De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

Fronius Solar.web

Met uw Fronius-gebruikersaccount kunt u zich bij elk Fronius-platform aanmelden. U hoeft geen afzonderlijk gebruikersaccount te maken.
Stuur de foutmelding die u ontvangt en het e-mailadres dat u voor uw gebruikersaccount wilt gebruiken, naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Neem vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres contact op met onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Gebruik eerst de functie 'Wachtwoord vergeten?' in het aanmeldingsveld van Fronius Solar.web. Mocht hiermee uw probleem niet zijn verholpen, stuur dan vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Als u geen toegang heeft tot het bijbehorende e-mailadres, stuur dan een scan van uw geldige identiteitsbewijs mee. Het gaat hierbij om een veiligheidsmaatregel, omdat inzage in vertrouwelijke gegevens wordt verleend.
Fronius probeert zijn producten constant te verbeteren en deze zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen. Alleen wanneer we onze klanten kennen, zijn we in staat een optimaal afgestemd aanbod aan producten en diensten aan te bieden. Wanneer u een Fronius-garantie of Fronius Solar.web Premium koopt, wordt automatisch, op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens, de factuur opgemaakt.
U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde verwijderen. Als u uw gebruikersaccount wilt verwijderen, gaat u naar de gebruikersinstellingen in uw profiel en kiest u 'Account verwijderen'. Houd er rekening mee dat alle productie- en verbruiksgegevens van uw installatie daarmee eveneens onherroepelijk worden verwijderd. In het geval u een Fronius-garantie of Fronius Solar.web Premium heeft aangeschaft, zijn we van rechtswege verplicht uw persoonlijke gegevens te bewaren.
 • Heeft u uw PV-installatie al online geregistreerd? Zo niet, download dan vanuit de App Store de Fronius Solar.web Live App. Vervolgens wordt u stap voor stap door het proces geleid. U kunt eventueel ook Fronius Solar.web bezoeken en op het hoofdscherm 'PV-installatie toevoegen' selecteren. Zodra uw PV-installatie is geregistreerd en gegevens naar Fronius Solar.web stuurt, wordt ook het apparaat weergegeven, dat u vervolgens kunt registreren.
 • Mocht uw PV-installatie al zijn geregistreerd, dan zijn er voor het monitoren van uw installatie mogelijk 'gastrechten' aan u toegewezen. De inverters die bij een PV-installatie horen, worden alleen weergegeven als u over 'installatiemonitoringsrechten' of 'eigenaarsrechten' beschikt.
Ja, u kunt uw gegevens in Fronius Solar.web altijd wijzigen in de gebruikersinstellingen van uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat u door uw akkoordverklaring met de algemene voorwaarden van Fronius Solar.web ook de juistheid van uw gegevens heeft bevestigd. Het opgeven van onjuiste gegevens is in strijd met de algemene voorwaarden. Daarom vragen wij u uw gegevens altijd zorgvuldig te controleren en up-to-date te houden. 
U vindt de algemene voorwaarden van Fronius Solar.web hier.
In uw gebruikersaccount en in door u geplaatste bestellingen zijn vertrouwelijke gegevens opgenomen. Uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat de gegevens worden doorgegeven aan niet-bevoegde personen, communiceren wij uitsluitend met onze gebruikers via het tijdens de registratie geverifieerde e-mailadres. Alleen op die manier kunnen we er zeker van zijn dat we contact hebben met de eigenaar van het gebruikersaccount. Mocht u geen toegang meer hebben tot dit e-mailadres, stuur ons dan een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Alleen zo kunnen we zeker weten dat u het recht heeft toegang tot deze gegevens te verkrijgen.
De apparaatinformatie voor uw PV-installatie vindt u boven het display van uw inverter. Als u in het menu de WLAN-hotspot start, wordt een nummer weergegeven dat met 239 of 240 begint. Dit nummer is uw datalogger-ID (datamanager). Let erop dat u bij een Gen24/Tauro-inverter niet deze ID maar een V.Code nodig hebt. Deze code vindt u naast het serienummer op het typeplaatje van uw inverter. 
De toewijzing van 'gastrechten' is vooral zinvol wanneer wel de gegevens van de PV-installatie moeten worden weergegeven, maar u wilt voorkomen dat belangrijke parameters van de PV-installatie onbedoeld worden gewijzigd. Als een ander Fronius Solar.web-gebruikersaccount eveneens toegang tot de instellingen krijgt, raden we aan 'installatiemonitoringsrechten' toe te wijzen. 
Neem contact op met onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Omdat het om vertrouwelijke gegevens gaat en wij u met uw nieuwe e-mailadres volledige toegang tot de geregistreerde PV-installatie verlenen, vragen we u in dit geval een scan van uw geldige identiteitsbewijs als bijlage toe te voegen.

