Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Εγκαταστάτες και συνεργάτες

Λύση Fronius Microgrid και Backup

Ανεξάρτητη από το δίκτυο, σταθερή ηλεκτρική τροφοδοσία με ηλιακή ενέργεια

Σε περιοχές με ανεπαρκή ηλεκτρική τροφοδοσία δημιουργούνται συχνά συστήματα MicroGrid. Τα συστήματα MicroGrid λειτουργούν είτε χωρίς καθόλου σύνδεση με το δίκτυο ως τοπικά, αυτόνομα δίκτυα ηλεκτροδότησης, είτε συνδεδεμένα με το δίκτυο ως συστήματα backup. Συχνά χρησιμοποιούνται γεννήτριες πετρελαίου για την υποστήριξη της ενεργειακής τροφοδοσίας. Ωστόσο, τα συστήματα MicroGrid & Backup βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ηλιακή ενέργεια ως σταθερή, οικονομική και βιώσιμη πηγή ενέργειας.

Τα πλεονεκτηματα τησ λυσησ Fronius MicroGrid & Backup

  • Υψηλή ασφάλεια τροφοδοσίας
  • Σταθερό ενεργειακό κόστος
  • Δοκιμασμένο σύστημα με ελάχιστες δαπάνες για σέρβις
  • Ρύθμιση MicroGrid ενσωματωμένη στους μετατροπείς

Πώς λειτουργεί η λύση Fronius Microgrid και Backup

Οι μετατροπείς Fronius διαθέτουν μια ειδική ρύθμιση MicroGrid, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία του συστήματος MicroGrid. Ο μετατροπέας παρέχει στο MicroGrid όσο το δυνατό περισσότερη φ/β ενέργεια. Σε περιόδους, στις οποίες το φορτίο είναι μικρότερο από τη φωτοβολταϊκή παραγωγική ικανότητα και οι μπαταρίες είναι γεμάτες (ή η ισχύς φόρτισης του Inverter Charger είναι πολύ μικρή), είναι απαραίτητη η αυτόματη μείωση της φ/β ισχύος. Η ισχύς του μετατροπέα ρυθμίζεται κατά κανόνα χωρίς επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση η συχνότητα του Inverter Charger και η συχνότητα του μετατροπέα Fronius εξασφαλίζουν βέλτιστες ονομαστικές τιμές ισχύος.

Με έναν Inverter-Charger της Victron Energy (Victron MultiPlus, Victron Quattro) η ρύθμιση Fronius MicroGrid μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω διαμόρφωση στον μετατροπέα Fronius.


Φ/Β γεννήτρια Η ηλιακή ενέργεια απορροφάται από τα φ/β πλαίσια σε μορφή συνεχούς ρεύματος.
1
Μετατροπέας Fronius Ο μετατροπέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε κοινό οικιακό εναλλασσόμενο και παρέχει στο MicroGrid τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτοβολταϊκής ενέργειας. 
2
Inverter Charger Με τους Inverter-Charger το ρεύμα που παράγεται στους μετατροπείς μπορεί να αποθηκευτεί στην μπαταρία.
3
Μπαταρία Η πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία.
4
Καταναλωτές Οι καταναλωτές τροφοδοτούνται μέσω του συστήματος MicroGrid κυρίως με ηλιακή ενέργεια.  
5
Εφεδρική γεννήτρια Επιπλέον μπορούν να ενσωματωθούν γεννήτριες πετρελαίου ως εφεδρικά συστήματα για την τροφοδοσία ενέργειας.
6
1
Φ/Β γεννήτρια
Η ηλιακή ενέργεια απορροφάται από τα φ/β πλαίσια σε μορφή συνεχούς ρεύματος.
2
Μετατροπέας Fronius
Ο μετατροπέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε κοινό οικιακό εναλλασσόμενο και παρέχει στο MicroGrid τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτοβολταϊκής ενέργειας. 
3
Inverter Charger
Με τους Inverter-Charger το ρεύμα που παράγεται στους μετατροπείς μπορεί να αποθηκευτεί στην μπαταρία.
4
Μπαταρία
Η πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία.
5
Καταναλωτές
Οι καταναλωτές τροφοδοτούνται μέσω του συστήματος MicroGrid κυρίως με ηλιακή ενέργεια.  
6
Εφεδρική γεννήτρια
Επιπλέον μπορούν να ενσωματωθούν γεννήτριες πετρελαίου ως εφεδρικά συστήματα για την τροφοδοσία ενέργειας.

