Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

Hela energisystemet från en enda källa

2023-06-14 / Niederfüllbach
Familjen Anzi driver sitt hushåll med enbart solenergi. De förlitar sig på produkter från Fronius för ett perfekt samspel mellan el, värme, eltransporter och energilagringssystem.
Familjen Anzi i Bayern i Tyskland har planerat både sitt hus och sin energiförsörjning med omsorg. Innan de byggde sitt hem hade familjen bestående av tre familjemedlemmar redan bestämt att de ville driva hushållet på ett hållbart sätt och bevara resurserna genom att använda solenergi i första hand. Något som de prioriterade extra högt var att bli oberoende av eventuella prisökningar på el och gas. Så Antje och Ralf Anzi planerade sin solcellsanläggning på taket samtidigt som alla övriga energikomponenter – och använde enbart produkter och lösningar från Fronius. Familjen Anzis framstående energisystem gör deras hem helt självförsörjande på energi under de soliga månaderna från mars till september.

Från produkter och tillbehör – ett omfattande paket som innehåller allt man behöver

Familjen Anzi laddar sina två elbilar med en Fronius Wattpilot, använder en Fronius Ohmpilot för att värma vattnet i vattentanken och driver hela hushållet med solenergi dygnet runt – på dagen från solcellsanläggningen med växelriktarna Fronius Symo och Fronius GEN24 Plus och på natten från batterilagringssystemet BYD.

 
Fallback profile picture

» Vi valde Fronius för att det ger oss alla komponenter från en enda källa. Det omfattande paketet för el, värme och eltransporter täcker allt nödvändigt för oss. «

Ralf Anzi, anläggningsägare

Familjen Anzi var utöver våra innovativa produkter och lösningar extra imponerade av våra tillförlitliga Fronius System Partners expertråd och genomförande. Ralf Anzi är även entusiastisk över den integrerade övervakningsfunktionen som ingår som standard: ”Allt visas grafiskt i Fronius Solar.web-appen, och den meddelar mig om ett fel uppstår så att jag snabbt kan agera.”

 

Energize your life:

Ralf och Antje Anzi och deras son fyller sina liv med energi från solen varje dag, helt enligt vårt motto. Här kan du läsa allt om hur de gör detta:

Strömförsörja familjehushållet

Tack vare helhetssynen vid planeringen tillsammans med deras Fronius System Partner kunde familjen Anzi dimensionera både sin solcellsanläggning med en uteffekt på 23,7 kWp och det anslutna batterilagringssystemet BYD med en kapacitet på 22 kWh på ett sådant sätt att de kan producera sin egen el till hela hushållet. Förutom de vanliga hushållsapparaterna som tv, kylskåp, tvättmaskin och torktumlare försörjs även större förbrukare som golvvärmen i hela huset, poolen och till och med luftvärmepumpen till största delen med solenergiöverskott. Familjen Anzi använder sina hushållsapparater vid tider när solenergi produceras och är även uppmärksamma på energiklassningen, även för ljusarmaturer. Det gör att den här miljömedvetna familjen kan spara både resurser och betydande kostnader: ”Vi producerar själva den el vi behöver till huset och även till elbilarna, eller så matar vi in den producerade energin i elnätet. Sedan i mars – med andra ord i drygt sex månader – har vi inte behövt köpa någon extern el”, meddelar Ralf Anzi stolt.

Fullständigt oberoende inklusive Full Backup

Att kombinera växelriktarna Fronius Symo och Fronius GEN24 Plus med batterilagring garanterar maximal effekt och fullständigt oberoende. Familjen Anzi har anslutit båda växelriktarna till en solcellsanläggning. I och med att batterilagringsenheten är ansluten till en Fronius GEN24 Plus-hybridväxelriktare försörjs hushållet med energi även om elnätet ligger nere. På så sätt kan familjen Anzi förse sitt hem med el oberoende av det allmänna elnätet.

 

» En annan fördel med Fronius GEN24 Plus är reservkraftsfunktionen. Vi kan fortsätta att använda vår energi från taket om det blir strömavbrott. Det har gjort oss ännu mer oberoende. «

Ladda till lägsta kostnad med Fronius Wattpilot

Antje och Ralf använder sina båda elbilar dagligen. Att valet föll på eldrivna bilar var självklart med tanke på att de har en egen solcellsanläggning, men det var också en kostnadsfråga. Ralf Anzi exemplifierar med en överslagsräkning: ”Om man utgår från att vi kör i genomsnitt 20 000 kilometer per år skulle våra bränslekostnader ha uppgått till ca 5 000 euro förra året. Med elbilar betalar vi för närvarande bara 350 euro för lika många kilometer, samtidigt som vi bidrar till att minska koldioxidutsläppen.”

