Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
SOLAR ENERGY
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Βιώσιμα ασφάλεισ με την Fronius

Εταιρία

25/4/2023 / Αυστρία

Τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που εφαρμόζουμε προστατεύουν τους πελάτες μας και τα δεδομένα τους, ενώ προσδίδουν στην Fronius ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ψηφιοποίηση και η δικτύωση των δεδομένων και των διαδικασιών έχει καταστεί απαραίτητη για τις βιομηχανικές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και για τον ιδιωτικό τομέα. Οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και για τους χρήστες πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και παντού. Όμως, ταυτόχρονα απαιτείται η μέγιστη προστασία τους από κινδύνους για την ασφάλεια, μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τηρώντας τις αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας. Αυτό καθιστά την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων κορυφαίες προτεραιότητες για την Fronius, τόσο για τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες και την επεξεργασία δεδομένων όσο και για τα προϊόντα μας. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων μας εφαρμόζονται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα ασφαλείας, ανάλογα με τον επίπεδο προστασίας και τον κίνδυνο για την ασφάλεια.

Server στην Αυστρία, cloud computing στην Ευρώπη

Όπως και στην παραγωγή μας, έτσι και εδώ δεσμευόμαστε να τηρούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα διατηρώντας τα δεδομένα μας απευθείας σε δικούς μας Fronius servers σε τοποθεσίες στην Αυστρία ή σε τοπικά data centers κοντά σε αυτές. Βασιζόμαστε σε λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για τη δικτύωση και τη μεταφορά δεδομένων και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε το Microsoft cloud computing, το οποίο επεξεργάζεται και τα δεδομένα στην Ευρώπη.  

Η Fronius εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία των δεδομένων με εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα πελατών και συστήματος του Fronius Solar.web αποθηκεύονται πάντα χωριστά. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται αποκλειστικά στους servers μας στην Αυστρία, ενώ τα δεδομένα συστήματος αποθηκεύονται σε ευρωπαϊκούς servers. Χάρη σε αυτόν τον διαμοιρασμό των δεδομένων, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο συνολικό φάσμα των πληροφοριών, σε περίπτωση πιθανής επίθεσης στον κυβερνοχώρο, γεγονός που αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας που παρέχει περαιτέρω ασφάλεια.   

Ασφάλεια από τον αρχικό σχεδιασμό 

Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και όχι μόνο λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης αλλά και ενσωματώνεται στον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Σύμφωνα με τις αρχές μας για την «ασφάλεια ήδη από τον σχεδιασμό» και την «ασφάλεια εξ ορισμού», διασφαλίζουμε ότι τα συστήματά μας σχεδιάζονται από την αρχή έτσι, ώστε να μην παρουσιάζουν τρωτά σημεία ασφαλείας, να είναι ανθεκτικά σε επιθέσεις και να προσφέρουν στους χρήστες τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούμε μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση και η επαλήθευση ταυτότητας, και απομονώνουμε τις επιμέρους περιοχές που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η πολιτική της Fronius για την ανάπτυξη λογισμικού περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ασφαλείς πρακτικές κωδικοποίησης, καθώς και τακτικούς ελέγχους και ολοκληρωμένες δοκιμές ασφαλείας (penetration tests) από αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους παρόχους.    

Δέσμευση για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές

Για την προστασία τόσο των πελατών μας όσο και της εταιρείας μας, η Fronius εφαρμόζει ασφαλείς διαδικασίες και σενάρια δράσης που διασφαλίζουν την προσεκτική επανεξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και ασφαλείς διαδικασίες για την εισαγωγή νέων εργαλείων λογισμικού ή διαδικασιών επεξεργασίας παραγγελιών, αλλά και για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
Οι μέθοδοι πρόσβασης σε επίπεδα διασφαλίζουν ότι οι χρήστες του Fronius Solar.web μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο εκείνες τις εφαρμογές και να έχουν πρόσβαση σε εκείνα τα δεδομένα για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένοι. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους μας στην Fronius: Μόνο εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα σχετικά συστήματα και μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες, όπως τοπικοί προγραμματιστές λογισμικού, που συμμορφώνονται πλήρως με τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας μας και εγγυώνται ότι όλα τα επεξεργασμένα δεδομένα βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. 

υψηλά πρότυπα ασφαλείας επισημα πιστοποιημενα 

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα συστήματά μας από επιθέσεις ή απειλές στο Διαδίκτυο; Ποια μέτρα απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου; Η Fronius διαθέτει τη δική της ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα. Στόχος είναι η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφορικής μας, καθώς και των προϊόντων και των ψηφιακών υπηρεσιών μας. Το Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS - Information Security Management System) συνιστά τη βάση γι' αυτό και αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για τις δραστηριότητές μας. 

Το Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών στη Fronius πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001 στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. Αυτό σημαίνει ότι τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών στις διαδικασίες πληροφορικής και ανάπτυξης έχουν επιθεωρηθεί σχολαστικά και επαληθευτεί επισήμως από δύο εξωτερικούς ελεγκτές ISMS. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη προσοχή που δίνει η Fronius στην ασφάλεια της πληροφορικής και των δεδομένων, ενώ δίνει στην εταιρεία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Το λογισμικό για τα προϊόντα και τις λύσεις μας, καθώς και οι γενικές υποδομές πληροφορικής της Fronius, όχι μόνο σχεδιάζονται και υλοποιούνται με ασφάλεια, αλλά και επανεξετάζονται και βελτιώνονται τακτικά, όπως επιβεβαιώνει και η πιστοποίηση ISO 27001. 

Βασικός παράγοντας η ενημέρωση

Η προετοιμασία είναι απαραίτητη, έτσι ώστε οι πιθανές λύσεις και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο της Fronius να τεκμηριώνονται, καθώς και να ελέγχονται και να πιστοποιούνται επίσημα. Η Fronius όχι μόνο συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας αλλά ενεργεί προληπτικά για την τήρηση πρόσθετων προτύπων που δεν αποτελούν απαιτήσεις επί του παρόντος, αλλά αναμένεται να καταστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Όλοι οι υπάλληλοι της Fronius λαμβάνουν τακτικά και υποχρεωτικά εκπαίδευση αλλά και συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκστρατείες για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την προστασία των δεδομένων, και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εγκληματικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τον τρόπο αναγνώρισης ύποπτων συνδέσμων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων «ψαρέματος». Έτσι, αποκτούμε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα από το ηλεκτρονικό έγκλημα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, καθώς η ασφάλεια ξεκινά πάντα από την ατομική συμπεριφορά.

 

Μάθετε περισσότερα για το Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών