Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

Dynamic Peak Manager LÖNSAMMA SOLCELLSANLÄGGNINGAR ÄVEN VID SKUGGA

LÄGRE FÖRLUST VID DELSKUGGNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR

INTELLIGENT SKUGGHANTERING 

En solcellsanläggning bör vara i skugga så lite som möjligt under året, för att ge hög avkastning. Det tänker man på redan när anläggningen planeras. 

Men med tiden sker förändringar i omgivningen, vilket kan leda till delskuggning av modulen. Nya byggnader, eller byggelement som skorstenar, takkupor, strömkablar eller växande träd kan vara orsaken till detta. 

Sådan skuggning påverkar avkastningen från solcellsanläggningen negativt och betydelsen ska inte underskattas

Lösningen är en intelligent skuggningshanterare, integrerad i växelriktaren, som kan hjälpa till att minimera avkastningsförlusten.

DYNAMIC PEAK MANAGER - INTELLIGENT SKUGGNINGSHANTERING

Dynamic Peak Manager är en skuggningshanterare som integreras i växelriktaren, och som maximerar avkastningen från solcellsanläggningen även vid skugga – utan att andra komponenter behöver monteras. 

Med Fronius Dynamic Peak Manager ser du till att maximera utdelningen för dina kunder – även vid delskuggning. Den högeffektiva algoritmen för MPP-spårning identifierar all skuggning och optimerar avkastningen på strängnivå. Det innebär inte bara lägre kostnader, eftersom antalet komponenter minskas, utan även att installations- och servicekostnaderna minimeras

EFFEKTIVT

Den högeffektiva algoritmen för MPP-spårning identifierar all skuggning och optimerar avkastningen på strängnivå.

Tack vare regelbunden skanning av hela effektkurvan för spänningshantering hittar Dynamic Peak Manager alltid den effektivaste arbetspunkten för solcellsanläggningen och levererar maximal avkastning trots skuggning.

SÄKERT

För Fronius skuggningshantering behövs inga extra komponenter på modulnivå. Lösningen är redan integrerad i växelriktaren, vilket skyddar mot yttre påverkan.

Det ger inte bara högre systempålitlighet, utan minimerar även risken för driftstopp och brand för solcellsanläggningen.

HÅLLBART

Om skuggningshanteringen ligger på modulnivå blir resultatet ofta fler driftstopp, vilket leder till ökat behov av service.

Fronius har integrerat hela kraftelektroniken och skuggningshanteringen i växelriktaren. Det gör att inga komponenter i modulen behöver bytas ut.

SÅ FUNGERAR DYNAMIC PEAK MANAGER

Dynamic Peak Manager är en högeffektiv, skuggtolerant algoritm, som analyserar hela P-U-synergilinjen med regelbundna avstånd. 

Därför hittar Dynamic Peak Manager alltid den globala Maximum Power Point (GMPP).

STÖRRE AVKASTNING TROTS SKUGGNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR I PRAKTIKEN

  • Storlek på solcellsanläggning: 3,3 kWp
  • Riktning: Sydväst
  • Lutningsvinkel: 19,5°
  • Skuggning: Delvis skuggat

På en solig dag levererar den här anläggningen med Fronius Dynamic Peak Manager 7 % högre avkastning än system utan skuggningshanteringen.

EFFEKTOPTIMERING VID SKUGGNING

DC-effektoptimerare anpassar spänningen för de moduler som ligger i skugga efter spänningen i de moduler som inte är i skugga genom att trappa upp eller ner. För detta behöver komponenterna energi. 

Ju större skuggningen är, desto mer förbrukar optimeraren och desto lägre blir verkningsgraden. Därför kan effektoptimerare ofta inte kompensera för skuggningen och ger därmed ingen mereffekt, framför allt vid delskuggning. 

 

En ytterligare nackdel med DC-optimerade system är det höga antalet komponenter på taket. 

Alla effektoptimerare sitter direkt bakom modulen på taket och är utsatta för hetta, kyla, regn och snö. Detta är inte bra för den känsliga elektroniken och kan påverka service och brandrisken.

Ett fel i en DC-kontakt, vilket utgör huvudfelkällan i solcellsanläggningar, tredubblas i ett DC-optimerat system. 

 

 

Resultatet:

Användning av DC-effektoptimerare ger inget ekonomiskt mervärde, utan tvärtom – ofta ökar risken för systembortfall, vilket skapar merkostnader på grund av ökat behov av service

BYPASS-DIODER MOT FÖRLUSTER VID SKUGGNING

Sedan många år tillbaka tror många felaktigt att en modul i skugga även påverkar effekten för alla de andra modulerna i samma sträng.

Men cellerna i solpanelsmodulerna är oftast kombinerade med tre så kallade bypass-dioder. Vid skuggning blir dioden ledande och den berörda delen i modulen faller bort. De andra modulerna ger fortfarande full effekt.

Det gör att en modul i skugga inte påverkar effekten för resten av modulerna i samma sträng.