Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Επαγγελματικα συστηματα

Φωτοβoλταϊκά σε οροφές βιομηχανικών κτιρίων τάξεως megawatt

Philippines
Η μέγιστη ιδιοκατανάλωση οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση του κόστους του συστήματος

Ο πολυεθνικός όμιλος επιχειρήσεων JTI με περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους παγκοσμίως με το φωτοβολταϊκό σύστημα στέγης στο Batangas / Φιλιππίνες πετυχαίνει με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια. Η JTI χρησιμοποιεί την τεράστια στέγη της επιχείρησης για να παράγει ρεύμα για τους καταναλωτές της, όπως για παράδειγμα για την ψύξη των αιθουσών. Έτσι χρειάζεται λιγότερη ακριβή ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο.

 

Επιπλέον μειώνει τις εκπομπές CO2, κάτι που επιβάλλεται από τον νόμο σε όλο και περισσότερες χώρες.

 

 

Μέγιστη ιδιοκατανάλωση φωτοβολταϊκού ρεύματος για βιομηχανικές επιχειρήσεις

Η JTI παράγει ετησίως με το φωτοβολταϊκό σύστημά της περ. 6.500 MWh φωτοβολταϊκού ρεύματος χωρίς εκπομπές CO2. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το σύνολο της απόδοσης και με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα συστήματα ιδιοκατανάλωσης στη νοτιοανατολική Ασία. Αλλά η εταιρεία δεν καινοτομεί μόνο σε σχέση με την ιδιοκατανάλωση: Τα συστήματα στέγης μεγέθους 4,77 MWp είναι μάλλον σπάνια. Η JTI είδε την τεράστια στέγη ως ευκαιρία και την αξιοποίησε έξυπνα. Η JTI μπορεί να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα το φ/β ρεύμα για την ψύξη και τον φωτισμό των κτιρίων της.

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής

Σε αντίθεση με τους μετατροπείς άλλων κατασκευαστών, οι μετατροπείς της Fronius δεν απαιτούν τακτική συντήρηση, γεγονός που για τη JTI μεταφράζεται σε τεράστια εξοικονόμηση τρεχόντων εξόδων. Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας χρειαστεί σέρβις κάποιος μετατροπέας, το σέρβις μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου από καταρτισμένους εγκαταστάτες – με μία μόνο επίσκεψη. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστες αποδόσεις και γρήγορη απόσβεση του συνολικού κόστους.

 

 

 

Συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις με μηδενική τροφοδότηση στο δίκτυο

Οι μετατροπείς της Fronius επιτρέπουν τη μηδενική τροφοδότηση – αυτό σημαίνει ότι δεν τροφοδοτείται καθόλου ρεύμα στο δίκτυο. Όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως υιοθετούν αυτή την απαίτηση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται επίσης ποσοστιαίες διαβαθμίσεις της τροφοδότησης.

 

Οι συσκευές της Fronius περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό μια διάταξη δυναμικής μείωσης ισχύος, με την οποία μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μηδενικής τροφοδότησης χωρίς επιπλέον κόστος.

Πλαίσιο πληροφοριών:

Μέγεθος συστήματος: Περ. 4,77 MWp
Προϊόντα Fronius: 213 Fronius Symo 20.0-3-M
Ετήσια απόδοση: 6.500 MWh
Ιδιαιτερότητα:

Το μεγαλύτερο σύστημα ιδιοκατανάλωσης στη νοτιοανατολική Ασία

100% ιδιοκατανάλωση