Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Honolulu

7/1/2017 / USA

Residential system of Danilo and Echy Lopez created by SunKing, Inc.

DETAILS

Size of installation 10.04 kW
Purpose, system type
Residence
Module type and area

Left Fronius Primo 3.8 has 14 modules,1 String of 4 SolarWorld 280 Mono
facing East on MPPT 1, and 1 String of 10 SolarWorld 280 Mono facing West on MPPT 2
Right Fronius Primo 6.0 has 24 modules, 1 String of 12 SolarWorld 255 Mono
facing South on MPPT 1 and 1 String of 12 SolarWorld 255 Mono facing South on MPPT 2 

Inverter
Fronius Primo
Commissioned
August 2015
Annual yield
Approx. $1927.32 USD
CO2 saved/ year
Approx. 2792.25 kg CO2 Savings

MORE INFORMATION

Solar saves. That is what the Lopez family has found out with their 10kW photovoltaic system investment in solar this past year. They certainly had concern with the unique shape of their roof, but fortunately the design flexibility of the Fronius Primo allowed for them to have the system they truely wanted. SunKing, Inc. in Kahului, Honolulu, and Lihue, HI is experienced in installing photovoltaic systems and other green energy options and constructed the project for the Lopez family. 

We‘re so pleased with the ease of installation and quality Fronius brings to the table for our projects so the Fronius Primo was a straight forward choice for this residential system.“ said Chris Spencer of SunKing. „We at SunKing are highly committed to providing only the best in photovoltaic equipment to our community in Hawaii and are proud to say Fronius fits that bill.“ 

SunKing also offers other green services to customers like solar hot water systems and opened in 1976, so shares a longstanding tradition with Fronius in high quality renewable energy solutions.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?