Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk

SOLAR ENERGY

INSTALLATÖRER & PARTNERS

Vill du ha mer lagringskapacitet?

Produkter och lösningar

2021-03-30

Det kan du nu få tack vare BYD Battery-Box premium.

Lagringslösningarna från Fronius och BYD kan nu användas i parallelldrift. Genom att kombinera en Fronius hybridväxelriktare och upp till tre BYD Battery-Box Premium HVS/HVM är nu lagringskapacitet på upp till 57,96 kWh möjligt. Det gör att det går att skapa särskilt stora ackumulatorsystem för kommersiella anläggningar.  

Större lagringskapacitet för kommersiella anläggningar

Kommersiella anläggningar behöver ofta mycket energi även under kvällar och nätter. Med en eller flera energiackumulatorer kan energin utvinnas under dagen för att användas under nätterna av de egna förbrukarna.

Det gör att företagets olika grundlaster kan täckas, som till exempel ström för belysning, datorinfrastruktur, kylning, tillverkningsmaskiner, truckar eller matningsmaskiner i lantbruk. 

Kombinera ackumulatorsystem med intelligenta laddlösningar

Ett annat användningsexempel för batteriackumulatorer är laddning av elbilar. Allt fler företag satsar på elfordon och laddar fordonen gratis under kvällar och nätter med den solenergi som alstrats under dagen. När elfordon laddas med ström från den egna solcellsanläggningen sänks energikostnaderna och solcellsanläggningen betalar sig snabbare.

Parallelldriften kan antingen utföras redan under första installationen, eller läggas till stegvis. Om kraven som ställs på ackumulatorsystemet ändras, förbrukningen ökar eller vid omställning av företagsflottan till elfordon, är kaskadkoppling en bra lösning för att bygga ut ackumulatorsystemet och använda strömmen från solenergin på ett effektivare sätt. 

 

Ekonomiskt och hållbart alternativ till dieselgenerator i nödströmsläge

Lagringslösningens nödströmsdrift övertygar även i parallelldrift. Den höga lagringskapaciteten gör kaskadlösningen till ett hållbart alternativ till nödströmsaggregat. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Jämfört med en dieselgenerator kan företag använda ackumulatorlösningen dygnet runt, medan dieselaggregatet bara används i nödströmsläge, vilket gör att det tar längre tid innan det betalt av sig. 

 

Enkel installation och idrifttagning

Ingen extra maskinvara krävs för att installera ackumulatorn i parallelldrift, vilket sparar kostnader. Golvmonteringen gör installationen snabb och enkel.

Lösningen kan kombineras med alla Fronius hybridväxelriktare (Fronius Symo och Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid). Upp till tre batteriackumulatorer av samma typ och storlek kan parallellkopplas*). Du hittar mer information om de olika konfigurationsmöjligheterna här.

 

*Parallel operation depends on the respective availability in the country as well as the certification. It is not possible to combine 3x HVM 19.3. Please also observe the BYD specifications for parallel operation of the BYD Battery-Box Premium HVS/HVM.We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?