Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

HÖGRE ANLÄGGNINGSAVKASTNING MED REPOWERING

Fronius Repowering

Effektiva, tillförlitliga och med lång livslängd. Det är installatörers och operatörers bild av den idealiska solcellsanläggningen. Men optimala prestanda beror på flera faktorer, bland annat anläggningens ålder. Som utgångspunkt har solcellsanläggningar inget sistadatum. Men enskilda komponenter kan optimeras över tid, för även den bästa anläggningen åldras. Det yttrar sig i att det blir svårare att producera ren och hållbar el. I exempelvis växelriktare kan avbrott inträffa oftare efter ett antal år. Det minskar prestanda och tillgänglighet, vilket också sänker avkastningen. 

Med effektiv repowering får du hjälp att återställa ursprungliga prestanda hos dina solceller. Fronius ger dig många möjligheter att modernisera äldre anläggningar. Exempelvis kan många växelriktare från andra tillverkare – som kanske inte längre är kvar på marknaden – ersättas med Fronius motsvarigheter utan större insatser. Som tekniskt ledande på marknaden, med mångårig erfarenhet och omfattande kompetens, hjälper vi dig och slutkunderna med skräddarsydda lösningar. Då ökar avkastningen och livslängden hos din solcellsanläggning betydligt.

Fördelar i korthet

 • Modern teknik

  Fronius växelriktare innehåller den modernaste tekniken. Datakommunikationspaketet består av dataregistrering, WLAN, Ethernet, energistyrning, en webbserver och många olika gränssnitt. De är också mycket väl rustade för morgondagens tekniska krav och använder intelligenta algoritmer för maximal avkastning.

 • HÖGRE TILLFÖRLITLIGHET

  Intensiv forskning och utveckling, stränga kvalitetskontroller och val av högklassiga komponenter gör Fronius växelriktare till marknadens tillförlitligaste. Enheterna tillverkas i Österrike av fackutbildade experter med moderna maskiner.

 • MAXIMAL EFFEKTIVITET

  Fronius moderna växelriktare har verkningsgrader på över 98 %. Det lönar sig snabbt att installera i en ny växelriktare, även med höga inmatningsersättningar. Solcellsanläggningens lönsamhet maximeras med repowering.

 • LÅNGTIDSSÄKERHET

  Fronius växelriktare är inte bara anpassade för bibehållen verkningsgrad över flera decennier. Vi är ett familjeföretag med tre olika verksamhetsområden och har testat tekniker för omvandling av elström i 70 år. I motsats till börsnoterade bolag är vi inte ute efter vinstmaximering utan tänker och agerar långsiktigt.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?