Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Επαγγελματικα συστηματα

Εξοικονόμηση καυσίμου με Υβριδικά συστήματα με φωτοβολταϊκά και γεννήτριες diesel

Εξοικονόμηση κόστους με φωτοβολταϊκά και γεννήτριες πετρελαίου

Οι γεννήτριες πετρελαίου και τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυαστικά ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για την ενεργειακή τροφοδοσία σε περιοχές με ασταθή ή ανύπαρκτη τροφοδοσία δικτύου. Η πρόσθετη χρήση ηλιακής ενέργειας μειώνει την ανάγκη για καύσιμα, εξοικονομώντας κόστος. Επιπλέον, με το φωτοβολταϊκό σύστημα ενσωματώνεται ένα βιώσιμο στοιχείο στο σύστημα. 

Πλεονεκτήματα των υβριδικών συστημάτων φωτοβολταϊκών-πετρελαίου

 • Μείωση κόστους πετρελαίου – Το φωτοβολταϊκό ρεύμα είναι πολύ πιο οικονομικό και μακροπρόθεσμα προγραμματιζόμενο από το ρεύμα που παράγεται με γεννήτριες πετρελαίου.
 • Σύντομοι χρόνοι απόσβεσης – Χάρη στις μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης, η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα κάνει απόσβεση μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Μείωση αποτυπώματος CO2 – Χάρη στην παραγωγή φωτοβολταϊκού ρεύματος μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα. 

Εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση ενεργειακού κόστους

Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που προκύπτουν από την παραγωγή ρεύματος με τη βοήθεια γεννητριών πετρελαίου. Ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία, οι τιμές του πετρελαίου φτάνουν έως και τα 2,5 €/kWh, με την τάση να παραμένει αυξητική. 

Πολύ πιο θετική είναι η εξέλιξη των τιμών στα φωτοβολταϊκά. Τα προηγούμενα χρόνια, το κόστος ανά kWh από φωτοβολταϊκά συστήματα παγκοσμίως μειώθηκε στα 0,10 €/khW κατά μέσο όρο. 

 

Συνεπώς σχεδόν όλα τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο συμφέρει να μετατραπούν σε υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου. Κάθε kWh πετρελαίου που εξοικονομείται εξοικονομεί χρήματα. 

Μια επένδυση με γρήγορη απόσβεση

Ο συνδυασμός γεννητριών πετρελαίου με φωτοβολταϊκά συστήματα κάνει γρήγορη απόσβεση χάρη στη μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών για καύσιμα.

Η ευφυής τεχνολογία εγγυάται τη βέλτιστη συνεργασία ανάμεσα στο φωτοβολταϊκό σύστημα και τη γεννήτρια πετρελαίου. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ενέργεια και ότι η γεννήτρια πετρελαίου λειτουργεί σε διαφορετικά ποσοστά χρήσης στα πιο ευνοϊκά σημεία λειτουργίας.


Πώς λειτουργεί ένα υβριδικό σύστημα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου
Φωτοβολταϊκά πλαίσια Τα φ/β πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγάλες επιφάνειες στέγης ή σε άλλους υπαίθριους χώρους και να παράγουν φωτοβολταϊκό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Το ρεύμα αυτό πρέπει να μετατραπεί πριν από τη χρήση από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο μετατροπέας.
1
Μετατροπέας Ο μετατροπέας είναι ο πίνακας ελέγχου κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο και παρέχει στο συνδεδεμένο δίκτυο (MicroGrid) τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτοβολταϊκού ρεύματος.
2
Ελεγκτής φωτοβολταϊκού συστήματος Ο ελεγκτής Fronius PV System Controller μετράει όλες τις ενεργειακές ροές στο σύστημα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου και ελέγχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φωτοβολταϊκή ισχύ.
3
Γεννήτρια πετρελαίου Η γεννήτρια πετρελαίου είναι η κύρια πηγή ενέργειας στα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου. Όσο περισσότερο φωτοβολταϊκό ρεύμα μπορεί να συμπληρωθεί, τόσο χαμηλότερο είναι τα κόστος των καυσίμων.
4
Καταναλωτές Οι καταναλωτές τροφοδοτούνται χάρη στον συνδυασμό γεννήτριας πετρελαίου και φωτοβολταϊκού συστήματος με ένα μείγμα ηλιακής ενέργειας και ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
5
Αισθητήρες ρεύματος Οι αισθητήρες ρεύματος συνδέονται στον ελεγκτή φωτοβολταϊκού συστήματος και μετρούν την ισχύ στο σύστημα.
6
Επαφή απόκρισης λειτουργίας backup Η επαφή απόκρισης (τροφοδοσία δικτύου) επιτρέπει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος - προσαρμοσμένου κατά βέλτιστο τρόπο σε τυχόν τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο ή σε παράλληλη λειτουργία γεννήτριας.
7
Δίκτυο Μια σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης μπορεί να είναι διαθέσιμη – τουλάχιστον προσωρινά.
8
1
Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Τα φ/β πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγάλες επιφάνειες στέγης ή σε άλλους υπαίθριους χώρους και να παράγουν φωτοβολταϊκό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Το ρεύμα αυτό πρέπει να μετατραπεί πριν από τη χρήση από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο μετατροπέας.
2
Μετατροπέας
Ο μετατροπέας είναι ο πίνακας ελέγχου κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο και παρέχει στο συνδεδεμένο δίκτυο (MicroGrid) τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτοβολταϊκού ρεύματος.
3
Ελεγκτής φωτοβολταϊκού συστήματος
Ο ελεγκτής Fronius PV System Controller μετράει όλες τις ενεργειακές ροές στο σύστημα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου και ελέγχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φωτοβολταϊκή ισχύ.
4
Γεννήτρια πετρελαίου
Η γεννήτρια πετρελαίου είναι η κύρια πηγή ενέργειας στα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου. Όσο περισσότερο φωτοβολταϊκό ρεύμα μπορεί να συμπληρωθεί, τόσο χαμηλότερο είναι τα κόστος των καυσίμων.
5
Καταναλωτές
Οι καταναλωτές τροφοδοτούνται χάρη στον συνδυασμό γεννήτριας πετρελαίου και φωτοβολταϊκού συστήματος με ένα μείγμα ηλιακής ενέργειας και ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
6
Αισθητήρες ρεύματος
Οι αισθητήρες ρεύματος συνδέονται στον ελεγκτή φωτοβολταϊκού συστήματος και μετρούν την ισχύ στο σύστημα.
7
Επαφή απόκρισης λειτουργίας backup
Η επαφή απόκρισης (τροφοδοσία δικτύου) επιτρέπει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος - προσαρμοσμένου κατά βέλτιστο τρόπο σε τυχόν τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο ή σε παράλληλη λειτουργία γεννήτριας.
8
Δίκτυο
Μια σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης μπορεί να είναι διαθέσιμη – τουλάχιστον προσωρινά.

