De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
SOLAR ENERGY
WONINGEIGENAREN

Solar.web-ondersteuning

 

 

WAAR VIND IK MIJN DATALOGGER-ID?

Ga als volgt te werk om de gegevensbronnen (datalogger-id) voor het toevoegen van uw PV-installatie te zoeken:

1. Selecteer het installatiemenu op het display van de inverter.

2. Start de WLAN-hotspot.

3. Het weergegeven SS-nummer is uw datamanager-id.

U hebt uw datamanager-nummer nodig om het veld “Data sources” (Gegevensbronnen) in te vullen.

 

 

MIJN DATALOGGER-ID IS REEDS IN GEBRUIK

Als u een nieuwe installatie wilt aanmaken in Solar.web of een andere gegevensbron aan een bestaande installatie wilt toevoegen, kan de melding “Datalogger ID already in use” (Datalogger-id reeds in gebruik) verschijnen:

1. De datalogger-id is onjuist. Controleer de id die u hebt ingevoerd op nauwkeurigheid. De datalogger-id is bijvoorbeeld te vinden op het display van de inverter onder Setup (Installatie) -> Wi-Fi Access Point (WLAN-toegangspunt). Activeer voor de controle het toegangspunt. De datalogger-id wordt vervolgens weergegeven in de indeling 240.XXXX of 239.XXXX als onderdeel van de SSID.

2. De datalogger-id wordt reeds voor een bestaand Solar.web-systeem gebruikt. Controleer of u de datalogger-id hebt toegevoegd via een andere Solar.web-account of dat de id al is toegewezen aan een van uw andere installaties. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de installateur om te zien of hij de installatie al voor u aan Solar.web heeft toegevoegd.

 

 

 

BETALINGSMETHODEN

In de webshop van Fronius Solar.web zijn de betalingsmethoden creditcard (VISA/Mastercard), PayPal of direct overschrijven (Klarna) beschikbaar. Als u wilt betalen met automatische incasso, dan raden wij u de betalingsmethode PayPal aan, omdat u bij deze methode de mogelijkheid hebt om de gewenste bankrekening te definiëren. 

 

 

 

Bent u uw wachtwoord vergeten?

Als u het wachtwoord voor uw Solar.web-account bent vergeten, dan kunt u de functie "Forgot password?” (Wachtwoord vergeten?) gebruiken. Ga hiertoe direct naar www.solarweb.com en ga naar "Login" (Aanmelden) in de rechterbovenhoek van de pagina.

Klik op "Forgot Password?" (Wachtwoord vergeten?) op de pagina waarnaar u bent doorverwezen.

 

 

HEB IK REEDS PREMIUM-FUNCTIONALITEIT?

Als u Premium-lid bent, hebt u volledige toegang tot alle Premium-functies van Fronius Solar.web.  Als u wilt nagaan of u Premium-lid bent, kunt u in de rechterbovenhoek van Fronius Solar.web uw gebruikersinstellingen selecteren. In uw gebruikersprofiel vindt u het bericht “You are a Solar.web Premium member” (U bent Premium-lid van Solar.web). Als u problemen hebt met een bepaalde functie van Fronius Solar.web Premium, stuur dan een kort bericht naar support@fronius.com.

Stuur met dit bericht ook uw betalingsbevestiging voor Solar.web Premium en het e-mailadres waarmee u zich voor Solar.web hebt geregistreerd mee.

 

 

 

WAAROM KAN IK MIJN STROOMVERBRUIK NIET ZIEN (ONDANKS HET PREMIUM-LIDMAATSCHAP)?

Als u wilt dat uw stroomverbruik in Solar.web wordt weergeven, moet u een Fronius Smart Meter installeren. De volgende koppeling biedt u gedetailleerde informatie over dit apparaat:

Fronius Smart Meter 

 

 

 

GEEN BEVESTIGINGSKOPPELING ONTVANGEN VOOR DE ACTIVERING VAN HET SOLAR.WEB-ACCOUNT

Als u een Solar.web-account hebt aangemaakt, maar geen activeringskoppeling via e-mail hebt ontvangen, controleer dan of de e-mail in de map Spam staat. Als u 24 uur na het aanmaken van de account nog steeds geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice via support@fronius.com

 

 

 

ER WORDEN INVERTERS WEERGEGEVEN ONDER "COMPONENTS" (COMPONENTEN) OP SOLAR.WEB

Mogelijke oorzaken voor het ontbreken van componenten op Solar.web:

Onlangs is de eerste ingebruikname uitgevoerd

De componenten verschijnen zodra het eerste data gegevenspakket naar Solar.web is verzonden. Overdracht van de data wordt om het uur geactiveerd: De datamanager stuurt elk uur datapakketten naar Solar.web. Op de datamanager-webinterface worden de uren geselecteerd waarop de datapakketten moeten worden verzonden. Overdracht van datapakketten wordt dagelijks geactiveerd: De datamanager stuurt de datapakketten elke dag op een vast tijdstip naar Solar.web. Dit betekent dat de componenten na de eerste ingebruikname mogelijk pas later worden weergegeven.

