Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI

ZEMĚDĚLCI V INnviERTELU VYUŽÍVAJÍ PLNOU SÍLU SLUNCE POMOCÍ AKUMULÁTOROVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

16.09.2022 / Innviertel, Austria
Komerční fotovoltaický systém se střídačem Fronius GEN24 Plus a akumulátorem BYD Battery-Box Premium
Společnost Sauwald Erdäpfel GmbH je známá daleko za hranicemi regionu jedinečnou chutí svých brambor. Myšlenka vytěžit z brambor to nejlepší a ještě více zvýšit přidanou hodnotu přírodního produktu dala v roce 2010 vzniknout novému výrobku: vodce Sauwald. 
Martin Paminger je zemědělským průkopníkem nejen svými výrobky, ale také v oblasti udržitelnosti. Na sílu slunce vsadil již v počátcích a jako jednatel společnosti Sauwald Erdäpfel GmbH i na své farmě provozuje dva fotovoltaické systémy o celkovém výkonu 140 kWp. Díky vlastnímu fotovoltaickému systému na střeše skladu našel optimální řešení, jak pokrýt spotřebu elektřiny a ušetřit na ročních nákladech na energii. Pro ještě lepší využití solární energie byl nyní fotovoltaický systém doplněn o komerční řešení pro ukládání elektřiny: střídač Fronius Symo GEN24 Plus a dva akumulátory BYD Battery-Box Premium HVM.

více energie pro region 

Pro chuť sauwaldských brambor je rozhodující správné skladování a optimální teplota. To zajišťuje automatický chladicí systém, který však přináší vysoké náklady na elektrickou energii. Také automatická krmicí linka spotřebuje každý den spoustu elektřiny. Zejména v zemědělství je proud často nejvíce potřeba ráno a večer, kdy nesvítí slunce. Díky individuálnímu řešení může nyní zemědělský podnik v letních měsících sám pokrýt 100 % své energetické potřeby. To je úplná nezávislost bez dalších nákladů – přání, které se Martinu Pamingerovi splnilo.

» „Pro mě bylo důležité snížit vysoké náklady na energie a tím zajistit podnik i do budoucna. V každém případě při výběru hrály důležitou roli udržitelnost i regionálnost,“ «

vysvětluje Martin Paminger, explains Martin Paminger, managing director Sauwald Erdäpfel GmbH

AKUMULÁTOROVÉ ULOŽIŠTĚ PRO ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK

Správnou volbou pro tento účel je Fronius GEN24 Plus: Tento hybridní střídač „made in Austria“ je udržitelně vymyšlený a udržitelně vyrobený. Svým udržitelným výkonem a vynikajícími vlastnostmi již přesvědčil ve všech fázích analýzy životního cyklu. Kromě toho se Fronius GEN24 Plus rychle instaluje a dosahuje optimálních výnosů i při zastínění. Jsme hrdí, že se Martin Paminger rozhodl pro náš střídač Fronius GEN24 Plus s akumulátorovým úložištěm. 

Kapacita tohoto řešení pro ukládání energie je celkem 44,2 kWh a nyní dodává zemědělskému podniku dostatek proudu i v noci. Byla instalována dvě akumulátorová úložiště BYD Battery-Box Premium HVM 22.1. Instalace akumulátoru je díky montáži na podlahu velmi jednoduchá a rychlá. Paralelně lze zapojit až tři akumulátorová úložiště stejného typu a velikosti, což umožňuje dosáhnout maximální kapacitu 57,9 kWh*. Výhodou této kombinace je nejen vysoká úložná kapacita, ale také to, že pro toto řešení není potřeba žádný další hardware, jako například vlastní akumulátorový střídač. Nevznikají tak další náklady a chrání se životní prostředí.


* Paralelní provoz závisí na dostupnosti v dané zemi a na certifikaci. Není možné kombinovat 3x HVM 19.3. Dodržujte také specifikace společnosti BYD pro paralelní provoz bateriových boxů BYD Battery-Box Premium HVS/HVM.

Stoprocentní pokrytí vlastní spotřeby energie v létě

Snímek obrazovky z našeho uživatelsky komfortního monitorovacího nástroje Fronius Solar.web ukazuje, že farma dokáže sama pokrýt 100 % své energetické spotřeby: Akumulátor začíná ráno se zbytkovou kapacitou v průměru 20 % a během dne se znovu plně nabije energií ze solárních panelů na střeše. V noci mohou spotřebu dokonale pokrýt akumulátorová úložiště a nedochází k odběru ze sítě. V ranních a večerních hodinách se energie čerpá z akumulátoru (zelená barva) a během dne se vyrobená solární energie rovnou spotřebovává (žlutá barva). 

Záložní napájení pro všechny případy

Pokud by v zemědělském podniku někdy došlo k výpadku proudu, je na to Martin Paminger díky řešení pro ukládání energie a hybridnímu střídači Fronius GEN24 Plus velmi dobře připraven. Funkce Full Backup střídače Fronius GEN24 Plus zajišťuje třífázové záložní napájení a díky vysokému akumulátorovému vstupu 22 A poskytuje hybridní střídač vysoký nabíjecí a vybíjecí výkon. Díky funkci záložního napájení proto lze v případě výpadku proudu provozovat i velké spotřebiče, jako je automatická krmicí linka. To je zajištěná a nezávislá dodávka energie pro naše zákaznice a zákazníky.

Vynikající účinnost systému

Vysokou systémovou účinnost výrobkové řady Fronius GEN24 Plus v kombinaci s vysokonapěťovými akumulátory od společnosti BYD prokázala také berlínská Vysoká škola technická a ekonomická (HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft). Při srovnávacích testech akumulátorů na této vysoké škole se prokázalo, že systém dodá spotřebičům podstatně více energie než jiné systémy. Společnosti Fronius a BYD obsadily se svým řešením pro ukládání energie 1. místo v kategorii 5 kWp a 2. místo v kategorii 10 kWp. Čím je řešení pro ukládání energie efektivnější, tím je hospodárnější: Martin Paminger nejenže vidí úspory v měsíčních účtech za elektřinu ve svých podnicích, ale díky akumulátorovému dovybavení se také stal nezávislejším ve dne i v noci. Naše vize 24 hodin slunce: splněna!

     

Technické údaje systému s akumulátorem

Výkon systému 
49 kWp 
Komponenty Fronius  Fronius Symo GEN24 10.0 Plus, Fronius Symo 10.0-3-M, Fronius Symo 20.0-3-M a Fronius Smart Meter 
Akumulátorové uložiště 2x BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Velké spotřebiče Automatický systém dávkování a větrání
Roční výnos Cca 45 MWh
Stupeň soběstačnosti Téměř 100% v letních měsících
Úspora CO Approx. 25 tun


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?