Μείωση των δαπανών πετρελαίου χάρη στη χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας

«Στη διάρκεια της μέρας οι ιδιοκτήτες του καπνεργοστασίου μπορούν να καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών τους με φωτοβολταϊκή ενέργεια, τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο. Όταν παράγεται λιγότερος καπνός, το πάρκο τροφοδοτεί περισσότερη ενέργεια στο δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης έχει συνεπώς μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος και μετατρέπεται σε «παραγωγό ενέργειας». Χρειάζεται λιγότερο πετρέλαιο και εξοικονομεί χιλιάδες ευρώ ετησίως. Χάρη σε αυτές τις δυνατότητες εξοικονόμησης, το σύστημα βγάζει τα έξοδά του μέσα σε λίγα χρόνια.»

Muhammed Seedat, Τεχνικός Σύμβουλος στη Fronius

Προς έργο αναφοράς

Μέλος του διεθνούς συνδέσμου επιχειρήσεων Alliance for Rural Electrification (ARE)

Η Fronius είναι η πρώτη κατασκευάστρια συνδεδεμένων με το δίκτυο μετατροπέων που γίνεται μέλος της ARE! Ο σύνδεσμος αυτός οραματίζεται να έχουν έως το 2030 όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια και ενεργειακές υπηρεσίες.

Εμείς στη Fronius υπηρετούμε με υπερηφάνεια αυτόν τον στόχο μαζί με τα υπόλοιπα 185 μέλη από 55 χώρες και 3 ηπείρους!

Περισσότερες πληροφορίες για την ARE

Η ποιότητα συμφέρει

 • Έξυπνη τεχνολογία
  Οι ευφυείς μετατροπείς Fronius φροντίζουν ώστε το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα να μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαιτέρως αποδοτικά.

 • 75 χρόνια εμπειρίας
  Πριν από περισσότερα από εβδομήντα χρόνια ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση του Günter Fronius. Στο μεταξύ η επιχείρηση μεγάλωσε και πλέον αποτελείται από 5.000+ άτομα, με τα οποία προωθούμε όλοι μαζί την ενεργειακή επανάσταση.
 • Made in Austria
  Τα προϊόντα της Fronius κατασκευάζονται ανέκαθεν στην Αυστρία. Η βιώσιμη παραγωγή είναι πολύ σημαντική για εμάς.
 • Αξιόπιστοι συνεργάτες
  Ένας συνεργάτης της Fronius στην περιοχή σας -εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος από εμάς- σας υποστηρίζει στην προσωπική σας ενεργειακή επανάσταση με συμβουλές και πρακτική βοήθεια.

Βασιστείτε στην εμπειρία δεκαετιών της εταιρείας μας

Για να μπορεί να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία ενός υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών-πετρελαίου, είναι απαραίτητο ένα προαιρετικό σύστημα ελέγχου των ενσωματωμένων εξαρτημάτων. Αυτό είναι δυνατόν μόνο με τη χρήση αξιόπιστων συσκευών άριστης ποιότητας.

Η Fronius ως κατασκευαστής προϊόντων υψηλής ποιότητας με έρευνα και κατασκευή στην Αυστρία θέτει υψηλότατα πρότυπα ποιότητας και στηρίζεται σε εμπειρία μεγαλύτερη των 75 ετών. Οι ανοιχτές διεπαφές και οι συνεχείς εξελίξεις εγγυώνται τακτικές βελτιώσεις και νέες λύσεις, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και στο μέλλον.

Για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του δικού σας εξατομικευμένου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών-πετρελαίου, οι Fronius System Partner της εταιρείας μας σε όλο τον κόσμο θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες-εγκαταστάτες μας είναι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι επικοινωνίας κατά τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και για περιπτώσεις σέρβις. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη μια επισκευή, οι κατά τόπο Fronius System Partner με εμπεριστατωμένη γνώση και απόθεμα ανταλλακτικών είναι άμεσα διαθέσιμοι. Το πυκνό δίκτυο συνεργατών μας εγγυάται συνεπώς ταχύτατο σέρβις ακόμα και σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές, μειώνοντας έτσι τις απώλειες απόδοσης στο ελάχιστο.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?