Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Dynamic Peak Manager κερδοφόρα φωτοβολταϊκά συστήματα παρά τη σκίαση

Χαμηλότερεσ απώλειεσ σε περίπτωση μερικήσ σκίασησ των φ/β συστηματων

Έξυπνη διαχείριση σκιάσ

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο σκιασμένο όλο το χρόνο για να αποδίδει υψηλές αποδόσεις. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συστήματος.
Ωστόσο, το περιβάλλον μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα τη μερική σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Γι' αυτό μπορεί να ευθύνονται νέα κτίρια ή κατασκευαστικά στοιχεία, όπως καμινάδες, παράθυρα, καλώδια ρεύματος ή αναπτυσσόμενα δέντρα.

Αυτό το είδος σκίασης έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και δεν πρέπει να υποτιμάται.
Η λύση είναι η έξυπνη διαχείριση της σκίασης, η οποία ενσωματώνεται στον αντιστροφέα και μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο τις απώλειες απόδοσης.

Dynamic Peak Manager - έξυπνη διαχείριση σκιάσ

Το Dynamic Peak Manager είναι μια λύση διαχείρισης σκίασης που είναι ενσωματωμένη στον αντιστροφέα και μεγιστοποιεί την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος παρά τη σκίαση - και όλα αυτά χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων.

Με το Fronius Dynamic Peak Manager, μπορείτε πάντα να επιτυγχάνετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες σας - ακόμη και όταν υπάρχει μερική σκίαση. Αυτός ο εξαιρετικά αποδοτικός αλγόριθμος παρακολούθησης MPP ανιχνεύει κάθε σκίαση και βελτιστοποιεί την απόδοση σε επίπεδο φ/β στοιχειοσειράς. Αυτό όχι μόνο κοστίζει λιγότερο, επειδή υπάρχουν λιγότερα εξαρτήματα του συστήματος, αλλά διατηρεί επίσης στο ελάχιστο το κόστος εγκατάστασης και σέρβις.

Αποτελεσματικο

Ο εξαιρετικά αποδοτικός αλγόριθμος εντοπισμού MPP ανιχνεύει κάθε σκίαση και βελτιστοποιεί την απόδοση σε επίπεδο στοιχειοσειράς.

Το Dynamic Peak Manager σαρώνει τακτικά ολόκληρη την καμπύλη εξόδου τάσης για να βρίσκει πάντα το πιο αποδοτικό σημείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση παρά τη σκίαση.

Ασφαλησ

Η λύση διαχείρισης σκίασης Fronius δεν απαιτεί πρόσθετα εξαρτήματα σε επίπεδο φωτοβολταϊκής μονάδας. Είναι ήδη ενσωματωμένη στον αντιστροφέα και επομένως προστατεύεται από εξωτερικές επιδράσεις.

Αυτό όχι μόνο αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης και πυρκαγιάς για το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Βιωσιμο

Μια λύση διαχείρισης σκίασης σε επίπεδο φωτοβολταϊκής πλαισίου οδηγεί συχνά σε υψηλότερο ποσοστό αστοχίας και, συνεπώς, σε μεγαλύτερες απαιτήσεις συντήρησης.

Στη Fronius, όλα τα ηλεκτρονικά ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης σκίασης, είναι ενσωματωμένα στον αντιστροφέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης εξαρτημάτων στα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Πώσ λειτουργεί το Dynamic Peak Manager

Το Dynamic Peak Manager είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός αλγόριθμος ενάντια στη σκίαση, ο οποίος αναλύει ολόκληρη τη χαρακτηριστική καμπύλη P-U σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι το Dynamic Peak Manager βρίσκει πάντα το σημείο μέγιστης ισχύος (GMPP).

Υψηλότερη απόδοση παρά τη σκίαση των συστημάτων φ/β στην πράξη

  • Μέγεθος φωτοβολταϊκού συστήματος: 3,3 kWp
  • Προσανατολισμός: νοτιοδυτικά
  • Γωνία κλίσης: 19,5°
  • Σκιά: Μερική σκιά

Σε μια ηλιόλουστη ημέρα, η απόδοση αυτού του συστήματος με το Fronius Dynamic Peak Manager είναι 7% υψηλότερη από ό,τι σε συστήματα χωρίς διαχείριση σκίασης.

Power optimizers στην περίπτωση σκίασησ των συστημάτων φ/β

Τα power optimizers συνεχούς ρεύματος ρυθμίζουν την τάση των σκιασμένων φωτοβολταϊκών μονάδων αυξάνοντας ή μειώνοντάς την. Το optimizer απαιτεί ενέργεια για να το κάνει αυτό.

Όσο περισσότερη σκιά υπάρχει, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση του optimizer και τόσο χαμηλότερη η απόδοση. Αυτό σημαίνει, ιδίως σε καταστάσεις μερικής σκίασης, ότι τα power optimizers συχνά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη σκίαση, οπότε δεν παράγουν υψηλότερη απόδοση. 

 

Ένα άλλο μειονέκτημα των power optimizers είναι ο μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων στην οροφή. 

Κάθε optimizer βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη φωτοβολταϊκή μονάδα στην οροφή και, ως εκ τούτου, είναι συνεχώς εκτεθειμένο στη ζέστη, το κρύο, τη βροχή και το χιόνι. Αυτό είναι κακό για τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά ισχύος και μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συντήρηση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο αριθμός των ελαττωμάτων στις συνδέσεις των βυσμάτων συνεχούς ρεύματος, που αποτελούν την κύρια πηγή προβλημάτων των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τριπλασιάζεται στα power optimizers

 

Συμπέρασμα:
Η χρήση των power optimizers δεν παρέχει πρόσθετη οικονομική αξία. Αντίθετα, αυξάνεται ο κίνδυνος βλάβης του συστήματος, γεγονός που οδηγεί σε πρόσθετο κόστος λόγω μεγαλύτερων απαιτήσεων σέρβις. 

Οι δίοδοι διαφυγησ αποτρέπουν τισ απώλειεσ σε περίπτωση σκίασησ

Με την πάροδο των ετών, η λανθασμένη πεποίθηση ότι μια σκιασμένη φωτοβολταϊκή μονάδα περιορίζει επίσης την ισχύ όλων των άλλων φωτοβολταϊκών μονάδων στην ίδια σειρά έχει εδραιωθεί στο μυαλό πολλών ανθρώπων.

Όμως οι κυψέλες στις φωτοβολταϊκές μονάδες συνδυάζονται συνήθως με τρεις λεγόμενες διόδους διαφυγής. Εάν η φωτοβολταϊκή μονάδα βρίσκεται σε σκιά, η δίοδος γίνεται αγώγιμη και το επηρεαζόμενο τμήμα της μονάδας παρακάμπτεται. Οι υπόλοιπες φωτοβολταϊκές μονάδες, ωστόσο, συνεχίζουν να αποδίδουν με πλήρη ισχύ.

Αυτό εξασφαλίζει ότι ένα σκιασμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο δεν επηρεάζει την ισχύ των άλλων φωτοβολταϊκών πλαισίων στην ίδια σειρά.