Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
SOLAR ENERGY
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Φόρτιση με ηλιακό ρεύμα

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Όποιος επιλέγει σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του κλίματος. Εξίσου σημαντικό είναι όμως, να φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο με πράσινο ρεύμα. Η καλύτερη περίπτωση είναι η φόρτιση με ηλιακό ρεύμα από το δικό του φωτοβολταϊκό σύστημα. Το ρεύμα από τη δική σας στέγη είναι καθαρό και πραγματικά οικονομικό.

Πλεονεκτήματα της βιώσιμης ηλεκτροκινητικότητας

Μείωση κόστους
Φορτίζετε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με οικονομικό ηλιακό ρεύμα από τη δική σας στέγη.

Μεγαλύτερη ιδιοκατανάλωση
Χρησιμοποιείτε εσείς το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου ηλιακού ρεύματος και τροφοδοτείτε λιγότερο στο δίκτυο.

Μείωση εκπομπών CO2
Οδηγείτε χωρίς καυσαέρια με πράσινο ρεύμα από τη δική σας στέγη, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ηλιακό ρεύμα αποτελεί σήμερα τη φθηνότερη μορφή ρεύματος. Είναι επομένως λογικό, και από οικονομικής άποψης, να φορτίζετε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ηλιακό ρεύμα, κατά προτίμηση από το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα. Έτσι θα κινείστε με το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όχι μόνο με οικολογικό τρόπο, αλλά και με εξαιρετικά φθηνό ρεύμα.

Χάρη στο πλεονέκτημα κόστους που έχετε με τη φόρτιση, η απόσβεση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται ακόμη πιο γρήγορα. Άλλωστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μακροπρόθεσμα περισσότερα οικονομικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, διότι απαιτούν λιγότερη συντήρηση. 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συμφέρει σε κάθε περίπτωση. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται όμως πιο γρήγορα, όταν χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το δικό σας ρεύμα. Μπορείτε να επιτύχετε μια ιδιαίτερα υψηλή ιδιοκατανάλωση, όταν φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο με το φωτοβολταϊκό ρεύμα.

Με τη βοήθεια των λύσεων φόρτισης από τη Fronius, μπορείτε να φροντίσετε ώστε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να φορτίζεται αυτόματα, όταν υπάρχει διαθέσιμη περίσσεια φωτοβολταϊκού ρεύματος στο νοικοκυριό. Έτσι θα φορτίζετε αποκλειστικά με ρεύμα, το οποίο διαφορετικά θα τροφοδοτούνταν στο δημόσιο δίκτυο.

Ο φορτιστής για το σπίτι και τον δρόμο: Fronius Wattpilot

Το Fronius Wattpilot είναι ο ιδανικός φορτιστής αυτοκινήτου για όλους όσους θέλουν να φορτίζουν το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο στο σπίτι και στον δρόμο ευέλικτα και οικονομικά

 • Οικονομικά αποδοτική φόρτιση με ευέλικτες τιμολογήσεις ρεύματος
 • Φόρτιση με την περίσσεια ρεύματος από το φωτοβολταϊκό σύστημα
 • Έξυπνες λειτουργίες φόρτισης για οικονομική και προγραμματιζόμενη φόρτιση
 • Απλός χειρισμός και εφαρμογή για βελτιωμένη επισκόπηση και ευελιξία
Περισσότερα για το Fronius Wattpilot

Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου: ηλεκτροκίνηση με ηλιακό ρεύμα - πώς λειτουργεί Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια από τη στέγη σας σε ολόκληρο το νοικοκυριό.
Φωτοβολταϊκά πλαίσια Στα οικιακά συστήματα, τα φ/β πλαίσια τοποθετούνται κυρίως στη στέγη του σπιτιού. Το ηλιακό φως πέφτει πάνω στις φ/β κυψέλες όπου η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.
1
Μετατροπέας Η καρδιά και το μυαλό κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο μετατροπέας μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό. Επίσης ο μετατροπέας βελτιστοποιεί την απόδοση, ρυθμίζει τη ροή ενέργειας και ελέγχει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος.
2
Fronius Smart Meter Ο μετρητής Fronius Smart Meter είναι ένας έξυπνος μετρητής ρεύματος. Η ενσωμάτωσή του επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας και επομένως, της ιδιοκατανάλωσης.
3
Φορτιστής Ο φορτιστής είναι ένα σημείο ανεφοδιασμού ρεύματος. Παρέχει στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρεύμα από το δίκτυο ή από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.
4
1
Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Στα οικιακά συστήματα, τα φ/β πλαίσια τοποθετούνται κυρίως στη στέγη του σπιτιού. Το ηλιακό φως πέφτει πάνω στις φ/β κυψέλες όπου η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.
2
Μετατροπέας
Η καρδιά και το μυαλό κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο μετατροπέας μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό. Επίσης ο μετατροπέας βελτιστοποιεί την απόδοση, ρυθμίζει τη ροή ενέργειας και ελέγχει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος.
3
Fronius Smart Meter
Ο μετρητής Fronius Smart Meter είναι ένας έξυπνος μετρητής ρεύματος. Η ενσωμάτωσή του επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας και επομένως, της ιδιοκατανάλωσης.
4
Φορτιστής
Ο φορτιστής είναι ένα σημείο ανεφοδιασμού ρεύματος. Παρέχει στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρεύμα από το δίκτυο ή από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.
Φωτοβολταϊκά Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και ένας μετατροπέας αποτελούν τη βάση για μια βιώσιμη λύση ενέργειας. Έτσι παράγετε ρεύμα στη στέγη σας για το δικό σας νοικοκυριό. 
1
... με συσσωρευτή Με την επέκταση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος με έναν συσσωρευτή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δικό σας παραγόμενο ρεύμα, ακόμη και όταν δεν έχει ήλιο. 
2
... με ηλεκτροκίνηση Με τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σας με ηλιακό ρεύμα από τη στέγη σας, όχι μόνο κινείστε με πράσινο ρεύμα, αλλά δεν πληρώνετε και ρεύμα από το δίκτυο.
3
... με λύση ζεστού νερού Με ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, μπορείτε επίσης να ζεσταίνετε νερό, π.χ. για το μπάνιο ή για θέρμανση. Έτσι επιτυγχάνετε ακόμη πιο γρήγορα την απόσβεση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.
4
1
Φωτοβολταϊκά
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και ένας μετατροπέας αποτελούν τη βάση για μια βιώσιμη λύση ενέργειας. Έτσι παράγετε ρεύμα στη στέγη σας για το δικό σας νοικοκυριό. 
2
... με συσσωρευτή
Με την επέκταση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος με έναν συσσωρευτή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δικό σας παραγόμενο ρεύμα, ακόμη και όταν δεν έχει ήλιο. 
3
... με ηλεκτροκίνηση
Με τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σας με ηλιακό ρεύμα από τη στέγη σας, όχι μόνο κινείστε με πράσινο ρεύμα, αλλά δεν πληρώνετε και ρεύμα από το δίκτυο.
4
... με λύση ζεστού νερού
Με ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, μπορείτε επίσης να ζεσταίνετε νερό, π.χ. για το μπάνιο ή για θέρμανση. Έτσι επιτυγχάνετε ακόμη πιο γρήγορα την απόσβεση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΑΣ

Με το δωρεάν εργαλείο παρακολούθησης Fronius Solar.web, μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια και την κατανάλωση και μπορείτε έτσι να αξιοποιείτε στο έπακρο το φωτοβολταϊκό σας σύστημα.

 • Διασφάλιση λειτουργικότητας
 • Μείωση του χρόνου απόσβεσης
 • Αποκάλυψη κρυφών ενεργοβόρων καταναλωτών ρεύματος
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Διατήρηση ενημερωμένου συστήματος
 • Εξοικονόμηση περισσότερων χρημάτων με εξατομικευμένες επεκτάσεις
 • Επεκτείνετε την εγγύηση δωρεάν
Περισσότερα για την επιτήρηση εγκατάστασης


«Γιατί διαλέξαμε το Fronius Wattpilot Go, είναι πολύ απλό. Είναι φορητό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Μπορεί κανείς να το πάρει μαζί του οπουδήποτε. Έτσι μπορώ να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο όπου και όποτε θέλω.»      

Gernot Gugerbauer,
Οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και χρήστης του Wattpilot

Η ποιότητα συμφέρει

 • Έξυπνη τεχνολογία
  Η χρήση ευφυών μετατροπέων και του έξυπνου φορτιστή Fronius Wattpilot, επιτρέπει στη Fronius ευέλικτες λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

 • 75 χρόνια εμπειρίας
  Πριν από περισσότερα από εβδομήντα χρόνια ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση του Günter Fronius. Στο μεταξύ η επιχείρηση μεγάλωσε και πλέον αποτελείται από 5.000+ άτομα, με τα οποία προωθούμε όλοι μαζί την ενεργειακή επανάσταση.
 • Made in Austria
  Τα προϊόντα της Fronius κατασκευάζονται ανέκαθεν στην Αυστρία. Η βιώσιμη παραγωγή είναι πολύ σημαντική για εμάς.
 • Αξιόπιστοι συνεργάτες
  Ένας συνεργάτης της Fronius στην περιοχή σας -εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος από εμάς- σας υποστηρίζει στη προσωπική σας ενεργειακή επανάσταση με συμβουλές και πρακτική βοήθεια.

Εμείς στη Fronius εδώ και δεκαετίες σχεδιάζουμε λύσεις για ηλιακή ενέργεια και ασχολούμαστε ήδη από καιρό με τον συνδυασμό των φωτοβολταϊκών με την ηλεκτροκινητικότητα. Τα φωτοβολταϊκά μας συστήματα είναι αρθρωτά και μπορούν να επεκτείνονται, επομένως είναι έτοιμα για το μέλλον. Μια λύση ηλεκτροκινητικότητας με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της Fronius προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία.

Για την υλοποίηση της δικής σας λύσης φωτοβολταϊκών, είναι δίπλα σας ένας συνεργάτης μας Fronius System Partner. Μπορείτε να βρείτε έναν τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας από το μεγάλο δίκτυό μας με συνεργάτες-εγκαταστάτες, ο οποίος θα σας βοηθήσει από τον σχεδιασμό μέχρι και την εγκατάσταση και βελτιστοποίηση.