Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Mohács

Hungary
Hungary on the way to 24 hours of sun

The Hungarian town of Mohács is situated in the south of the country, near the borders with Croatia and Serbia. But even here, in an area steeped in tradition, they are thinking about the future. That‘s why in April 2016 a former waste disposal site was converted into a power station for clean solar energy.

The installation company that carried out the work, Solar-Pécs, has been a satisfied Fronius customer for a long time. The quick and easy way in which Fronius inverters can be installed, not to mention the functions they offer, were important factors behind the company‘s decision to opt for Fronius.

“Our company, Solar-Pécs, is very pleased with the products from Fronius. We have previously used Fronius Agilo central inverters, and are now using Fronius Eco string inverters. We find the in-built DC fuses and overvoltage protection very practical,” explains András Fenyvesi from Solar-Pécs.

Installation data  
 
Size of installation  
486 kWp 
Purpose, system type  
Commercial free standing system
Module type and area 
Hisunage HSG250-60-P 250 Wp 
Inverter 
16 Fronius Eco 27.0-3-S, 1 Fronius Symo 17.5-3-M
Commissioned 
April 2016 
Annual yield  
Approx. 500 MW
CO2 saved/ year 
Approx. 265 t

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?