Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Aurinkosähkön varastointijärjestelmät kaupallisina järjestelminä

Erityisesti yrityksissä energiaa ei tarvita pelkästään auringon paistaessa vaan sitä tarvitaan kellon ympäri. Jäähdytysjärjestelmille, tuotantokoneille tai tietokonetoiminnoille täytyy syöttää energiaa myös iltaisin ja öisin. 

Mitä enemmän siihen käytetään aurinkosähköä, sitä edullisempaa se on yritykselle. Kaupallisissa aurinkosähköjärjestelmissä suuri omakulutusosuus on tärkeintä. Siihen voidaan päästä käyttämällä varastointijärjestelmiä. 

Jotta kriittisille toiminnoille voidaan syöttää energiaa myös sähkökatojen aikana, varavirtatoiminto on niin ikään hyödyllinen. 

Suuriin järjestelmiin tarkoitetuilla Fronius-varastointiratkaisuilla voit tarjota asiakkaillesi varmoja ja taloudellisesti kannattavia järjestelmiä. 

Kaupallisten aurinkosähköjärjestelmien ja akkujen edut

 • Pienemmät energiakustannukset
 • Yrityksen energiavarmuus ilman katkoja
 • Omakulutuksen lisääntyminen
 • Järjestelmän nopea kuoleentuminen

Aurinkosähköjärjestelmän koko potentiaalin hyödyntäminen akuilla

Yrityksen oma aurinkosähköjärjestelmä tuottaa yritykselle päivän aikana edullista aurinkoenergiaa. Kun lisätään akku, ylijäämäenergiaa ei johdeta sähköverkkoon vaan se varastoidaan. Sitä voidaan käyttää sitten iltaisin ja öisin, kun aurinkosähköjärjestelmä ei tuota sähköä. Näin hyödynnetään itse enemmän itse tuotettua sähköä, mikä tarkoittaa omakulutuksen lisääntymistä. 

 • Pienemmät kustannukset omakulutuksen lisääntyessä ja ostettaessa vähemmän verkkosähköä
 • Enemmän riippumattomuutta sähkön nousevista hinnoista
 • Järjestelmän nopeampi kuoleentuminen

Akuilla parempi energiavarmuus

Varastointijärjestelmät ovat maksimaalisen omavaraisuuden perusta niin sähkökatkojen kuin verkkohäiriöidenkin yhteydessä. Jotta yrityksen kriittisille toiminnoille voidaan syöttää edelleen energiaa sähkökatkon aikana, käytetään akkuun varastoitua energiaa ja vältetään siten taloudelliset vahingot. Aiemmin sähkökatkojen yhteydessä turvauduttiin usein dieselgeneraattoreihin, joissa tarvitaan kallista polttoainetta. Hyvin suunnitellut aurinkosähköjärjestelmät ja akut tekevät niistä pääosin tarpeettomia.

 • Energiavarmuutta sähkökatkojen ja verkkohäiriöiden yhteydessä
 • Kriittisten toimintojen varma energiansaanti
 • Taloudellista turvaa takaamalla käytön jatkuminen      

Fronius-varastointiratkaisut

Aurinkosähkön varastointijärjestelmät pienempiin aurinkosähköjärjestelmiin

Yritysten pieniin ja keskisuuriin aurinkosähköjärjestelmiin sopii erityisesti varastointijärjestelmä, jossa käytetään useita akkuja rinnan. Siihen voidaan myös aluksi asentaa vain yksi akku, ja sitä voidaan myöhemmin täydentää samantyyppisillä ja ‑kokoisilla akuilla 

Täydellinen yhdistelmä siihen ovat

 • Fronius-hybridi-invertteri (Fronius Symo ja Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid)
 • ja BYD Battery-Box Premium. 

Koska ei tarvitse asentaa muita laitteistoja, ei synny myöskään lisäkustannuksia. Lisäksi asiakas voi aloittaa pienestä ja laajentaa järjestelmää joustavasti milloin tahansa. 

Suuret aurinkosähköjärjestelmät ja varastointiratkaisut

Yksi varastointiratkaisu soveltuu erityisesti suurille yrityksille ja varmistamaan kriittisten toimintojen sähkönsaannin.

Ratkaisu koostuu

 • Fronius-invertteristä (Fronius Eco, Fronius Tauro)
 • Victron-, Elum- tai Selectronic-akkuinvertteristä
 • ja useammista akuista.
Katso referenssit

MicroGrid

Alueilla, joilla on epävakaa sähköverkko tai järjestelmät eivät ole yhteydessä sähköverkkoon, kuvaan astuvat niin sanotut MicroGrid- ja Backup-järjestelmät. 

Lisätietoja MicroGrid-ratkaisuistamme