Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

Nu är de kompatibla: Fronius Symo Hybrid och BYD Battery-Box Premium HVM

Produkter och lösningar

2020-08-10
Maximalt oberoende tack vare trefas nödströmsförsörjning

Fronius Symo Hybrid är nu kompatibel med BYD:s nya ackumulatorgeneration BYD Battery-Box Premium HVM. Kompatibiliteten garanterar maximal självständighet. I en nödströmssituation kan även trefasförbrukare drivas med hållbar solel – exempelvis värmepumpar. Batteriet kan laddas samtidigt.  

 

Maximal självständighet även vid strömavbrott

Fronius Symo Hybrid har Multi flow technology inbyggd som standard. Den säkrar optimalt energiutnyttjande och garanterar maximal självständighet. Parallella energiflöden in i och ut ur ackumulatorn, och till förbrukarna, är möjligt – samtidigt som batteriet kan laddas med solenergi vid strömavbrott.

 

Om det allmänna nätet går ner kan även trefasförbrukare försörjas med el från solcellsanläggningen eller ackumulatorn. Så snart nätet är tillgängligt och startas igen känner växelriktaren av det och växlar automatiskt till nätdrift igen.  

 

Enkel efterinstallation i befintliga system med fjärruppdatering av fast programvara

I befintliga solcellsanläggningar med Fronius Symo Hybrid ser en programvaruuppdatering till att anläggningen blir kompatibel med BYD Battery-Box Premium HVM. Uppdateringen av växelriktaren kan ske var som helst och när som helst – på distans. Programvaruuppdateringen finns på Solar.web och kan laddas ner direkt.

 

Om du ska installera en ny solcellsanläggning med Fronius Symo Hybrid och BYD Battery-Box Premium HVM måste växelriktaren ha programvaruversion HM 1.16.16-1 eller senare. 

 

Följande kombinationer är möjliga:

   BYD Battery-Box Premium
  HVM 8.3 HVM 11.0 HVM 13.8 HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1
Fronius Symo Hybrid 3.0-5.0  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 

 

Modulär utbyggnad med total kapacitet upp till 22,08 kWh

BYD:s nya batteri är moduluppbyggt. Upp till 8 HVM-moduler med kapacitet på 2,76 kWh styck kan kombineras. En kombination av Fronius Symo Hybrid och BYD Battery-Box Premium HVM kan ge en total kapacitet på upp till 22,08 kWh.

 

Den maximala laddeffekten blir då 6,54 kW. Tack vare modulkonstruktionen kan du exempelvis börja med 3 moduler och lägga till fler senare. 

Presentation av batteriet i Fronius Solar.web

Om solcellsanläggningen finns registrerad online på Fronius Solar.web kan du se batteriladdningen här. Du kan också se överskådlig information om effekt, batteristatus, förbrukning med mera på Solar.web.

 

Gå till Fronius Solar.web.

Ackumulatorsimulering i Fronius Solar.web

Fronius Solar.web kan också användas för att simulera utbyggnad med en befintlig solcellsanläggning med BYD Battery-Box Premium HVM. Med en knapptryckning och en anläggning som varit online i minst en månad kan du se hur egenförbrukningen skulle ändras med ett batteri.