Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Fronius installs inverters in a former nuclear power plant

Συνεταιρισμός

30/11/2016 / Zwentendorf
Fronius, the global quality leader for solar energy, has carried out a very special project in Zwentendorf, Austria: a photovoltaic system has been installed on the site of a former nuclear power plant (NPP). Where once nuclear energy was to be produced, today clean, safe energy is generated from natural resources over an area of 3,700 square metres. The project reflects the Fronius vision of 24 hours of sun; a world in which all our energy needs are satisfied through renewable sources.
Fronius Solar Energy provided the right technology for the former nuclear power plant.

This is a unique story: in April 1972 the ground-breaking ceremony for Austria’s first nuclear power plant took place in Zwentendorf an der Donau. Six years later however, a referendum prevented the completed and ready-for-use nuclear power plant from being put into operation. Since 2005 the land has been owned by the energy supplier EVN, who in 2012 built a photovoltaic system on the site.

Fronius provides the right solar technology

The available space and existing infrastructure of the nuclear power station provided the perfect conditions for building a photovoltaic system. A total of 1,000 photovoltaic panels affixed to the façade, roof and the surrounding area of the old power plant constitute an area of 3,700 square metres of clean energy. Fronius Solar Energy provided the necessary solar technology for this. The direct current generated by the solar panels is converted into alternating current by 43 Fronius IG Plus inverters and fed into the public grid.

 

In keeping with the goal of 24 hours of sun

“This project fully reflects our vision of future energy production,” explains Martin Hackl, head of the Solar Energy Division at Fronius International GmbH. As the global quality leader for solar energy, Fronius has been conducting research into innovative technologies for the photovoltaics industry for over 20 years and with its vision of 24 hours of sun provides a strategy for the energy revolution. “The switch to renewable energy is inevitable for modern industrial society. Our aim is therefore to create a world in which the demand for energy is completely met by renewable energy sources and to make energy available in a sufficient quantity to everyone, anywhere and at any time,” describes Martin Hackl. This vision makes a reliable, clean, independent and sustainable energy supply possible.

 

A symbol for a renewable and environmentally friendly energy future

“A project like this one proves that, step by step, we are getting closer to our goal every day,” says Hackl. “The Zwentendorf nuclear power plant is symbolically significant for us. Even though the power station was never put into operation, energy is finally now being produced there. We can claim wholly without exaggeration that this is the safest nuclear power station in the world.”


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?