Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
FÖRETAG OCH INDUSTRI

Markbaserad solcellsanläggning med enastående låga driftkostnader

Greece
Genomtänkt produktdesign minimerar BOS-kostnaderna

 

Christos Syrikelas blickar stolt ut över sin solcellsanläggning i norra Grekland. Anläggningen togs i drift i januari 2019. 1 500 MWh CO2-fri solel produceras varje år här i Kastoria. En hållbar investering som också är ekonomiskt lönsam. Anläggningsägaren, Christos Syrikelas, tänkte vid planeringen av projektet särskilt på hur både investeringskostnaderna och de löpande kostnaderna skulle minimeras.

 

Syrikelas valde Fronius som partner för jätteprojektet. Han förklarar varför: ”Vårt företag har jobbat inom området i många år, och därför väljer vi solcellsanläggningar som håller länge. Vi sätter stort värde på tillförlitliga partner som levererar produkter av hög kvalitet och har lång erfarenhet av solenergibranschen.”

 

SOLCELLSANLÄGGNINGENS LÖNSAMHET ÄR AVGÖRANDE

Christos Syrikelas vet att lönsamheten hos investeringen i en solcellsanläggning beror både på avkastningen och på kostnaden. Det ska ses över hela livslängden hos solcellsanläggningen.

 

”Vi har i många år investerat i solcellsanläggningar och använder vår omfattande erfarenhet. Under årens lopp har vi lärt oss att det är de långsiktiga kostnaderna vi måste hålla ögonen på. För bara om de löpande kostnaderna för underhåll och service är låga så kan anläggningen löna sig på längre sikt. Vi kan alltid lita på att utrustningen från Fronius håller rätt kvalitet. Tauro är inget undantag”, bekräftar Christos Syrikelas.

» Fronius utrustning håller rätt kvalitet. «

HÅLL NER KOSTNADERNA FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE

Vid det här projektet i norra Grekland valde Syrikelas den nya växelriktaren Fronius Tauro, som med sitt pris-prestandaförhållande har tagit både anläggningsägare och investerare med storm.

 

George Lentzas är försäljningschef för Fronius i Grekland och gläder sig över de minskade servicekostnaderna som växelriktaren ger möjlighet till: ”Precis som i SnapINverter-familjen kan också den nya kommersiella växelriktaren servas av en enda person. Effektdelen kan bytas ut vid ett enda teknikerbesök. Vid service så är det ett ovärderligt mervärde för både installatören och för investeraren.” För det minskar på lång sikt de höga kostnader som uppstår vid servicebesök.

 

En annan viktig faktor är underhållskostnaderna. Där har det också visat sig att kostnaderna i anläggningen sjunkit i motsvarande grad. Med Fronius Tauro behövs inget löpande underhåll till skillnad från växelriktare från andra tillverkare.

 

 

GENOMTÄNKT DESIGN MINIMERAR BOS-KOSTNADERNA

En granskning av den andra sidan av solcellsanläggningens inköpskostnader visar snabbt att BOS-kostnaderna – Balance Of System – har en stor besparingspotential. Där ingår exempelvis kostnaderna för AC/DC-kablage och fördelardosor.

 

Det stämmer även för projektet i Kastoria: Tack vare växelriktarens genomtänkta design kunde Christos Syrikelas minska AC-kablagekostnaderna med en tredjedel.

 

INSTALLERAS UTOMHUS UTAN SKYDD – KLARAR ALLA VÄDER

Området där solcellsanläggningen uppfördes utsätts för mycket stora väderlekspåfrestningar. Även i Grekland vid Medelhavet kan det bli kallt och regnigt på vintern. Det är en stor skillnad mot de heta somrarna med mycket höga temperaturer. Här efterfrågas lösningar som klarar av alla väderförhållanden lika bra.

 

”Vi har mycket kalla vintrar och heta somrar. Växelriktaren måste vara mycket robust om den ska kunna installeras utomhus utan skydd”, berättar George Lentzas. 13 Fronius Tauro-växelriktare används i den här markplacerade solcellsanläggningen och levererar energi med hög avkastning, trots den stekande hettan. Med innovativ kylteknik och dubbelväggig konstruktion kan växelriktaren från Österrike installeras även oskyddat i direkt solljus utomhus.

 

Inga andra skydd eller skuggningar behövs och det sparar pengar för Christos Syrikelas.

Systeminformation:

Anläggningens storlek: 1 MWp 
Typ av anläggning: installerad på mark
Fronius-utrustning:

7 x Fronius Tauro Eco 50-3-D

6 x Fronius Tauro Eco 100-3-D

Fronius Smart Meter

Årlig avkastning: Ca 1 500 MWh 
Årlig CO2-besparing Ca 795 ton


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?