Controle van de status voor zichtbaarheid van component

Navigeer in Solar.web naar “Component” (Componenten) onder “Settings” (Instellingen) en controleer de zichtbaarheid van Smart Meters (energiemeters) en inverters. In eerste instantie zijn de verborgen componenten niet zichtbaar. Om de verborgen componenten weer te geven, klikt u op “Show all” (Alles weergeven) rechts van “Energy meters” (Energiemeters) of “Inverters” (Inverters). De verborgen componenten worden vervolgens in de lijst weergegeven. Klik onder “Visible” (Zichtbaar) op het doorgestreepte oogpictogram om de component weer te geven.

Onjuiste communicatie tussen de componenten en de datamanager

Controleer onder “Setup” (Installatie) --> “Datcom” (Datcom) --> “Datcom Status” (Datcom-status) of de status “OK” (OK) of “Error” (Fout) is. Als de Datcom-status op “OK” (OK) is ingesteld, hebt u alle bovenstaande punten doorlopen en verschijnen er nog steeds geen datapakketten in de energiebalans en kan de datamanager door een storing zijn beïnvloed. Neem contact op met uw installateur. Voer de volgende stappen uit als de Datcom-status “Error” (Fout) is:

  • Controleer het display onder “Setup” (Installatie) --> “Datcom” (Datcom) --> “Protocol type” (Protocoltype) om na te aan of “SOLAR NET” is ingesteld.
  • Verwijder het onderste deksel van de inverter en controleer onder de inverter of er in elke “IN”- en “OUT””-poort een afsluitstekker is geplaatst.

Als deze twee poorten vrij zijn, steek dan de meegeleverde afsluitstekkers (afsluitpluggen) in de poorten of gebruik een patchkabel (LAN-kabel) en overbrug de “IN”- en “OUT”-poorten. Controleer vervolgens of de Datcom-status is gewijzigd van “Error” (Fout) in “OK” (OK). Belangrijk: Als de Datcom-status wordt gewijzigd van “Error” (Fout) in “OK” (OK), moet u mogelijk wachten tot de datapakketten naar Solar.web worden verzonden. (Zie --> Koppel koppeling aan “Onlangs is de eerste ingebruikname uitgevoerd”. Als de Datcom-status nog steeds "Error" is, neem dan contact op met uw installateur.

 

 

TOEGANG TOT DE WEBINTERFACE VIA WLAN-TOEGANGSPUNT

Navigeer in het display van de inverter via het bedieningspaneel naar “Setup” (Installatie) en activeer het WLAN-toegangspunt. Maak vervolgens met een laptop/tablet/smartphone en het wachtwoord “12345678” verbinding met het WLAN-toegangspunt “Fronius_240.xxxx”. Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Chrome) en voer “192.168.250.181” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets.

 

 

TOEGANG TOT DE WEBINTERFACE VIA LAN

Verwijder het onderste deksel van de inverter om toegang te krijgen tot de LAN-poort van de datamanager-kaart. Sluit een LAN-kabel van uw computer (laptop/pc) aan op de LAN-ingang van de datamanager (LAN-ingang rechts van de WLAN-antenne) en zet de DIP-schakelaar naast de vier in een vierkant geplaatste leds in positie “A” (linkerpositie). Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Chrome) en voer “192.168.250.181” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets.

 

 

DE OPBRENGSTEN (RENDEMENT) IN SOLAR.WEB ZIJN ONJUIST BEREKEND

Mogelijke oorzaken voor een onjuiste of ontbrekende berekening van de opbrengsten:

Geen tarief ingesteld in Solar.web. De weergegeven waarde voor de opbrengsten bestaat uit de inkomsten en de besparingen van uw PV-installatie voor de opgegeven periode.

