Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Installatörer & partners

Öppen kommunikation individuella solcellsanläggningar

Connecting Energy – öppna gränssnitt för flexibla system

Effektiv energiförsörjning innebär att utnyttja synergieffekter. Tilltagande digitalisering, automatisering och globala nätverk skapar nya möjligheter för att höja effektiviteten hos lokala energisystem.

Vi från Fronius är föregångare när det gäller att utnyttja synergieffekter kopplade till solcellsanläggningar. Under ledordet Connecting Energy utvecklar och erbjuder vi lösningar för enkel och intelligent anslutning av solenergilösningar till tredjepartssystem. Det gör det lättare att planera individuella system helt efter kundens önskemål.       

Fördelar i korthet

  • Öppna gränssnitt ger maximal flexibilitet
  • Enkel integrering av tredjepartskomponenter
  • Möjlighet till individuella, moduluppbyggda system
  • Direkt manövrering av förbrukare med solelsöverskott
  • Högre egenförbrukningsandel
  • Mindre el från nätet vilket ökar lönsamheten       

”Med Connecting Energy ansluter jag i första hand våra öppna gränssnitt, så kallade API:er. Med dem kan tillverkarna av tredjepartskomponenter läsa ut data från växelriktaren eller styra den. Det finns otaliga exempel på framgångsrika implementeringar, exempelvis från Bosch, Victron, Deif, Loxone, olika värmepumpar, elbilsladdare med mera. 

Kundernas mervärde ligger i de många användningsområdena. Det rör sig både om visualisering av växelriktardata i externa portaler, men även om styrning av våra växelriktare eller integrering i överlagrade styrmekanismer.”

Volker Haider, Trainings & Education

Öppna gränssnitt, öppet system

Utöver fyra digitala utgångar för energistyrning finns även gränssnitten Modbus RTU, Modbus TCP SunSpec, LAN/WLAN och Fronius Solar API (JSON) som ger maximal flexibilitet. Systemen kan planeras modulärt och oberoende i form av moduler.

Ingenting hindrar dig att ansluta tredjepartskomponenter, exempelvis elbilsladdare eller hemautomationssystem. Med intelligent energistyrning kan den befintliga energin fördelas optimalt och solenergiöverskottet utnyttjas på genomtänkta sätt. Därmed ökar egenförbrukningen samtidigt som solcellsanläggningens återbetalningstid förkortas.       


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?