Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Latrobe Valley Village

10/11/2016 / Australia
100% self-consumption leads to reduced energy bills and quick payback time

DETAILS

Size of installation
99.84 kW
System type
Roof-top installation
Module type
384 x REC260W
Inverter
5 Fronius Symo 20.0-3-M
Commissioned
July 2015
Annual yield
110MWh
Special feature
Flexible design allowing inverters to be mounted in separate
locations around the site

MORE INFORMATION

Latrobe Valley Village is a not-for-profit community organisation providing accommodation for older members of the community. With a whopping energy bill of approximately $25,000 per quarter, this 100kW system, which features five Fronius Symo 20’s and 380 REC260W polycrystalline panels, has a payback forecast of 4-4.5 years making this a sound capital investment.

Customer support played a big role in Aaron Wilson, Latrobe Valley Village property manager’s decision to choose local Fronius Service Partner, Gippsland Solar for the install “I’m a believer in supporting local businesses, and if something goes wrong they are right here.”

For Managing Director of Gippsland Solar, Andy McCarthy, the system flexibility that the Fronius Symo enables was key to the success of this install. “This installation is spread across nine different roof areas. The Fronius Symo 20 with multiple trackers for each inverter meant we could use the optimum roof space configuration and ensure the greatest performance for the customer. We can check the performance of the entire array every minute of the day for the last 12 months and can provide instant, pro-active service if the systems needs some attention. We give the customer a login as well so they also get an alert if there’s an issue with the system. We find that this provides great peace of mind for our customers.”


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?