Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Cochrane

10/2/2017 / Chile
Largest PV system in southern Chile

DETAILS

Size of installation
28.08 kWp
Purpose, system type
Roof-mounted
Module type and area
Solarnova
Inverter
Fronius Symo
Commisioned
April 2017
Special feature
Government infrastructure project

MORE INFORMATION

As part of a major infrastructure project being carried out under the auspices of the local government, a PV system was installed on the roof of a bus terminal in the little town of Cochrane, southern Chile.

With an output of 28.08 kWp, it is the largest system to have ever been ins­talled in southern Chile to date. One hundred and eight solar modules from the German manufacturer Solarnova were installed, together with two Fronius Symo inverters. The final installation ensures that virtually all future energy needs will be covered exclusively by solar power.