Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Ιδιοκτήτης

Αξίζει ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας;

Αποθήκευση ενέργειας

9/9/2020
Η Susanne Lampl είναι διπλωματούχος μηχανικός και διευθύντρια προϊόντων για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας της Fronius. Ρωτήσαμε την ειδική για τους συσσωρευτές και μάθαμε πολλά...

Γιατί να αποθηκεύω ηλιακό ρεύμα;

Το «μειονέκτημα» ενός φωτοβολταϊκού συστήματος έγκειται στο ότι το ηλιακό ρεύμα δεν είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά μόνο όταν έχει ήλιο. Πολλοί άνθρωποι δεν βρίσκονται στο σπίτι στη διάρκεια της ημέρας. Ένα μεγάλο μέρος της αποκτούμενης ενέργειας τροφοδοτείται κατά κανόνα στο δίκτυο. Τις ώρες που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση ρεύματος, το ρεύμα χρειάζεται να ληφθεί από το δίκτυο σε υψηλή τιμή.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει ο οικιακός συσσωρευτής, ώστε να βελτιώνεται η διαθεσιμότητα ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Μπορώ έτσι, το ηλιακό ρεύμα, το οποίο έχω αποκτήσει στη διάρκεια της ημέρας, να το χρησιμοποιήσω τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες.

Ανάλογα με το μέγεθος του συσσωρευτή και την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος, μπορώ να καλύπτω την ανάγκη ρεύματος στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ακόμη και στο 100%.

Για ποιους αξίζει ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας;

Ουσιαστικά, ένας συσσωρευτής είναι οικονομικός για τον καθένα, καθώς κάθε νοικοκυριό έχει μια συγκεκριμένη ανάγκη για ρεύμα τις ώρες της ημέρας όπου δεν υπάρχει ήλιος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλότερη τα πρωινά και τα απογεύματα.

Θα αποφασίσω για ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, γιατί πιθανότατα θα θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ από το δικό μου ηλιακό ρεύμα. Αυτό είναι επίσης σωστό και από οικονομικής άποψης, καθώς το ρεύμα από το δίκτυο στις περισσότερες χώρες είναι σαφώς πιο ακριβό από το ρεύμα που παράγω εγώ.

Ένα επίσης σημαντικό κίνητρο για ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας είναι η ανεξαρτησία από τον πάροχο ρεύματος. Μπορώ και θέλω να αυτοτροφοδοτούμαι με ρεύμα.

 Ένας συσσωρευτής ρεύματος αυξάνει...

… την ιδιοκατανάλωση: το ηλιακό ρεύμα που παράγεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας.

… την αυτάρκεια: η ανεξαρτησία από τον πάροχο ρεύματος και τον διαχειριστή δικτύου είναι μεγαλύτερη.

 

Θα πρέπει να περιμένω έως ότου οι συσσωρευτές ρεύματος να γίνουν πιο φθηνοί;

Η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με συσσωρευτή είναι σήμερα σωστή από οικονομικής άποψης. Είναι σίγουρα σωστό ότι οι τιμές των συσσωρευτών μειώνονται. Από την άλλη όμως, οι τιμές του ρεύματος αυξάνονται.

Σημαντική προϋπόθεση για μια γρήγορη απόσβεση είναι η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος. Το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συσσωρευτή θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις δικές μου ανάγκες σε ρεύμα. Όταν γνωρίζω πόσο ρεύμα καταναλώνω, μπορεί εύκολα να υπολογιστεί το τέλειο σύστημα για μένα.

» Όποιος ενδιαφέρεται για ένα σύστημα συσσωρευτή, θα πρέπει να λάβει υπόψη του πώς συμπεριφέρεται αυτό σε περίπτωση βοηθητικού ρεύματος. Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών λύσεων είναι πολύ μεγάλες. «

Θα έχω ρεύμα και σε περίπτωση διακοπής;

Ο καλύτερος τρόπος παροχής για την περίπτωση διακοπής ρεύματος είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με μετατροπέα με δυνατότητα βοηθητικού ρεύματος και συσσωρευτή μπαταρίας συνδεδεμένο σε συνεχές ρεύμα.

Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν: Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα χωρίς συσσωρευτή, σε κανονική περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν θα παράγει ρεύμα, ακόμη και όταν έχει ήλιο. Μόνο με έναν μετατροπέα με λειτουργικότητα βοηθητικού ρεύματος, μπορώ να παράγω ηλιακό ρεύμα σε περίπτωση διακοπής, να το χρησιμοποιώ στο νοικοκυριό και να το αποθηκεύω σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή.

Ακόμη και σε περίπτωση πολυήμερης διακοπής ρεύματος, θα είμαι εξασφαλισμένος με μια λύση αποθήκευσης ενέργειας Fronius, καθώς ο συσσωρευτής μπορεί να φορτίζεται στη διάρκεια της ημέρας από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων παρόχων. Ορισμένα συστήματα αποθήκευσης δεν μπορούν να φορτίζονται κατά τη λειτουργία με βοηθητικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η ποσότητα που είναι αποθηκευμένη στον συσσωρευτή κατά το χρονικό σημείο της διακοπής ρεύματος. Το φωτοβολταϊκό μου σύστημα δεν παρέχει όμως έτσι ρεύμα. Μόλις ο συσσωρευτής αδειάσει, τέλος. Για αυτό θα πρέπει κάποιος να φροντίζει για την απόκτηση ενός συσσωρευτή.

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΣ Ή ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Οι συσσωρευτές που συνδέονται σε συνεχές ρεύμα τροφοδοτούνται απευθείας από τον υβριδικό μετατροπέα με συνεχές ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το ρεύμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο μόνο όταν λαμβάνεται από τον συσσωρευτή για χρήση στο νοικοκυριό. Έτσι δεν προκύπτουν ουσιαστικά απώλειες κατά τη μετατροπή – το σύστημα έχει υψηλή απόδοση.

Αντίθετα, σε συστήματα συσσωρευτών που συνδέονται σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το συνεχές ρεύμα που αποκτάται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μετατρέπεται εξαρχής σε εναλλασσόμενο και, όταν πρέπει να αποθηκευτεί, μετατρέπεται ξανά σε συνεχές. Όταν αργότερα το ρεύμα χρειαστεί για την οικιακή χρήση, πρέπει να μετατραπεί ξανά σε εναλλασσόμενο. Με τις πολλαπλές μετατροπές, προκύπτουν περιττές απώλειες ενέργειας. 

καλύτερη παροχή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

  • Φωτοβολταϊκό σύστημα
  • μετατροπέας με δυνατότητα βοηθητικού ρεύματος
  • Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνδεδεμένο σε συνεχές ρεύμα

Φωτοβολταϊκό + Συσσωρευτής + Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πώς λειτουργεί αυτό;

Το ιδανικό θα είναι, να μπορώ να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο απευθείας με ηλιακό ρεύμα από το δικό μου φωτοβολταϊκό σύστημα. Εάν και πάλι υπάρχει περίσσεια, το οποίο συμβαίνει σε μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα, αποθηκεύεται στον συσσωρευτή. Αυτή είναι η αρχική ρύθμιση. Φυσικά μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν θέλει κανείς να φορτίζει το αυτοκίνητό του τις Κυριακές στις 15:00 η ώρα, μπορεί να το ρυθμίσει.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί επίσης να φορτιστεί από τον συσσωρευτή. Αυτό σημαίνει ότι, όταν γυρίζω τα απογεύματα από τη δουλειά, φορτίζω το αυτοκίνητό μου με φωτοβολταϊκό ρεύμα, το οποίο παράγω στη διάρκεια της ημέρας και το οποίο έχει αποθηκευτεί στον συσσωρευτή μου.

Εξοικονόμηση με μπαταρία και ευέλικτη τιμολόγηση ρεύματος

Με μια τιμολόγηση ρεύματος εξαρτώμενη από την ώρα της ημέρας, σε συνδυασμό με τον συσσωρευτή ρεύματος, μπορώ επιπλέον να εξοικονομώ χρήματα: Το ρεύμα από το δίκτυο είναι ακριβότερο τις απογευματινές ώρες. Με τον συσσωρευτή μου έχω εδώ μεγαλύτερη ευελιξία. Όταν οι τιμές ρεύματος είναι υψηλές, χρησιμοποιώ το δικό μου ρεύμα. Όταν οι τιμές ρεύματος είναι χαμηλές, βασίζομαι στο δημόσιο δίκτυο.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?