Paret använder nu sin Fronius Wattpilot till att ladda elbilarna på det mest kostnadseffektiva sättet med egen solenergi och använder de tillgängliga laddningslägena efter behov. Främst använder de solenergiöverskottet i Eco Mode, och om bilarna behöver vara fulladdade vid en viss tidpunkt inför en affärsresa använder de energi från elnätet med hjälp av Next Trip Mode.

 

» Ännu en fördel med vår Wattpilot är att växlingen från enfas till trefas sker automatiskt. Wattpilot anpassar laddningseffekten automatiskt utifrån hur stort solenergiöverskott det finns. När man väl har anslutit bilen behöver man inte tänka på något mer. Det underlättar för oss. «

Varmvatten med Fronius Ohmpilot

Utöver luftvärmepumpen som värmer upp golvvärmen i hela huset har familjen Anzi valt en Fronius Ohmpilot som använder solel för att kontinuerligt värma vattnet i deras 300 liter stora vattentank under dagen. På kvällen kan familjen duscha eller bada i det här varma vattnet utan att behöva använda energi från ellagringssystemet. Precis som med Fronius Wattpilot uppskattar Ralf och Antje verkligen de automatiska funktionerna även hos vår värmelösning: ”Fördelen med Fronius Ohmpilot är att den reglerar effekten automatiskt – från 0 till 9 kW. Man behöver inte ställa in något manuellt – allt sköts i bakgrunden. Jag ställer in en börtemperatur som sedan upprätthålls under dagen.”

Den praktiska legionellafunktionen värmer vattnet till över 60 grader med jämna mellanrum för att döda eventuella bakterier i vattnet. Sedan fortsätter Fronius Ohmpilot att värma vattnet till den angivna börtemperaturen.

 

24 timmar sol – med hybridväxelriktaren Fronius GEN24 Plus och batterilagringen BYD

För att kunna använda den egenproducerade solenergin även på natten valde familjen Anzi vår hybridväxelriktare Fronius GEN24 Plus och batterilagringssystemet BYD. Kombinationen av dessa utgör ett oslagbart energipaket och ett av de mest effektiva systemen på marknaden, vilket bekräftats gång på gång vid ellagringsinspektionen vid Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) i Berlin. Det gör att familjen kan använda sin solenergi dygnet runt och även fortsätta att spara elkostnader på ett effektivt sätt. Det bästa är att ellagringssystemet BYD kan konstrueras med enskilda moduler på 2,76 kWh vardera och på så sätt anpassas till det beräknade individuella elbehovet. Familjen Anzi har för närvarande en batterilagring med 8 moduler och totalt ca 22 kWh. Om familjens energibehov skulle fortsätta att öka med tiden kan batterilagringen växa tillsammans med dem – ett viktigt argument för familjen Anzi.

 

Behåll överblicken med Fronius Solar.web

Antje och Ralf Anzi använder vårt kostnadsfria övervakningsverktyg Fronius Solar.web för att enkelt kontrollera hur mycket el som för närvarande produceras eller matas in i elnätet och hur mycket som förbrukas i hushållet. I kombination med Fronius Smart Meter visar verktyget tydligt viktiga förbrukare och energiflöden i hushållet. ”För oss är det en fantastisk funktion eftersom vi alltid har en bra överblick.” ”Och det går också att vidta motåtgärder, om huset till exempel använder för mycket för tillfället”, säger Ralf Anzi. Verktyget kan till och med förutse förväntad energiproduktion under de kommande timmarna och dagarna utifrån aktuella väderprognoser. Månads- och årssammanställningarna ger Ralf Anzi en praktisk grund för långtidsövervakningen av anläggningen.

Anläggningsdata

Anläggningseffekt 23,7 kWp
Fronius-komponenter Symo GEN24 8.0 Plus, Symo 15.5, Ohmpilot, Wattpilot
 Batterilagring BYD Battery Box Premium HVM 22 kWh
Årlig produktion Ca 19 000 kWh
Självförsörjningsgrad Nästan 100 % under sommarmånaderna

 

Du kan hjälpa dina egna kunder i deras personliga energiomvandling med våra innovativa produkter och lösningar som berikar deras liv och kan växa med den enskilda familjens behov och krav. På så sätt samarbetar vi för att göra 24 timmar sol till verklighet.