Inkomsten = aan het elektriciteitsnet geleverde energie vermenigvuldigd met uw tarief

Besparingen = direct verbruikte energie vermenigvuldigd met uw tarief

Om de functie te kunnen gebruiken, moeten de tarieven vooraf in de instellingen worden opgeslagen. U kunt de tarieven direct in Solar.web onder “Settings” (Instellingen) --> “Tariffs” (Tarieven) invoeren. Nadat de tariefinstellingen zijn toegepast, voert Solar.web automatisch de berekeningen uit. Let op: De berekening van de inkomsten kan enige tijd duren nadat een tarief is toegepast of gewijzigd.

De Fronius Smart Meter is uitgevallen (alleen productie is zichtbaar)

Een storing in de Fronius Smart Meter heeft tot gevolg dat sommige rendementsgegevens niet worden gebruikt bij de berekening voor het ingestelde tarief “met Fronius Smart Meter”. Controleer in Solar.web onder “Settings” (Instellingen) --> “Components” (Componenten) of de Fronius Smart Meter onder “Energy Meters” (Energiemeters) verschijnt. Wanneer u geen Fronius Smart Meter ziet of wanneer andere Fronius Smart Meters ontbreken onder “Components” (Componenten), controleer dan of er rechts van de tekst “Energy Meters” (Energiemeters) in het blauw “Show all” (Alles weergeven) staat.

Als “Show all” (Alles weergeven) wordt weergegeven, klik dan op deze tekst. De verborgen componenten moeten nu in de lijst worden weergegeven.

Klik vervolgens op het doorgestreepte oogpictogram onder “Active” (Actief) om de componenten opnieuw weer te geven. 

 

 

 

UPDATE OP AFSTAND VIA SOLAR.WEB MISLUKT

Mogelijke oorzaken voor mislukken van update: 

De internetverbinding met de datamanager is niet stabiel

Voer indien nodig een snelheidstest uit voor uw internetverbinding: https://www.speedtest.net

Aansluiting op de via WLAN ingestelde inverter (datamanager):  

Controleer de signaalsterkte van uw WLAN-verbinding (minimaal 2 van de 4 zwarte balkjes) onder “Networks found” (Gevonden netwerken).

Ga als volgt te werk:

Toegang tot de webinterface via WLAN Access Point: Navigeer via het bedieningspaneel naar “Setup” (Installatie) op het display van de inverter en activeer het WLAN-toegangspunt. Maak vervolgens met een laptop/tablet/smartphone en het wachtwoord “12345678” verbinding met het WLAN-toegangspunt “Fronius_240.xxxx”.

Start nu een willekeurige browser (bij voorkeur Google Chrome) en voer het IP-adres “192.168.250.181” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets.

Navigeer in de webinterface naar “Settings” (Instellingen) --> “Network” (Network).

U kunt ook proberen de router dichter bij de inverter te plaatsen of een draadloze versterker tussen de router en de inverter plaatsen voor een stabielere draadloze verbinding. Maak anders een verbinding met de inverter (datamanager) via LAN. Dit zorgt voor een stabielere verbinding.

De inverter is uitgevallen tijdens het updateproces

Controleer of het display van de inverter oplicht. Als het display niet oplicht, tik dan op een knop op het bedieningspaneel aan de onderkant van de inverter en controleer of het display oplicht. Als het display niet oplicht, controleer dan of de aardlekschakelaar of de stroomonderbreker in de schakelkast defect is. In de meeste gevallen zijn de schakelaars in de schakelkast gelabeld. Als u de aardlekschakelaar of de stroomonderbreker niet kunt vinden in de schakelkast, neem dan contact op met uw installateur.

Geen van de bovenstaande punten is van toepassing

Neem contact op met Fronius Customer Support via: support@fronius.com

 

 

 

CONSTANTE VERBRUIKSGEGEVENS WEERGEGEVEN TIJDENS DE NACHTELIJKE UREN

Mogelijke oorzaken voor constant verbruik tijdens de nachtelijke uren of gebrek aan verbruiksgegevens:

De registratie tijdens de nachtelijke uren is gedeactiveerd.

De instelling “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren) wordt in de webinterface van de datamanager geactiveerd. Ga als volgt te werk om de functie in te schakelen:

Toegang tot de webinterface via het WLAN-toegangspunt:  

Navigeer via het bedieningspaneel naar “Setup” (Installatie) op het display van de inverter en activeer het WLAN-toegangspunt. Maak vervolgens met een laptop/tablet/smartphone met het wachtwoord "12345678" verbinding met het WLAN-toegangspunt “Fronius_240.xxxx”. Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Google Chrome) en voer het IP-adres “192.168.250.181” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets. Navigeer in de webinterface naar “Fronius Solar.web” onder "Settings” (Instellingen). Activeer in dit menu de functie “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren).

