Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI

Dynamic Peak Manager Ziskový PV systém navzdory zastínění

NIŽŠÍ ZTRÁTY V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉHO ZASTÍNĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

inteligentní řízení zastínění 

Fotovoltaický systém by měl být po celý rok co nejméně zastíněný, aby poskytoval co nejvyšší výnosy. To lze zohlednit při navrhování systému.

V průběhu času se však prostředí může měnit, což může vést k částečnému zastínění fotovoltaických modulů. Mohou za to nové budovy nebo stavební prvky, jako jsou komíny, vikýře, elektrické kabely nebo rostoucí stromy.

Tento druh zastínění má negativní dopad na výnos fotovoltaického systému a neměl by být podceňován. 

Řešením je inteligentní řízení zastínění, které je integrováno do střídače a dokáže snížit ztráty výnosu na minimum.

Dynamic Peak Manager – inteligetní řízení zastínění

Dynamic Peak Manager je řešení pro řízení zastínění, které je integrováno do střídače a maximalizuje výnos fotovoltaického systému navzdory zastínění - a to bez instalace dalších komponent.

S nástrojem Fronius Dynamic Peak Manager můžete svým zákazníkům vždy nabídnout to nejlepší - i při částečném zastínění. Tento vysoce účinný algoritmus MPP trackerů rozpozná jakýkoli stín a optimalizuje výnos na úrovni řetězce. Nejenže to znamená nižší náklady, protože je potřeba méně systémových komponent, ale také minimální náklady na instalaci a servis. 

efficient

Vysoce účinný algoritmus MPP trackerů rozpozná jakýkoli stín a optimalizuje výnos na úrovni řetězce.

Dynamic Peak Manager pravidelně skenuje celou křivku výstupního napětí, aby vždy našel nejefektivnější provozní bod fotovoltaického systému, což vede k maximálním výnosům i navzdory zastínění.

safe

Inteligentní řízení zastínění nevyžaduje žádné další komponenty na úrovni fotovoltaických modulů. Je již integrováno do střídače, a proto je chráněno proti vnějším vlivům.

Tím se nejen zvyšuje spolehlivost systému, ale také se minimalizuje riziko poruchy a požáru fotovoltaického systému.

sustainable

Inteligentní řízení zastínění na úrovni fotovoltaických modulů často vede k vyšší míře poruchovosti, a tedy k vyšším nárokům na servis.

Ve společnosti Fronius je veškerá výkonová elektronika včetně řízení zastínění integrována do střídače. To znamená, že není třeba vyměňovat komponenty na fotovoltaickém modulu.

jak funguje Dynamic Peak Manager?

Dynamic Peak Manager je vysoce účinný stín tolerující algoritmus, který v pravidelných intervalech analyzuje celou charakteristickou křivku P-U. 

To znamená, že Dynamic Peak Manager vždy najde tzv. globální bod maximálního výkonu (GMPP). 


VYŠŠÍ VÝNOSY NAVZDORY ZASTÍNĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI

  • Velikost PV systému: 3.3 kWp
  • Orientace: jihozápadně
  • Náklon: 19.5°
  • Stín: částečné zastínění

Za slunečného dne je výnos tohoto systému doplněného systémem Fronius Dynamic Peak Manager o 7 % vyšší než u systémů bez inteligentního řízení zastínění.

OPTIMALIZÁTORY VÝKONU V PŘÍPADĚ ZASTÍNĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

DC optimalizátory výkonu upravují napětí zastíněných fotovoltaických modulů jeho zvýšením nebo snížením. Kompomennt k tomu potřebuje energii.

Čím více je zastínění, tím vyšší je spotřeba optimalizátoru a tím nižší je účinnost. To znamená, že zejména v situacích částečného zastínění optimalizátory výkonu často nedokážou kompenzovat zastínění, takže negenerují vyšší výnos. 

Další nevýhodou DC optimalizátorů je velký počet komponentů na střeše.

Každý optimalizátor výkonu se nachází přímo za fotovoltaickým modulem na střeše, a je proto neustále vystaven teplu, chladu, dešti a sněhu. To je špatné pro citlivou výkonovou elektroniku a může to mít důsledky pro servis a riziko požáru.

Počet závad na DC spojích, které představují hlavní zdroj problémů fotovoltaických systémů, se u DC optimalizátorů ztrojnásobuje.


Závěr:

Používání DC optimalizátorů nepřináší žádnou přidanou ekonomickou hodnotu. Naopak se zvyšuje riziko selhání systému, což vede k dodatečným nákladům v důsledku vyšších nároků na servis.  

Bypassové DIODY ZABRAŇUJÍ ZTRÁTÁM V PŘÍPADĚ ZASTÍNĚNÍ PV

V průběhu let se v myslích mnoha lidí ustálilo mylné přesvědčení, že zastíněný fotovoltaický modul omezuje i výkon všech ostatních fotovoltaických modulů ve stejném řetězci.

Články ve FV modulech jsou však obvykle kombinovány se třemi tzv. bypassovými diodami. Pokud je FV modul ve stínu, dioda se stane vodivou a postižená část modulu je obcházena. Ostatní FV moduly však nadále pracují na plný výkon.

Tím je zajištěno, že zastíněný FV modul neovlivní výkon ostatních FV modulů ve stejném řetězci.