Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI

PV systémy pro ukládání energie pro komerční a průmyslové podniky

Zejména v komerčních sektoru je energie potřeba nejen v době, kdy svítí slunce, ale nepřetržitě. Chladicí systémy, výrobní stroje nebo počítačová infrastruktura musí být zásobovány energií také večer a přes noc. 

Čím více solární energie se pro tyto spotřebiče využívá, tím je to pro podnik nákladově efektivnější.

Z tohoto důvodu je pro komerční fotovoltaické systémy nejvyšší prioritou vysoká míra vlastní spotřeby.

Toho lze dosáhnout využitím akumulačních systémů. Aby bylo možné zásobovat kritickou infrastrukturu energií i při výpadku proudu, je výhodná také funkce záložního napájení. 

S řešeními Fronius pro ukládání energie ve velkých systémech můžete svým zákazníkům nabídnout spolehlivé systémy, které přinášejí jasnou finanční návratnost.

Výhody pv úložných systémů pro komerční a průmyslové podniky

 • Snížení nákladů na energii 
 • Energetická bezpečnost pro nákladově efektivní provoz bez výpadků
 • Vyšší úroveň vlastní spotřeby
 • Rychlá návratnost investic

Využití plného potenciálu fotovoltaického systému s ukládáním energie.

Fotovoltaický systém dodává podniku během dne cenově výhodnou solární energii. Přidání systému skladování znamená, že přebytečná energie není dodávána do sítě, ale ukládána. Tuto energii lze pak využít večer a v noci, kdy fotovoltaický systém nevyrábí žádnou elektřinu. S větším množstvím samovýroby elektřiny se zvyšuje míra vlastní spotřeby.

 • Snížení nákladů díky zvýšené vlastní spotřebě a menšímu množství elektřiny dodávané ze sítě
 • Větší nezávislost na rostoucích cenách elektřiny
 • Rychlejší návratnost investice

Fotovoltaické akumulační systémy pro zvýšení energetické bezpečnosti

Akumulační systémy jsou základem pro maximální nezávislost - i v případě výpadků proudu a poruch v síti. K dalšímu zásobování kritické infrastruktury ve energií ve firmě při výpadku sítě se využívá energie uložená v baterii a zabraňuje vzniku finančních ztrát v důsledku výpadku systému. 

Dosud byly v případě nouze často zálohou dieselové generátory, které jsou poháněny drahým palivem. Díky dobře naplánovaným fotovoltaickým systémům s řešením ukládání energie jsou tyto většinou zbytečné. 

 

Řešení ukládání energie Fronius nabízejí:

 • Energetickou bezpečnost při poruchách v síti a výpadcích proudu
 • Spolehlivé dodávky energie pro kritickou infrastrukturu
 • Ekonomickou bezpečnost díky zajištění běžného provozu

Fronius řešení pro ukládání energie

PV úložné řešení pro menší pv systémy

Pro malé a střední fotovoltaické systémy je ideální řešení s několika paralelně provozovanými akumulátory. Zpočátku lze instalovat pouze jednu baterii a později lze přidat další baterie stejného typu a velikosti. 

Ideální je následující kombinace: 

 • Hybridní střídač Fronius (Fronius Symo & Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid) 
 • BYD Battery-Box Premium 

Vzhledem k tomu, že k instalaci není zapotřebí žádný další hardware, nevznikají ani žádné dodatečné náklady. Zákazníci navíc mohou začít v malém a systém pak kdykoli flexibilně rozšířit. 

Rozsáhlé PV systémy s řešením ukládání energie

Další řešení pro ukládání energie je ideální volbou pro větší systémy a jako spolehlivý zdroj energie pro kritickou infrastrukturu. Řešení je založeno na následujících komponentách:

 • Střídač Fronius (Fronius Eco, Fronius Tauro)
 • Bateriový střídač Victron, Elum nebo Selectronic
 • Několik bateriových úložných systémů
Přečtěte si odkaz

Další informace

MicroGrids

V oblastech s nestabilními sítěmi nebo v případě systémů bez připojení k síti přicházejí na řadu MicroGrid & backup systémy.

Více o řešeních MicroGrid
  

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?