ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΝΟΜΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ Fronius Hellas Monoprosopi I.K.E.

Η ιστοσελίδα www.fronius.gr παρέχεται από την Fronius International GmbH και βρίσκεται στη διάθεσή σας.

 

Βασικός σκοπός του μέσου:

Η ιστοσελίδα χρησιμεύει στην εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και στην επιχειρηματική προβολή της.

 

Κάτοχος μέσου και εκδότης:

Fronius International GmbH

 

Επιχειρηματικός σκοπός του κάτοχου του μέσου:

Παραγωγή και διανομή προϊόντων των εξής κλάδων: Perfect Charging, Perfect Welding και Solar Energy.

 

Έδρα του κατόχου του μέσου:

Froniusstraße 1 

A-4643 Pettenbach

 

Τόπος εγκατάστασης της εταιρείας:

Fronius Hellas Monoprosopi I.K.E.

Souanidi 2

GR-54453 Thessaloniki

 

Διεύθυνση:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

 

Επικοινωνία:

e-mail: pv-support-greece@fronius.com

Τηλ.: +30/2310/913 544

 

Αριθμός εμπορικού μητρώου και δικαστήριο τήρησης μητρώου:

Αριθμός εμπορικού μητρώου: 138982804000

Δικαστήριο τήρησης μητρώου: General Business Registry

UID: 800736630

 

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα OS). Επισκεφθείτε σχετικά τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?