Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Installatörer & partners

Fronius microgrid- och backuplösning

Elnätsoberoende och stabil strömförsörjning med solenergi

Microgrid är vanliga i områden med otillräcklig strömförsörjning. Microgrid fungerar antingen helt utan elnätsanslutning som regionala och fristående elnät eller också som nätanslutna backupsystem. Dieselgeneratorer används ofta för att upprätthålla energiförsörjningen. De flesta microgrid- och backupanläggningar använder solenergi som en stabil, lönsam och hållbar energikälla.

Fördelarna hos Fronius microgrid- och backuplösning

  • Hög försörjningssäkerhet
  • Stabila energikostnader
  • Beprövat system med minimala servicekrav
  • Microgrid-konfiguration ingår i växelriktarna
 

Så fungerar Fronius microgrid- och backuplösning

Fronius växelriktare har en särskild microgrid-konfiguration som sörjer för stabil microgrid-drift. Växelriktaren förser mikronätet med så mycket solenergi som möjligt. Under perioder när belastningen är lägre än förmågan att leverera solenergi och batterierna är fulla (eller om invertladdarens laddningseffekt är för låg) så måste solenergieffekten sänkas automatiskt. Vanligen regleras växelriktarens effekt utan kommunikation. I det här fallet ser invertladdarens och Fronius-växelriktarens statiska frekvenser till att effektmålvärdena blir optimala.

Med en invertladdare från Victron Energy (Victron MultiPlus, Victron Quattro) kan Fronius microgridkonfiguration i växelriktaren användas utan extra anpassningar.


Solgenerator Solenergin tas ut från solpanelsmodulerna i form av likström.
1
Fronius växelriktare Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström för hushåll och gör så mycket solenergi som möjligt tillgänglig för microgrid. 
2
Invertladdare Via invertladdare kan elen som produceras i växelriktarna sparas i batteriet.
3
Batteri Solenergiöverskottet mellanlagras i ett batteri.
4
Förbrukare Förbrukarna försörjs med solenergi från microgrid-systemet.  
5
Backupgenerator Dieselgeneratorer kan dessutom kopplas in som energiförsörjningsbackup.
6
1
Solgenerator
Solenergin tas ut från solpanelsmodulerna i form av likström.
2
Fronius växelriktare
Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström för hushåll och gör så mycket solenergi som möjligt tillgänglig för microgrid. 
3
Invertladdare
Via invertladdare kan elen som produceras i växelriktarna sparas i batteriet.
4
Batteri
Solenergiöverskottet mellanlagras i ett batteri.
5
Förbrukare
Förbrukarna försörjs med solenergi från microgrid-systemet.  
6
Backupgenerator
Dieselgeneratorer kan dessutom kopplas in som energiförsörjningsbackup.

Ekonomisk och tillförlitlig strömförsörjning med solenergi

Microgrid-systemet fungerar som ett självständigt system utan yttre elnät eller som backuplösning för bibehållen energiförsörjning vid strömavbrott. Vid strömavbrott kopplas anläggningen automatiskt bort från nätet och bildar ett eget, slutet nät (microgrid).

Med rätt kunskap och system behövs ingen dieselgenerator. Solenergi är ett alternativ till dieselsystem och ger anläggningsägare möjlighet att sänka sina kostnader och minska mängden buller och avgaser som avges. Det är särskilt viktigt för hotell och semesteranläggningar, där microgrid är vanliga.  

Stabila energikostnader

När ström genereras med hjälp av solenergi leder det till stabilare energikostnader under anläggningens hela drifttid. Jämfört med dieselgeneratorer eller andra energikällor så minskar eller elimineras alla löpande kostnader.

Intelligent teknik

Fronius växelriktare har ett speciellt inbyggt microgrid-system som sörjer för stabil systemdrift. Strömmen som bildas av solcellsanläggningen mellanlagras i ett batteri av en så kallad invertladdare. Systemet är mycket flexibelt och kan anpassa samspelet mellan solcellsanläggningen och invertladdaren optimalt till microgrid-systemet. Fronius SnapINverter är förstahandsvalet för microgrid- och backupsystem. Beroende på anläggningsstorlek kan du använda antingen Fronius Symo eller Fronius Eco.  

Kraftfull partner för säker strömförsörjning

För dig som anläggningsägare har en stabil och säker strömförsörjning högsta prioritet. För att du ska nå den hjälper Fronius dig som är installatör med genomtänkta lösningar och stabila partner. Fronius samarbetar sedan många år med Victron Energy, Selectronic och andra kompetenta partner vid projekt för microgrid- och backuplösningar. Med Fronius microgrid- och backuplösning får du ett beprövat system som knappt behöver någon service. 

Microgrid-lösning i praktiken

Fiskodling i Mali

Fiskodlingen Complex Agro Industriel de Baragnouma i Mali producerar fem ton fisk varje dag. Ett av de största kraven är kontinuerligt strömförsörjning för vattenreningen. Redan 2014 beslöts att strömstabiliteten i mesta möjliga omfattning skulle säkras med solenergi. 

98 % av elen kommer från solcellsanläggningen och 2 % kommer från dieselgeneratorer som backup.

Till referens

Medlem i Alliance for Rural Electrification (ARE)

Fronius är som första tillverkare av nätanslutna växelriktare medlem i ARE! Alliansen har som vision att alla i världen år 2030 ska ha tillgång till billig, säker och ren energi och energitjänster.

Vi på Fronius är stolta att stötta detta målet tillsammans med 185 andra medlemmar från 55 länder och 3 kontinenter!

Mer information om ARE

We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?