Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Laikipia

18/11/2016 / Kenya
The perfect combination of Fronius inverters and inverter chargers supplies lodges in Kenya with PV power

DETAILS

Size of installation
80 kWp AC-coupled, 20 kWp DC-coupled
Purpose, system type
Commercial field installation, microgrid
Inverters
4 Fronius Symo 20.0-3-M
Inverter charger
Victron Quattro
Charge controller
Victron BlueSolar MPPT 150/85
Battery
Sunlight OPzS
Commissioned
July 2015
Special features
Microgrid 100% self-consumption

MORE INFORMATION

In Kenya, a constant power supply is not something that can be taken for granted. The public grid is unstable and in a poor condition. The best way to ensure a constant supply of electricity is to rely on a source of power independent of the public grid. Fronius inverters with a special MicroGrid setup allow for the stable operation of a microgrid system.

The beautiful residence in central Kenya consists of eight lodges, whose power supply is covered entirely by PV energy. Four Fronius Symo 20.0-3-M inverters generate an 80 kW AC-coupled PV output, with the resulting current either consumed directly or stored in a battery. In addition, the 20 kW DC-coupled system with inverter chargers and charge controllers from Victron ensures a continuous power supply for the battery and stability within the system.

Nawir Ibrahim from the Center for Alternative Technologies in Nairobi reports: “The technical support from Fronius before and during the installation of the system was excellent. The inverters are easy to install and maintain, even in field applications.”


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?