Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.creator Solar Energy

Inledning

Solar.creator är ett konfigurationsverktyg från Fronius International GmbH. Det möjliggör snabb och konkret planering av solcellsprojekt och stegvist projektgenomförande.
Solar.creator gör det möjligt att snabbt och enkelt skapa projekt, utan speciell utbildning.
Du behöver inte ett aktivt medlemskap i Solar.web för att kunna använda Solar.creator.

Allmänna frågor

Du kan använda ditt Fronius användarkonto för att logga in på alla Fronius plattformar. Du behöver inte skapa ett separat användarkonto.
Om du redan har ett Fronius-användarkonto kan du logga in i Solar.creator med det. Om du inte har ett, kan du registrera dig på https://creator.fronius.com/ under menypunkten "Logga in". Om du behöver mer hjälp med registreringen kontaktar du vår kundtjänst och anger det felmeddelande du fick och den e-postadress som du vill ha för ditt användarkonto. Använd vårt kontaktformulär.
Kontrollera att registreringen har avslutats korrekt. Efter registreringen skickas en länk till din e-postadress. Öppna den och logga in en första gång, för att komplettera dina data.  Om du fortfarande har problem efter detta, kontaktar du vår kundtjänst med den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.
Titta först i mappen med skräppost för din e-posttjänst. Ligger det inte där, kontaktar du vår kundtjänst med den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.

Funktioner

Med Solar.creator kan användare snabbt och enkelt skapa konfigurationer för solcellanläggningar med Fronius produktpalett. Verktyget beräknar hur stor avkastning den planerade solcellsanläggningen kan ge, utifrån placering och förbrukningsprofil. Lönsamheten, och optimering av energibalansen genom optimal sektorskoppling, visas visuellt i en rapport.
Solar.creator-projekt som markerats med status "accepterat" kan integreras direkt i Solar.web. Detta förkortar idrifttagningsprocessen efteråt.

Solar.creator erbjuder följande funktioner:

  • Administration av kundprojekt
  • Automatiska förslag för planering av anläggningar
  • Omfattande och aktuell moduldatabas
  • Komplett Fronius växelriktardatabas
  • Beräkning av avkastning utifrån instrålningsdata
  • Integration av lösningar för värme och lagring
  • Omfattande rapport-webbsida för anläggningsägare
  • Enkelt att skicka rapporter direkt från Solar.creator
I projektöversikten för Solar.creator kan du med hjälp av kontextmenyn för rapporten skicka den direkt via e-post.
Solar.creator erbjuder möjlighet att ladda ned projektfiler med hjälp av exportfunktionen, för att göra dem tillgängliga för andra personer.
Solar.creator erbjuder möjlighet att justera instrålningsvärdet, som genereras av omgivningsdata, upp eller ned i procent.
I projektinställningarna kan valuta och enheter (metrisk/imperial) väljas manuellt.