Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
SOLAR ENERGY
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οικονομικά φωτοβολταϊκά συστήματα για επιχειρήσεις

Φωτοβολταϊκά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη ή στον υπαίθριο χώρο μιας επιχείρησης είναι μια αποδοτική επένδυση, η οποία συμβάλλει στη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους. Γιατί με το ιδιοπαραγόμενο φωτοβολταϊκό ρεύμα αξιοποιείται η πιο οικονομική μορφή ενέργειας. Επιπλέον η επένδυση σε φωτοβολταϊκά αποτελεί ένα βιώσιμο μέτρο, που παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες.

Πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών για τις επιχειρήσεις

 • Μείωση ενεργειακού κόστους – Το ιδιοπαραγόμενο φωτοβολταϊκό ρεύμα είναι εξαιρετικά οικονομικό και μειώνει την κατανάλωση του ακριβού ρεύματος δικτύου
 • Εξοικονόμηση CO2 – Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τις εκπομπές CO2.
 • Στρατηγική επένδυση – Η βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία είναι ένα θέμα που μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά επικοινωνιακά.

Επενδύστε σε φωτοβολταϊκά και μειώστε μόνιμα το ενεργειακό κόστος

Η παραγωγή του δικού σας φωτοβολταϊκού ρεύματος εξασφαλίζει μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους για την επιχείρησή σας. Η ενέργεια του ήλιου είναι ένας δωρεάν πόρος και η αξιοποίησή του αξίζει, καθώς κάνει την επιχείρηση πιο ανεξάρτητη από τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. 

Αν το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης είναι υψηλό, η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποσβένεται σε λίγα μόλις χρόνια.

Βιώσιμη διαχείριση – η προτεραιότητα της εποχής μας

Όμως η παραγωγή φωτοβολταϊκού ρεύματος στη στέγη δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης. Η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι επίσης ο ευκολότερος και πιο οικονομικός τρόπος για τη μείωση της κατανάλωσης CO2 μιας επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε φωτοβολταϊκά δρουν με προνοητικότητα, δεν συμμορφώνονται απλώς με πρότυπα και κανονισμούς. Ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες πελατών και συνεργατών, για τους οποίους το θέμα της βιωσιμότητας παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο.


Πώς λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
Φωτοβολταϊκά πλαίσια Τα φ/β πλαίσια μπορούν να εγκατασταθούν σε επιφάνειες στέγης, αλλά και σε άλλους υπαίθριους χώρους, και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στον μετατροπέα.
1
Μετατροπέας Ο μετατροπέας είναι ο πίνακας ελέγχου κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο (AC), βελτιστοποιεί την απόδοση, ρυθμίζει τις ενεργειακές ροές και ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος.
2
Fronius Smart Meter Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον βέλτιστο τρόπο την ενέργεια που παράγετε, είναι σημαντικό να μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ενεργειακές ροές. Το Fronius Smart Meter φροντίζει γι’ αυτό. Καταγράφοντας την καμπύλη φορτίου, δημιουργεί τη βάση για μια σωστή διαχείριση ενέργειας και συνεπώς για την αύξηση της ιδιοκατανάλωσης φωτοβολταϊκού ρεύματος.
3
1
Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Τα φ/β πλαίσια μπορούν να εγκατασταθούν σε επιφάνειες στέγης, αλλά και σε άλλους υπαίθριους χώρους, και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στον μετατροπέα.
2
Μετατροπέας
Ο μετατροπέας είναι ο πίνακας ελέγχου κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο (AC), βελτιστοποιεί την απόδοση, ρυθμίζει τις ενεργειακές ροές και ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος.
3
Fronius Smart Meter
Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον βέλτιστο τρόπο την ενέργεια που παράγετε, είναι σημαντικό να μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ενεργειακές ροές. Το Fronius Smart Meter φροντίζει γι’ αυτό. Καταγράφοντας την καμπύλη φορτίου, δημιουργεί τη βάση για μια σωστή διαχείριση ενέργειας και συνεπώς για την αύξηση της ιδιοκατανάλωσης φωτοβολταϊκού ρεύματος.
Solar modules Solar modules can be installed on roofs as well as in open spaces and generate electrical energy when exposed to the sun. This energy is transferred to the inverter.
1
Inverter The inverter is the control centre of every photovoltaic system. It converts the generated direct current into alternating current, optimises the yield, regulates energy flows and checks the function of the system.
2
Fronius Smart Meter In order to use the self-generated energy in the most effective way, it is important to be able to read out all energy flows. The Fronius Smart Meter takes care of this. By recording the load curve, it lays the foundation for meaningful energy management and thus for increasing solar self-consumption.
3
1
Solar modules
Solar modules can be installed on roofs as well as in open spaces and generate electrical energy when exposed to the sun. This energy is transferred to the inverter.
2
Inverter
The inverter is the control centre of every photovoltaic system. It converts the generated direct current into alternating current, optimises the yield, regulates energy flows and checks the function of the system.
3
Fronius Smart Meter
In order to use the self-generated energy in the most effective way, it is important to be able to read out all energy flows. The Fronius Smart Meter takes care of this. By recording the load curve, it lays the foundation for meaningful energy management and thus for increasing solar self-consumption.

