Stopka redakcyjna / ujawnienie danych firmy Fronius Polska Sp. z o.o.

Strona internetowa www.fronius.com bêdzie w przyszłoœci udostêpniana przez firmê Fronius International GmbH.

Podstawowy cel medium:

Portal internetowy służy do reklamowania dystrybuowanych przez nas towarów i usług oraz do prezentacji naszego przedsiêbiorstwa.

Właœciciel i wydawca:

Fronius International GmbH

Przedmiot działalnoœci właœciciela:

Produkcja i zbyt produktów dywizji Perfect Charging, Perfect Welding oraz Solar Energy.

Siedziba właœciciela:

Froniusstraße 1

A-4643 Pettenbach

Zarząd:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

Kontakt:

E-mail: contact@fronius.com

Tel.: +43 7242 241-0

Adres do dostaw/ centrum logistyczne:

Fronius Straße 5

A-4642 Sattledt

Numer rejestru handlowego i sąd rejestrowy

Numer rejestru handlowego: 149888z

Sąd rejestrowy: Landesgericht Steyr

Nr VAT (UID): ATU52614407

Informacje na temat rozstrzygania sporów drogą elektroniczną:

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformê do pozas¹dowego rozstrzygania sporów online (ODR), dostêpn¹ pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?