Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
SOLAR ENERGY
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ

Ποια είναι η αλήθεια στον μύθο για την ηλιακή ενέργεια;

Φωτοβολταϊκά βασικά

8/2/2021
Σχετικά με την ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά κυκλοφορούν πολλοί μύθοι και μισές αλήθειες. Διευκρινίζουμε εδώ του επτά πιο κοινούς μύθους.

Μύθος 1: Η ηλιακή ενέργεια είναι ακριβή.

Λάθος!

Αυτή η πρόταση δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο μέσος όρος κόστους για την ηλιακή ενέργεια στα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί δραστικά - κατά 85% περίπου. Σήμερα είναι φθηνότερη η παραγωγή ρεύματος από τον ήλιο σε σύγκριση με την παραγωγή από τον άνθρακα. Ο χρόνος απόσβεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε μία μονοκατοικία ανέρχεται συνήθως στα δέκα χρόνια

Μύθος 2: Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ρεύμα μόνο τις ηλιόλουστες ημέρες.

Λάθος!

Εμείς όλοι απολαμβάνουμε μεν μια ηλιόλουστη ημέρα, ο ουρανός όμως δεν χρειάζεται να είναι χωρίς σύννεφα ώστε τα φ/β πλαίσια να παράγουν ρεύμα. Όταν έχει πολλή ζέστη, ο βαθμός απόδοσης των πλαισίων μπορεί να μειώνεται. Οι ηλιακοί συλλέκτες λειτουργούν τόσο στις ηλιόλουστες, όσο και στις κρύες και συννεφιασμένες ημέρες.

Μύθος 3: Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα χρειάζεται για την παραγωγή του περισσότερη ενέργεια από αυτή που παράγει.

Λάθος!
Σε δύο χρόνια, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει παράξει την ποσότητα ενέργειες που χρειάστηκε για την κατασκευή του. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, παράγει πολλή περισσότερη.

Φωτοβολταϊκά για οικιακά συστήματα

Θέλετε να παράγετε το δικό σας φωτοβολταϊκό ρεύμα με φωτοβολταϊκά;

Φωτοβολταϊκά για μένα

Μύθος 4: Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μειώνει την αξία του ακινήτου.

Λάθος!
Αντιθέτως, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυξάνει την αξία ενός ακινήτου. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί όλο και περισσότερο μια ελκυστική πτυχή για τους πιθανούς αγοραστές κατοικίας.

Μύθος 5: Τα φ/β πλαίσια χρειάζονται για την κατασκευή τους περισσότερη ενέργεια από όση παράγουν.

Λάθος!
Τα φ/β πλαίσια είναι σχεδιασμένα για μια διάρκεια χρήσης άνω των 25 ετών. Έπειτα μπορούν να ανακυκλωθούν. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή φ/β πλαισίων ήδη μετά από τέσσερα χρόνια έχει καλυφθεί από την παραγωγή της φωτοβολταϊκής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι μειωμένες από τη χρήση των φ/β πλαισίων εκπομπές CO2 υπερέχουν κατά πολύ των εκπομπών που προκύπτουν κατά την κατασκευή των πλαισίων.

Μύθος 6: Τα φ/β πάνελ μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη στέγη μου και χρειάζονται δαπανηρή φροντίδα.

Λάθος!
Τα φ/β πλαίσια μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής μιας στέγης, καθώς προστατεύουν το μέρος της στέγης που καλύπτουν. Τα φ/β πλαίσια μετά την εγκατάσταση δεν χρειάζονται συντήρηση και επίσης έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (25+ χρόνια). Σε κανονικές συνθήκες, τα φ/β πλαίσια δεν χρειάζονται ούτε καθαρισμό. Αυτό γίνεται με τη βροχή μόνο.

Μύθος 7: Θα πρέπει να περιμένω για την επένδυσή μου, έως ότου τα φ/β πλαίσια καταστούν αποδοτικά.

Λάθος!
Καθώς η απόδοση των φ/β πλαισίων αυξάνεται σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου, έχουν στο μεταξύ φθάσει σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την απόδοση, αλλά σε μικρά βήματα μέχρι σήμερα. Η πιθανή αύξηση της απόδοσης των μελλοντικών πλαισίων, σε σύγκριση με αυτά που κατασκευάζονται μέχρι σήμερα, είναι μικρή.

Μύθος 8: Η ηλιακή ενέργεια προστατεύει το περιβάλλον.

Σωστό!
Η ηλιακή ενέργεια, σε σύγκριση με τις άλλες πηγές ενέργειας, είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμη κάθε ημέρα. Και για όσο έχουμε τον ήλιο. Επομένως για τα επόμενα 5 δισεκατομμύρια χρόνια.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?