Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.creator Solar Energy

Εισαγωγή

Το Solar.creator είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης της Fronius International GmbH. Με τη βοήθειά του μπορεί να επιτευχθεί η γρήγορη και ακριβής σχεδίαση φωτοβολταϊκών έργων καθώς επίσης να δημιουργηθεί ένα νέο έργο βήμα προς βήμα.
Το Solar.creator σάς επιτρέπει να δημιουργείτε έργα με απλά και γρήγορα βήματα, χωρίς να χρειάζεται ειδική εκπαίδευση.
Για να χρησιμοποιήσετε το Solar.creator δεν απαιτείται ενεργή συνδρομή Premium στο Solar.web.

Γενικές ερωτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη Fronius για να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα Fronius. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη.
Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό χρήστη Fronius μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Solar.creator. Αν όχι, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του δικτυακού τόπου https://creator.fronius.com/ από το στοιχείο μενού «Σύνδεση». Αν παρόλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια για την εγγραφή, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας το εμφανιζόμενο μήνυμα σφάλματος που έχετε λάβει και τη διεύθυνση email που θέλετε να επιλέξετε για τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας μας.
Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Μετά την εγγραφή θα λάβετε έναν σύνδεσμο στο email σας. Μόλις τον ανοίξετε, θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε για πρώτη φορά. Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την εγγραφή, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας μας.
Αρχικά ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» στον προσωπικό σας λογαριασμό email. Αν ούτε εκεί έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Λειτουργίες

Το Solar.creator παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί γρήγορα και με ακρίβεια διαμορφώσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδυάζοντας αρμονικά την γκάμα των προϊόντων Fronius. Παράλληλα, η εφαρμογή ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το προφίλ κατανάλωσης παρέχει μια πρόβλεψη για τις αναμενόμενες επιδόσεις του σχεδιασμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Η οικονομική αποδοτικότητα καθώς και η βελτιστοποίηση του ισοζυγίου ενέργειας με την επίτευξη της βέλτιστης σύζευξης τομέων οπτικοποιείται και παρουσιάζεται με τη μορφή μιας έκθεσης.
Τα έργα που δημιουργήθηκαν στο Solar.creator και έχουν επισημανθεί με το στάτους «αποδεκτό» μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στο Solar.web. Με αυτόν τον τρόπο συντομεύεται η επακόλουθη διαδικασία θέσης σε λειτουργία.

Το Solar.creator προσφέρει τις εξής λειτουργίες:

  • Διαχείριση έργων πελατών
  • Αυτοματοποιημένες προτάσεις για τη σχεδίαση ενός συστήματος
  • Εκτενή και ενημερωμένη βάση δεδομένων για φωτοβολταϊκά πλαίσια
  • Πλήρη βάση δεδομένων για μετατροπείς Fronius
  • Υπολογισμό απόδοσης με συνυπολογισμό των δεδομένων έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
  • Ενσωμάτωση λύσεων θερμότητας και συσσωρευτών
  • Ελκυστική ιστοσελίδα αναφοράς για ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Εύκολη αποστολή εκθέσεων και αναφορών απευθείας από το Solar.creator"
Στην Επισκόπηση έργου του Solar.creator μπορείτε μέσω του μενού συνάφειας να αποστείλετε από το σύστημα την εκάστοτε έκθεση απευθείας μέσω email.
Το Solar.creator παρέχει μέσα από τη «Λειτουργία εξαγωγής» τη δυνατότητα μεταφόρτωσης ενός αρχείου έργου και με τον τρόπο αυτόν κοινοποίησής του, ώστε να είναι διαθέσιμο και σε τρίτους.
Το Solar.creator παρέχει τη δυνατότητα ποσοστιαίας τροποποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω της τιμής της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία που προκύπτει από τα περιβαλλοντικά δεδομένα.
Στις Ρυθμίσεις έργου μπορούν να επιλεγούν χειροκίνητα το νόμισμα και οι μονάδες μέτρησης (μετρικές / βρετανικές).