Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Illmensee

3/1/2017 / Germany
From old to new: existing system brought up to date

DETAILS

Size of installation
1.25 kWp
Purpose, system type
Roof-mounted system
Module type and area
Originally Siemens, now Solarworld SW 250 polycrystalline
Inverter
Fronius Galvo 1.5-1
Commissioned
March 1993, renewed in May 2013
Annual yield
1,260 kWh
CO2 saved/ year
667.8 kg
Optional: Special feature
Fronius Galvo integrated into 20 year-old system

MORE INFORMATION

The photovoltaic system has been in use at a single-family home since 1993. “The PV system had been operating for 20 years. It was now time to bring it up to date and this could only be done with the Fronius Galvo,” explains Fronius Service Partner Plus Jörg Pfleiderer. The inverter – made by a competitor – was replaced by a Fronius Galvo in May 2013.

The customer is very satisfied with the changeover; the system now produces a yield of 1,250 kWh/year,” says Pfleiderer.

The Fronius Galvo can be used anywhere, thanks to the large voltage window. As with all SnapINverters, installation is very easy. The power stage set can be removed without any problems and start-up is also very quick,” explains Pfleiderer, describing his experiences with SnapINverters.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?