Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Deyr Del Ahmar

4/2/2017 / Lebanon
PV system combined with a diesel generator powers irrigation plant

DETAILS

Size of installation
144 kWp
Generator size
280 kVA
Purpose, system type
PV-Genset system, irrigation system for a vegetable plantation
Inverter
6 Fronius Symo 20.0-3-M
Backup-System
Fronius PV System Controller
Commissioned
December 2014
Annual yield
216,000 kWh
CO2 saved/ year
Approx. 114.5 tonnes
Special feature
The Fronius PV system controller optimises the PV output while simultaneously protecting the diesel generator
40% degree of self-sufficiency

MORE INFORMATION

It is clear to see that diesel generators and photovoltaics are a match made in heaven with this 144 kWp system in Deir el Ahmar, northern Lebanon. Scheduled power grid shutdowns of up to six hours every day and the unstable nature of the grid in general require the deployment of a decentral power source. The PV-Genset solution from Fronius is the ideal backup system to ensure a continuous supply of electricity for the irrigation plant.

The Fronius PV system controller ensures that the maximum pv yield is generated during any given situation. It monitors the diesel generator to ensure that it is always operating at an optimum level to prolong service life - even when only under a light load - and also ensures an extremely quick and responsive control over the PV output. As a result, load fluctuations are compensated for immediately and the strain on the diesel generator is reduced dramatically.

We have enjoyed exceptional support from Fronius Technical Support while the system was being installed. As a result the commissioning process could not have been smoother,” reports Francois Farage from Green Essence Lebanon.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?