Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

Industriföretag lagrar sin solel

Brazil
Energiförsörjningen fungerar självständigt och oberoende av nätet vid strömavbrott.

SOLEN SOM BACKUP VID FÖRBRUKNINGSTOPPAR OCH STRÖMAVBROTT

Varsam hantering av planetens naturresurser och enklare tillgång till solenergi i Brasilien – det är målen för Aldo Componentes Eletrônicos i Brasilien, med 37 års erfarenhet från återförsäljning av solenergiprodukter, drönare och it-produkter. Förutom energivinsterna från solanvändningen var det också viktigt för företaget att lagra energin. I solgeneratorn Aldo Solar 365 finns en lösning för 365 dagar om året med solel, där målet är att spara el vid förbrukningstoppar och utgöra backup vid strömavbrott.

 

310 KWP SOLCELLSANLÄGGNING PÅ KONTORS- OCH LOGISTIKBYGGNADEN

Som återförsäljare av solenergiprodukter och ett tydligt hållbarhetsfokus var det självklart för företaget att installera en solcellsanläggning på den egna kontors- och logistikbyggnaden. Anläggningen på 310 kWp förser företaget året runt med solel, med en egenförbrukningsandel på 100 %.

 

MAXIMALT OBEROENDE BÅDE VID GENERERING OCH FÖRSÖRJNING AV EL

Det särskilda med anläggningen är att den är 100 % självförsörjande vid strömavbrott och att energiförsörjningen därmed fungerar även utan elnät. För företag är beroende av en stabil elförsörjning. Strömavbrott kan exempelvis leda till att företaget förlorar viktig information. Så det är absolut nödvändigt att vara självförsörjande även vid strömavbrott – det anser man på Aldo Componentes Eletrônicos.

 

Lösningen som Aldo har utvecklat kallas Aldo Solar 365 och består av växelriktare från Fronius och Victron Energy samt litiumbatterier från BYD. Då kan solenergin lagras i batterierna och tas ut under förbrukningstoppar eller vid strömavbrott. Det gör företaget självförsörjande både vad gäller generering och försörjning med el.

EGEN MACK PÅ FÖRETAGET

På företagets område finns också en carport med laddningsstationer för tre elbilar. Elen kommer från solcellsanläggningen på carportens tak och en Fronius Primo 8.2.1-växelriktare.

Systeminformation:

Anläggningens storlek: 310 kWp
Typ av anläggning: takinstallation
Fronius-utrustning:

8 Fronius Eco 25.0-3-M  

1 Fronius Primo 8.2-1

Årlig avkastning: 481 MWh
Annan information: 100 % egenförbrukning