Ο μετατροπέας για επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Fronius Tauro

Fronius Tauro σημαίνει μέγιστη ευελιξία σχεδίασης συστήματος με ελάχιστο συνολικό λειτουργικό κόστος. Με τον πανίσχυρο μετατροπέα Fronius Tauro το επαγγελματικό φωτοβολταϊκό σύστημά σας μπορεί να λειτουργεί με ακόμα μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα. Επιλέξτε αυτόν τον αυστριακής κατασκευής μετατροπέα για μεγάλες εγκαταστάσεις και επωφεληθείτε από κορυφαία ισχύ και απόδοση για το φωτοβολταϊκό σύστημα της επιχείρησής σας.

Fronius Tauro. Designed to perform.

Ενημερωθείτε τώρα σχετικά με τον Fronius Tauro

Fronius Symo Advanced

Εξέλιξη με επίκεντρο την ασφάλεια: Με τον Fronius Symo Advanced ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην γκάμα των μετατροπέων Fronius SnapINverter. Με την ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτρικά τόξα ο μετατροπέας εγγυάται ύψιστη ασφάλεια και μέγιστη απόδοση.

Το νέο πλεονέκτημα των μετατροπέων Fronius SnapINverter είναι ότι χάρη στην τεχνολογία Fronius Arc Guard παρέχουν αξιόπιστη προστασία από ηλεκτρικά τόξα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. H ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτρικά τόξα δεν προστατεύει συνεπώς μόνο την ενεργειακή αυτοτροφοδοσία, αλλά και όλη την επένδυση. 

Με τον πλούσιο εξοπλισμό του ο Fronius Symo Advanced όχι μόνο υπερκαλύπτει τις υψηλότερες προδιαγραφές, αλλά διατίθεται και σε διάφορες κατηγορίες ισχύος από 10 έως 20 kW αποτελώντας έτσι μια βιώσιμη επιλογή για επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε μεγέθους. Βασιστείτε στην αναγνωρισμένη αξιόπιστη απόδοση με τη νέα τεχνολογία ασφαλείας. 

Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.

 


Η ποιότητα συμφέρει

 • Έξυπνη τεχνολογία
  Οι ευφυείς μετατροπείς Fronius φροντίζουν ώστε το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα να μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαιτέρως αποδοτικά.

 • 75 χρόνια εμπειρίας
  Πριν από περισσότερα από εβδομήντα χρόνια ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση του Günter Fronius. Στο μεταξύ η επιχείρηση μεγάλωσε και πλέον αποτελείται από 5.000+ άτομα, με τα οποία προωθούμε όλοι μαζί την ενεργειακή επανάσταση.
 • Made in Austria
  Τα προϊόντα της Fronius κατασκευάζονται ανέκαθεν στην Αυστρία. Η βιώσιμη παραγωγή είναι πολύ σημαντική για εμάς.
 • Αξιόπιστοι συνεργάτες
  Ένας συνεργάτης της Fronius στην περιοχή σας -εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος από εμάς- σας υποστηρίζει στην προσωπική σας ενεργειακή επανάσταση με συμβουλές και πρακτική βοήθεια.

Αν και οι μετατροπείς αποτελούν μικρό ποσοστό του κόστους της επένδυσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι το βασικό στοιχείο κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος – αν υπάρχει μετατροπέας, υπάρχει και παραγωγή φωτοβολταϊκού ρεύματος. Συνεπώς γι' αυτήν τη συσκευή είναι σημαντικό να επενδύσετε στην ποιότητα.

Για την κατασκευή των μετατροπέων η Fronius δεν βασίζεται μόνο στην πολυετή εμπειρία της, αλλά και στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και στην κατασκευή στην Αυστρία. Χάρη σε αυτούς τους παράγοντες, οι μετατροπείς μας γίνονται ο αξιόπιστος πυρήνας του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Μια ακόμα σημαντική προϋπόθεση για ένα σύστημα που λειτουργεί άψογα, με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ, είναι η προσεκτική σχεδίαση, διαστασιολόγηση και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Για την επαγγελματική σχεδίαση και υλοποίηση της εξατομικευμένης λύσης σας μπορείτε να απευθυνθείτε στους Fronius System Partner της εταιρείας μας. Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από περισσότερους από 5.800 πιστοποιημένους εγκαταστάτες σε όλο τον κόσμο. Βρείτε τον κατάλληλο ειδικό στην περιοχή σας και ζητήστε του συμβουλές.