Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
Solar Energy
Σχετικά με εμάς

Μέχρι και 10 χρόνια εγγύηση με την εγγραφή

Προϊόν

4/9/2023 / Αυστρία
Λύσεις premium με εγγύηση premium: Από τώρα κιόλας εξασφαλίζετε με την εγγραφή σας στο Fronius Solar.web εγγύηση Fronius Plus για ακόμα 5 χρόνια για όλους τους νέους μετατροπείς Fronius έως και 12,5 kW. Αυτό σημαίνει: Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης καλύπτονται όλα τα έξοδα για τα υλικά, τις εργασίες καθώς και τη μεταφορά. Οι πελάτες λαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την ενεργειακή τους αυτάρκεια.

Από 5 σε 10

Αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα: Με το πέρας των 5 χρόνων της εγγύησης Fronius Plus, όλοι οι μετατροπείς Fronius εξασφαλίζουν ακόμα 5 χρόνια εγγύηση Fronius, η οποία εξακολουθεί να καλύπτει όλα τα έξοδα για τα υλικά σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης.

Το Fronius Solar.web αξίζει διπλά

Με το Fronius Solar.web οι εγκαταστάτες καθώς και οι ιδιοκτήτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρακολουθούν το φωτοβολταϊκό τους σύστημα. Το ψηφιακό εργαλείο οπτικοποιεί την απόδοση και την κατανάλωση του συστήματος επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του συστήματος. Με την εγγραφή του μετατροπέα επεκτείνεται η περίοδος εγγύησης σε συνολικά 10 χρόνια. Η δωρεάν επέκταση εγγύησης Fronius ισχύει για όλους τους νέους μετατροπείς Fronius έως και 12,5 kW, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.*

* Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Τα πρόσθετα εξαρτήματα Fronius εξαιρούνται από την εγγραφή προϊόντος. Για περαιτέρω όρους ή περιορισμούς της εγγύησης, ανατρέξτε στους όρους εγγύησης της χώρας σας.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?