Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Marking 25 years with an array of solar technology

Εταιρία

21/12/2016
The Fronius Solar Energy Division will be celebrating its 25th anniversary in 2017. To mark the occasion, the innovative solar technology supplier is taking the opportunity to expand its product portfolio. New additions will include intelligent additional options in the Fronius Solar.web online portal as well as module electronics solutions.
The Fronius Solar Energy Division will celebrate its 25th anniversary in 2017.

Ever since it was founded in 1992, the Fronius Solar Energy Division has stood for reliability, quality and experience. In the coming year, Fronius will be seeking to build on its position as the global solar pioneer. In line with this approach the solar technology expert is providing its customers with an extensive range of products with many new additions. “All our innovations support our vision of 24 hours of sun; an energy future in which 100 percent of our energy needs are met by renewable energy sources,” explains Martin Hackl, head of the Solar Energy Division at Fronius International GmbH.

 

 

Increasing energy efficiency with Fronius Solar.web

A highlight is the Rest API server interface for Fronius Solar.web, the online service for remote system monitoring. The Ethernet-based open interface allows the user to incorporate inverter values from the server into third-party systems. The energy optimisation feature in Solar.web is also new, whereby the customer can access a weekly overview in the online portal that calculates their consumption as an hourly rate. With the aid of this data, the user is shown a simulation that demonstrates how much energy they could save and use themselves by using a storage system, rather than obtaining it from the grid. This increases the degree of self-sufficiency up to as much as 80 percent. The new weather-service function allows energy optimisation to be improved even further by enabling current weather data to be used for a variety of purposes. For example, this information can be taken into account for consumption considerations. Another innovation in Solar.web is the remote inverter software update. This allows the user to remotely update the inverter software with one click and without having to physically go to the system –  a process that is fast, easy and efficient. The new features will be made available worldwide over the course of the year.

 

Module electronics solutions and storage systems increase efficiency and safety

Solutions for solar module optimisation also await Fronius customers in 2017: these fulfil future NEC (National Electrical Code) requirements more simply, efficiently and cost-effectively than traditional module-level power electronics. Fronius is therefore equipped and ready for the US safety standards of tomorrow. These innovative technologies also contribute to increasing energy efficiency and simplifying system planning. As such, Fronius offers its customers a modern and open system that can be adapted to individual needs. Fronius also has plans to expand its range of storage systems in the coming year.