met 2,4 GHz WLAN-netwerken tot stand worden gebracht.
 • Navigeer naar “Firmware update” (Firmware-update) en klik op “Check now” (Nu controleren).
 • Vervolgens wordt een huidige firmwareversie weergegeven (als een internetverbinding tot stand is gebracht). Klik op “Update via Web” (Update via web).
 • Klik op “Update” en wacht tot het updateproces is voltooid. Let op: Zorg er tijdens de update voor dat de internetverbinding stabiel blijft en niet wordt verbroken.

Statuscodes met een software-update