Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Installatörer & partners

24 hours of sun ACADEMY: Utbildningar för installatörer till idealiska ledsagare i energiomställningen

Användbar information

2019-10-03
”24 timmar sol är mer än en slogan. Det är ett sätt för oss att tänka och agera, och det avspeglas i en mängd aspekter.” Därför grundades 24 hours of sun ACADEMY, som erbjuder kurser för installatörer av solcellsanläggningar. Chefen för kursteamet Volker Haider gav en intervju när akademin återinvigdes.

Volker Haider, du är ansvarig hos Fronius för kursteamet. Kan du berätta vilka kurser det handlar om?

Hos Fronius handlar alla kurser om lösningar för energiomställningen. Vi börjar med grundläggande kunskap om solceller, går vidare till Fronius produkter och hur de tas i drift, specialområden (exempelvis ackumulatorer eller varmvattenberedning med solel) ända till kvalificerande utbildningar för att bli Fronius System Partner.  

Följer kurserna en fast struktur eller är de flexibla?

Det vanliga är att inte bara enskilda kurser bokas. Våra kunder planerar ofta in en hel vecka där flera olika kurser bokas in. Vi anpassar innehållet i sådana kursveckor individuellt efter kundernas behov och önskemål. Kunderna kan välja mellan olika fokusområden. Förutom kärnområdena behandlas även speciella frågor och teman. Vi anpassar också kursinnehållet efter olika regioner.

Hur kan en kurs se ut?

Kurserna består av en samling föredrag, workshops och praktiska moment på kompletta apparater. Vi skapar situationer som liknar dem som förekommer i praktiken. I kurserna används nya och moderna pedagogiska metoder så att kunskapsöverföringen blir den bästa möjliga. Naturligtvis tas också Fronius lösningar i drift under kurserna med gemensamma krafter. Det är viktigt för mig att kunden går hem efter kursen med positiva intryck och kan tillämpa kunskaperna praktiskt i sitt arbete.

Behövs några särskilda förkunskaper för att gå en kurs?

Vi använder moderna utbildningsmetoder, bland annat så kallad blended learning. Den del teorikunskaper förmedlas då i första hand via webbseminarier. Alla kursdeltagare får på så sätt en liknande förkunskapsbas, som kan byggas på med lokala praktiska moment.  


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?