Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
FÖRETAG OCH INDUSTRI

Ladda med grön el i stor skala

2023-05-02 / Mainz-Kostheim, Tyskland
Unik laddpark med solenergi använder projektväxelriktare från Fronius.

5 miljoner kilometer utsläppsfri körning

Ladda elbilen bekvämt och ekonomiskt medan du shoppar. Det här är en önskan som gått i uppfyllelse för dem som shoppar i Mainz-Kostheim-området i Tyskland. Intill ett stort lokalt shoppingcenter driver SUN2CHARGE GmbH en laddpark med solenergi som producerar 100 % egen solenergi och på så sätt revolutionerar den solenergidrivna infrastrukturen för eltransporter i det omgivande området. Det storskaliga projektet har konstruerats enbart med Fronius-växelriktare.

Laddparken med solenergi är den första i sitt slag i Tyskland och är verkligen ett banbrytande projekt när det gäller hållbar ekonomisk effektivitet. En solcellsanläggning med hela 2 300 moduler, 16 km solcellskabel och 1 km datakabel har installerats på taken på omgivande byggnader. Anläggningen producerar ca 900 000 kWh solenergi årligen – en enorm mängd energi som skulle kunna driva en elbil i ofattbara 5 miljoner utsläppsfria kilometer. 

» Det här projektet är rätt unikt och har aldrig byggts på det här sättet tidigare i Tyskland. «

Christoph Hesselmann, Opel Energy GmbH – laddparkskonstruktion

Fronius växelriktare utgör kärnan i den högproducerande solcellsanläggningen på 1 000 kWp

12 Fronius Tauro-växelriktare och två Fronius Symo-växelriktare installerades för det storskaliga projektet. De här kraftfulla projektväxelriktarna är det perfekta valet för det här exceptionella projektet. De ger inte bara maximal flexibilitet när det gäller utformningen av anläggningen, utan ger också maximal produktion även under de tuffaste miljöförhållanden och kräver heller inget överliggande skydd utomhus. Fronius växelriktare går dessutom snabbt att installera och underhålla. Om behovet uppstår är det bara ersättningskomponenterna som behöver bytas på Fronius Tauro, och inte hela växelriktaren. Det gör det ännu mer ekonomiskt att driva den storskaliga solcellsanläggningen till laddparken med solenergi samtidigt som den totala anläggningskostnaden skärs ned till ett minimum.

Ladda ovanligt billigt med solens hjälp

Konceptet för laddparken med solenergi i Mainz-Kostheim har ett unikt säljargument: i stället för att överskottsenergin matas in i det allmänna elnätet lagras den på plats i stora batterilagringsenheter med en kapacitet på 560 kWh. ”Det här gör att vi kan försäkra oss om att 80 % av elen som vi matar in i elbilarna genereras av solen”, förklarar Christoph Hesselmann på Opel Energy GmbH som har konstruerat laddparken. Detta förväntas öka till fullständiga 100 % inom de närmaste åren.

Och alla kunder drar nytta av det här: solenergin är tillgänglig dygnet runt till extra ekonomiska priser eftersom kostnaden för att ladda elbilarna beror på hur mycket solenergi som produceras. När lagringsenheterna är fulla och solen skiner kan laddningspriset bli betydligt lägre.

Optimal laddningskapacitet för miljön

10 laddstationer med två laddplatser vardera är nu tillgängliga för kunderna till det lokala shoppingcentret så att de kan ladda sina elbilar medan de shoppar. För att uppnå det här har laddinfrastrukturen optimerats efter hur en genomsnittlig besökare laddar: ”Efter en shoppingrunda på 45 minuter har en elbil i genomsnitt laddats från 20 till 80 %. Så laddplatserna är perfekt anpassade för att man ska kunna använda shoppingtiden till att ladda elbilen”, säger Christoph Hesselmann när han redogör för valet av laddinfrastruktur. Även om det finns system med ännu högre laddningskapacitet skulle de inte direkt öka laddparkens mervärde utan i stället bara medföra högre investeringskostnader. 

100 % solenergi, 100 % oberoende

Endast en mycket liten del av den offentliga infrastrukturen används till driften av laddparken med solenergi. Det gör den till ett utmärkt exempel på en fullständigt självförsörjande mikrokraftlösning. Att falla tillbaka på det allmänna elnätet kommer bara att bli nödvändigt om solcellsanläggningen inte skulle ge någon avkastning och alla lagringsenheter är helt tomma – ett osannolikt scenario, enligt Christoph Hesselmann: "Tack vare vår intelligenta krafthantering väntar vi oss inte att det ska hända, i synnerhet inte under de första åren. Så vi är egentligen funktionsdugliga även om infrastrukturen runt oss faller samman.” Den omdiskuterade och ofta citerade frasen ”överbelastning av elnätet” i samband med eltransporter har därför ingen betydelse vid laddparken med solenergi i Mainz-Kostheim. Det är en betryggande tanke för operatörerna, men även för användarna från det omgivande området. 

Utmaningen antagen

Med sitt mod och sin öppenhet inför nya idéer lyckades Fronius imponera på konstruktörerna av laddparken redan från början. Medan andra företag tackade nej till ett projekt i sådan stor skala var Fronius medarbetare omedelbart entusiastiska över det unika projektet eftersom det fullständigt överensstämmer med vår vision om 24 timmar sol.

Under den 14 månader långa planeringsfas som följde visade vårt projektteam på Fronius upp en imponerande nivå av expertkunskaper och fokus på service. Ett annat avgörande argument för att samarbeta med Fronius var den lokala aspekten och den fullständigt Europabaserade tillverkningen av våra produkter och produktkomponenter. ”Samarbetet med Fronius gick utmärkt. All teknik fungerade utan problem och supporten var överlägsen. Jag har gjort helt andra erfarenheter tidigare med mycket mindre projekt”, säger Hesselmann entusiastiskt när han sammanfattar det första gemensamma projektet för Opel Energy GmbH och Fronius. 

» Kontaktpersonerna på Fronius var först med att säga ’Vi tycker att det är spännande; vi kan få det att fungera’. «

Christoph Hesselmann, Opel Energy GmbH – laddparkskonstruktion

Avgörande svar för framtiden

Vi har hittat avgörande svar på allt som för närvarande ses som utmaningar i samband med eltransporter – svar som vi anser vara fullständigt visionära.” Christoph Hesselmann

Alla inblandade kunde ta med sig värdefulla erfarenheter och en mängd positiv feedback från det banbrytande projektet med en budget på 1,8 miljoner euro. Med detta som utgångspunkt kommer många fler laddparker av den här typen att följa – återigen med robusta Fronius Tauro- och Fronius Symo-växelriktare som har de perfekta egenskaperna för projekt för företag och industri när det gäller effektivitet, livslängd och service. Vi är stolta över det framgångsrika genomförandet av det här utomordentliga, storskaliga projektet för omfattande eltransporter som för oss alla framåt.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?