Toegang tot de webinterface via LAN:

Verwijder het onderste deksel van de inverter om toegang te krijgen tot de LAN-poort van de datamanager-kaart. Sluit een LAN-kabel van uw computer (laptop/pc) aan op de LAN-ingang van de datamanager (LAN-ingang rechts van de WLAN-antenne) en zet de DIP-schakelaar naast de vier in een vierkant geplaatste leds in positie A (linkerpositie). Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Google Chrome) en voer het IP-adres “169.254.0.180” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets. Navigeer in de webinterface naar “Fronius Solar.web” onder “Settings” (Instellingen). Activeer in dit menu de functie “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren).

De inverter staat in de “nachtmodus”

Als u gegevens over uw verbruik en dergelijke tijdens de nachtelijke uren wilt registreren, kunt u dit op het display van de inverter onder “Setup” (Installatie) -> “Display settings” (Weergave-instellingen”” -> “Night mode” (Nachtmodus) selecteren.

“Off” (Uit) betekent dat de hele installatie is uitgeschakeld.

“Auto” (Automatisch) betekent dat het display uit is, maar de gegevens worden geregistreerd.

“On” (Aan) betekent dat het display aan is en de gegevens worden geregistreerd.

Of de gegevens 's nachts naar Solar.web worden verzonden, hangt af van de instellingen die u in de webinterface van de datamanager hebt geconfigureerd. U kunt deze controleren in de webinterface op het tabblad “Fronius Solar.web” -> “Send data to Solar.web” (Gegevens naar Solar.web verzenden ).

 

 

 

CONSTANTE VERBRUIKSGEGEVENS WEERGEGEVEN TIJDENS DE NACHTELIJKE UREN

Mogelijke oorzaken voor constant verbruik tijdens de nachtelijke uren of gebrek aan verbruiksgegevens:

De registratie tijdens de nachtelijke uren is gedeactiveerd.

De instelling “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren) wordt in de webinterface van de datamanager geactiveerd. Ga als volgt te werk om de functie in te schakelen:

Toegang tot de webinterface via het WLAN-toegangspunt:  

Navigeer via het bedieningspaneel naar “Setup” (Installatie) op het display van de inverter en activeer het WLAN-toegangspunt. Maak vervolgens met een laptop/tablet/smartphone met het wachtwoord "12345678" verbinding met het WLAN-toegangspunt “Fronius_240.xxxx”. Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Google Chrome) en voer het IP-adres “192.168.250.181” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets. Navigeer in de webinterface naar “Fronius Solar.web” onder "Settings” (Instellingen). Activeer in dit menu de functie “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren).

Toegang tot de webinterface via LAN:

Verwijder het onderste deksel van de inverter om toegang te krijgen tot de LAN-poort van de datamanager-kaart. Sluit een LAN-kabel van uw computer (laptop/pc) aan op de LAN-ingang van de datamanager (LAN-ingang rechts van de WLAN-antenne) en zet de DIP-schakelaar naast de vier in een vierkant geplaatste leds in positie A (linkerpositie). Open nu een willekeurige browser (bij voorkeur Google Chrome) en voer het IP-adres “169.254.0.180” in de adresbalk in. Bevestig de invoer met de Enter-toets. Navigeer in de webinterface naar “Fronius Solar.web” onder “Settings” (Instellingen). Activeer in dit menu de functie “Logging during the night hours” (Registratie tijdens de nachtelijke uren).

De inverter staat in de “nachtmodus”

Als u gegevens over uw verbruik en dergelijke tijdens de nachtelijke uren wilt registreren, kunt u dit op het display van de inverter onder “Setup” (Installatie) -> “Display settings” (Weergave-instellingen”” -> “Night mode” (Nachtmodus) selecteren.

“Off” (Uit) betekent dat de hele installatie is uitgeschakeld.

“Auto” (Automatisch) betekent dat het display uit is, maar de gegevens worden geregistreerd.

“On” (Aan) betekent dat het display aan is en de gegevens worden geregistreerd.

Of de gegevens 's nachts naar Solar.web worden verzonden, hangt af van de instellingen die u in de webinterface van de datamanager hebt geconfigureerd. U kunt deze controleren in de webinterface op het tabblad “Fronius Solar.web” -> “Send data to Solar.web” (Gegevens naar Solar.web verzenden ).

 

Veelgestelde vragen over Solar.web

Veelgestelde vragen over Solar.web

We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?