Οικονομική και αξιόπιστη ηλεκτρική τροφοδοσία με ηλιακή ενέργεια

Το σύστημα MicroGrid λειτουργεί ως αυτόνομη νησίδα χωρίς υπαγωγή στο δίκτυο ή ως λύση backup για την υποστήριξη της ενεργειακής τροφοδοσίας σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα αποσυνδέεται αυτόματα από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και δημιουργεί το δικό του αυτόνομο δίκτυο (MicroGrid).

Η γεννήτρια πετρελαίου δεν είναι απαραίτητη σε αυτά τα συστήματα. Με την ηλιακή ενέργεια ως εναλλακτική του συστήματος πετρελαίου, οι ιδιοκτήτες των συστημάτων επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος, αλλά ταυτόχρονα και από την απουσία θορύβου και οσμών. Αυτό είναι σημαντικό κυρίως σε ξενοδοχεία και καταλύματα διακοπών, όπου χρησιμοποιούνται συχνά MicroGrid.  

Σταθερό ενεργειακό κόστος

Η παραγωγή ρεύματος με ηλιακή ενέργεια σημαίνει ταυτόχρονα σταθερό ενεργειακό κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Γιατί σε σύγκριση με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα με μια γεννήτρια πετρελαίου, δεν προκύπτουν τρέχοντα έξοδα.

Έξυπνη τεχνολογία

Οι μετατροπείς Fronius έχουν ενσωματωμένη μια ειδική ρύθμιση MicroGrid, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία του συστήματος. Το ρεύμα, που παράγεται με το φωτοβολταϊκό σύστημα, αποθηκεύεται προσωρινά σε μια μπαταρία, με τη βοήθεια ενός μετατροπέα-φορτιστή, του αποκαλούμενου Inverter-Charger. Το σύστημα είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ο συνδυασμός ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και ενός Inverter Charger μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο σύστημα MicroGrid. Για το σύστημα MicroGrid & Backup οι Fronius SnapINverter είναι η πρώτη επιλογή. Ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Fronius Symo ή ο Fronius Eco.  

Αξιόπιστοι συνεργάτες για ασφαλή ηλεκτρική τροφοδοσία

Για τους ιδιοκτήτες των συστημάτων, η σταθερή και αξιόπιστη ηλεκτρική τροφοδοσία είναι ο πρωταρχικός στόχος. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Fronius σάς υποστηρίζει ως εγκαταστάτες με μελετημένες λύσεις και αξιόπιστους συνεργάτες. Η Fronius υλοποιεί επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια από κοινού με επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η Victron Energy ή η Selectronic, συστήματα MicroGrid & Backup. Με τη λύση Fronius MicroGrid & Backup έχετε συνεπώς ένα δοκιμασμένο σύστημα, το οποίο δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου σέρβις. 

Η λύση MicroGrid σε χρήση

Ιχθυοτροφείο στο Μάλι

Το ιχθυοτροφείο Complex Agro Industrial de Baragnouma στο Μάλι παράγει καθημερινά πέντε τόνους ψάρι. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η συνεχής ηλεκτρική τροφοδοσία για την παραγωγή ζεστού νερού. Για να διασφαλιστεί η σταθερή ηλεκτρική τροφοδοσία, αποφασίστηκε ήδη από το 2014 να καλύπτεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό με φωτοβολταϊκή ενέργεια. 

Το 98% του ρεύματος προέρχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα, ενώ το 2% παράγεται με τη βοήθεια εφεδρικών γεννητριών πετρελαίου.

Προς έργο αναφοράς

Μέλος του διεθνούς συνδέσμου επιχειρήσεων Alliance for Rural Electrification (ARE)

Η Fronius είναι η πρώτη κατασκευάστρια συνδεδεμένων με το δίκτυο μετατροπέων που γίνεται μέλος της ARE! Ο σύνδεσμος αυτός οραματίζεται να έχουν έως το 2030 όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια και ενεργειακές υπηρεσίες.

Εμείς στη Fronius υπηρετούμε με υπερηφάνεια αυτόν τον στόχο μαζί με τα υπόλοιπα 185 μέλη από 55 χώρες και 3 ηπείρους!

Περισσότερες πληροφορίες για την ARE

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?