Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Three apps for your intelligent PV system

Προϊόντα και λύσεις

23/11/2020

Functionality and versatility – this is what the new apps from Fronius have to offer. The handy Fronius Solar.start app helps installers to easily configure Fronius inverters, while the Fronius Solar.web monitoring app enables you to keep an eye on your systems. If you need help at any time, you can get the necessary support via the intuitive online urgent assistance platform Fronius Solar.SOS.

 

Fronius Solar.start app – 3 steps in two minutes

The clear step-by-step instructions enable you to quickly set up the desired Fronius product in just three steps. This means that you can not only finish commissioning the inverter in two minutes but can also easily carry out the integration in the Solar.web monitoring platform.
You can also use the menu to directly access other platforms such as the online support tool ‘Fronius SOS’. Solar.SOS assists you with troubleshooting and analysing state codes.

Settings can be adapted at any time

Changes to the inverter settings, activation of functions and interfaces as well as optimisation of the system behaviour can be made at any time using the app.

Fronius Solar.web app* 
Keeping an eye on your PV system

In addition to our monitoring system Solar.web, which can be accessed at www.solarweb.com, Fronius is launching the new Solar.web app, which has been tailored specifically to the needs of system owners. In the app, you are supplied with key system information, such as current values or the daily curve.

Registration is easy

In order to be able to access a PV system in the app, this must be linked with a Solar.web account. You can create an account and add the PV system during commissioning or even via the website www.solarweb.com.

*Please note that the “Fronius Solar.web PRO” as well as the “Fronius Solar.web live” app will be removed from the stores in the near future. If you have already downloaded the apps, you will still be able to use it for monitoring your system.

 

 

Fronius Solar.SOS – on-site support with message function
(Available from the end of the year)

With the service tool from Fronius, the installer can easily initiate the repair process online, while at the site of the system, using the serial number or the state code of the inverter.
In just a few clicks, you can get the desired support and, if necessary, can immediately request replacement of components – without long wait times.
In addition to the app, the online tool will also still be available as a desktop version.

 

In addition to the technical support hotline, you can also easily get in touch with an advisor via the message function.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?