Tiráž / publikace

Webovou stránku http://shop.fronius.com poskytuje spoleènost Fronius International GmbH.

Základní zamìøení média:
Tento webový portál slouží k propagaci námi prodávaného zboží a služeb a k pøedstavení našeho podniku.

Vlastník média a vydavatel:

Fronius International GmbH

Pøedmìt podnikání vlastníka média:

Výroba a prodej výrobkù divizí Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy.

Sídlo vlastníka média:

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach

Obchodní vedení:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

Kontakt:
Servisní èíslo: +43/7242/241 5670
E-mail: contact@fronius.com
Tel.: +43/7242/241-0

Adresa pro dodání / logistické centrum:
Fronius Straße 5
A-4642 Sattledt

Èíslo v obchodním rejstøíku a rejstøíkový soud:
Èíslo v obchodním rejstøíku: 149888z
Rejstøíkový soud: Zemský soud Steyr
DIÈ: ATU52614407

Informace k online urovnání sporù:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online urovnání sporù (platforma OS), která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.