Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
FÖRETAG OCH INDUSTRI

Industriverksamhet med solcellsanläggning på taket i megawattområdet

Philippines
Maximal egenförbrukning medför snabb återbetalning av anläggningskostnader

Den multinationella koncernen JTI, med över 40 000 anställda i hela världen, slår flera flugor i en smäll med sin takmonterade solcellsanläggning i Batangas i Filippinerna. JTI använder företagets enorma takyta för att producera ström till alla förbrukare, exempelvis kylanläggningen för hallarna. Då behöver inte lika mycket dyr el köpas in från det allmänna elnätet.

 

Dessutom minskas CO2-utsläppen vilket är ett krav som blir allt mer närvarande i olika länders lagstiftningar.

 

 

Maximal egenförbrukning från solcellsel för industriföretag

JTI producerar varje år ca 6 500 MWh CO2-fri solel i sin solcellsanläggning. Företaget använder hela avkastningen själv och driver med den ett av Sydostasiens största egenförbrukningssystem. Men företaget är inte bara framsynt vad gäller egenförbrukningen: Takanläggningar på 4,77 MWp är ännu ovanligare. Men JTI insåg potentialen hos den enorma takytan och använder den intelligent. Solenergin kan JTI använda exempelvis för kylning och belysning i sina byggnader.

Lägsta driftkostnaderna under hela livslängden

Till skillnad från växelriktare från andra tillverkare kräver inte Fronius produkter regelbundet underhåll, vilket innebär enorma besparingar för JTI i underhållskostnader. Om en växelriktare behöver service under dess drifttid kan den genomföras på plats av kvalificerade installatörer under ett enda besök. Resultatet är maximal avkastning och snabb återbetalning av totalkostnaden.

 

 

 

Uppfyll lagstadgade krav med nollutmatning

Fronius växelriktare medger nollutmatning vilket betyder att ingen el matas ut på nätet. Allt fler länder kräver detta, och ibland även partiella utmatningsnivåer med vissa procentandelar.

 

Fronius produkter är som standard försedda med dynamisk effektreglering och uppfyller kravet på nollutmatning utan några extra kostnader.

Korta fakta:

Anläggningens storlek: Ca 4,77 MWp
Fronius-produkter: 213 Fronius Symo 20.0-3-M
Årlig avkastning: 6 500 MWh
Annan information:

den största egenförbrukningsanläggningen i Sydostasien

100 % egenförbrukning