Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

Tidlös och ikonisk design – GEN24 plus belönas med German Design Award

Användbar information

2020-12-01
GEN24 Plus är en innovativ lösning för energiförsörjning. Ackumulator, nödström, värme eller eltransporter – den här växelriktaren är länken för sektorkoppling. Den säregna men praktiska designen belönades med det prestigefulla priset German Design Award 2021. Här kan du läsa om Fronius viktiga arbete med produktdesign och de många krav som växelriktarna måste uppfylla. 

German Design Award 

German Design Award är ett internationellt mått på innovativa designutvecklingar och konkurrenskraft för en global marknad.

 

Prisbelönta produkter är de som visar vägen både i ett tyskt och i ett internationellt designlandskap.
Den internationella expertjuryn kontrollerar då produktkompetensen som både kunderna och marknaden har ögonen på.

 

Bedömningskriterierna är bland annat ergonomi, ändamålsenlighet och användbarhet, men också viktiga egenskaper som hållbarhet, lång livslängd, säkerhet och designens tekniska kvalitet.  

Kompakt och lätt produktdesign

Hybridväxelriktaren övertygade den internationella juryn till stor del med det slanka och kompakta huset. Det ser både snyggt och modernt ut, men uppfyller också kraven på modern energiteknik och funktionsrikedom in i minsta detalj.

Produktdesignen manifesterar teknisk kompetens och kvalitet

Fronius har som mål att ta fram snygga, funktionella och ergonomiska produkter. De ska ge ett bestående intryck genom att skapa positiva känslor och vara en fröjd att använda.

Effekten av god design var något som också grundaren Klaus Fronius kände till: Märkesigenkänning och undermedvetna minnen om produkternas kvalitet och företagets agerande. 

 

Vad finns alltså bakom den innovativa designen hos GEN24 Plus? 

 

Vi talade med Andreas Murauer (gruppchef Product Design & Tech. Communication), David Schönmayr (Program Lead Sustainability by Design) och Christian Altinger (Head of Manufacturing Engineering):

AM:
Våra maskin- och programvaruprodukter är en viktig del av marknadsupplevelsen. Kunderna måste känna att de fungerar tillförlitligt. Först när förväntningarna överträffas kan man få försprång gentemot konkurrenterna, med god design av huset, genomtänkt användnings- och anslutningskoncept samt enkel användning – och förstås servicekonceptet.

I fallet med GEN24 Plus fanns bland annat kravet att utveckla en autentisk produktdesign utifrån de redan bestämda platserna hos fläkten och DC-frånskiljaren.
Vi satte detaktiva kylkonceptet och fläkten på rätt plats i sammanhanget.

Juryn gillade att vi gjorde något som andra inte hade vågat sig på, exempelvis den tidlösa och säregna designen med hög igenkänningsfaktor.

 

Hur skapas design hos Fronius?

  • Fronius skapar designen i samarbete med användarna

  • Marknadsbevakning och enkäter utförs parallellt

  • Fronius skapar tidiga koncept som stäms av mot användarnas behov

  • Utkasten som skapas testas av användarna

  • Designen blir en del av produktutvecklingen

 

Hur kan processen visualiseras – från start hela vägen till den slutliga produktdesignen? Vilka aspekter måste belysas?

AM:
Produkt- och användbarhetsdesigner tänker inte enbart ”enklare är bättre”, utan också på hur helheten kan förbättras. Grunden är att förstå användarnas behov och göra dem vägledande genom både enkel och intuitiv användning.

Under produktlivscykeln ställs olika krav på produkten. För att produkten ska kunna tillverkas på ett lönsamt sätt krävs exempelvis att så små och kostnadseffektiva komponenter som möjligt används. Men installatören vill ha gott om plats för anslutningar och önskar sig snabb och okomplicerad installation och kabeldragning som kostar minimalt med tid.
Det gäller att ha dessa saker i åtanke redan från början, eftersom de är grunden för produktens design och konstruktion.

Vilka lärdomar har ni dragit av de tidigare designprocesserna för befintliga växelriktar, exempelvis våra ”snappys” (SnapINverter-växelriktare)?

CA:
GEN24 Plus innebar egna innovationer och nyheter, men självklart anpassade vi redan välfungerande koncept och införlivade dem i designen. Bland annat införlivades det framgångsrika snap-in-konceptet i anpassad form, eftersom det underlättar så mycket vid installation och servicearbeten.

En annan nyhet i GEN24 Plus är också det innovativa konceptet med en inblåsningsfläkt på produktens framsida. Fläkten har flyttats till framsidan, och tillsammans med apparathöljet skyddar den apparaten mot uppvärmning från solljus eftersom den kyls aktivt av luft som flödar mot hela framsidan.

Hållbarhet och lång livslängd var också viktiga bedömningsgrunder för juryn. Hur väl har dessa saker införts i produktdesignen?

AM:
Hållbarhet har en stark ställning inte bara i produktdesignen, utan i hela företaget. Vi tar hänsyn till det både i valet av material som används och ser till att alla apparater har lång livslängd och är möjliga att reparera.   Hos exempelvis GEN24 Plus kan effektelektronikens livslängd förlängas väsentligt jämfört med hos passivt kylda växelriktare, och de kan också omvandlar med solenergi till el.  
En positiv sak är att medvetenheten om hållbarhet har ökat något enormt på alla möjliga ställen i företaget.

DS:
Under ledordet ”Sustainability by Design”, hållbarhet genom design, driver vi på utvecklingen mot ännu hållbarare produkter: Målet är evidensbaserad produktutveckling med optimerad hållbarhet under hela livscykeln – från råmaterial och tillverkning fram till transport och hela vägen till urdrifttagning och kassering. Det här ”livscykeltänket” – varifrån kommer produkterna och var tar de vägen när de har förbrukats – kan också användas för mer personliga beslut.

» ”Design kompletterar funktionen – kompetent design ökar produktens värde. För bara när funktion och design går hand i hand kan användningen bli intuitiv. En synlig och hög kvalitet gör det lättare att identifiera produkten och främjar noggrann användning.” Andreas Murauer «


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?