Fronius Solar.web Premium

Fronius Solar.web Premium is een upgrade van uw Fronius Solar.web-gebruikersaccount. Deze variant biedt naast de basisfuncties de volgende aanvullende mogelijkheden: overzichtelijke weergave en analyse van huidige gegevens, archiefgegevens en prognoses, uitgebreide analyse van het eigen verbruik, een doorlopend overzicht van het stroomverbruik ter controle van de kosten, individuele rapporten, en visualisering en analyse van opslagsystemen.
Bij uw Fronius Solar.web Premium-lidmaatschap kunt u kiezen voor een looptijd van drie maanden, één jaar of drie jaar. Een maand voordat uw lidmaatschap afloopt, ontvangt u hierover een bericht, zodat u uw lidmaatschap tijdig kan verlengen als u dit wilt.
Fronius biedt met Solar.web Premium de mogelijkheid om productieprognoses voor een PV-installatie te activeren. Deze prognoses worden in de energiebalans van het dag- en maandoverzicht weergegeven. Op basis van de prognosegegevens kunt u uw energieverbruik aan de verwachte stroomproductie in de desbetreffende dagperiode aanpassen. Zo kunt u een zo groot mogelijk deel van uw energieverbruik door zelf opgewekte stroom dekken en daardoor geld besparen. 
Neem vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres contact op met onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Nee, Fronius Solar.web Premium is alleen via Fronius Solar.web beschikbaar.
Nee, Fronius Solar.web Premium is een upgrade van uw gebruikersaccount. Zodra u Fronius Solar.web Premium hebt besteld, profiteert u van de voordelen in uw gehele Fronius Solar.web-gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat slechts van één PV-installatie de voorspelling kan worden geactiveerd. 
U kunt Fronius Solar.web Premium voor drie maanden, een jaar of drie jaar afsluiten. De bijbehorende prijs vindt u direct naast de looptijd die u hebt gekozen.
Nadat u bij uw gebruikersaccount in Fronius Solar.web bent ingelogd, kunt u rechtsboven uw gebruikersinstellingen opvragen. In de gebruikersinstellingen staat boven uw adresgegevens of uw lidmaatschap voor Fronius Solar.web Premium actief is.
Fronius Solar.web App en Fronius Solar.web Desktop zijn twee verschillende systemen die slechts gedeeltelijk met elkaar compatibel zijn. Om die reden kunt u niet alle functies van uw Premium-lidmaatschap in de app oproepen. Als u alle functies wilt gebruiken, raden we u aan de mobiele weergave van Fronius Solar.web in uw webbrowser te openen.
U kunt tijdelijk kosteloos gebruikmaken van het Solar.web Premium-proeflidmaatschap. Het kosteloze lidmaatschap eindigt automatisch. U krijgt daarover ruim van tevoren bericht.
 
De Public Display Mode is een eenvoudige methode om de gegevens van PV-installaties op grote beeldschermen weer te geven. Deze gegevens worden bovendien regelmatig automatisch bijgewerkt. 
De Public Display Mode kan in de instellingen van de betreffende PV-installatie onder het tabblad 'Rechten' worden geactiveerd.
De Public Display Mode is een website die door middel van een geïndividualiseerde link in een browser (Google Chrome wordt hiervoor aanbevolen) kan worden opgeroepen. Daarom is naast een browser ook een internetverbinding vereist. Verder is ook een actief Fronius Solar.web Premium-lidmaatschap nodig.
Ja, de Public Display Mode kan in een website worden geëmbed. Om dit mogelijk te maken wordt de X-Frame Option voor dit speciale deel in Solar.web Portal ondersteunt. Om veiligheidsredenen moet het domein dat de website wil gebruiken, tijdens de activering worden ingevoerd.
Het is niet mogelijk meerdere PV-installaties weer te geven. De Public Display Mode kan voor één PV-installatie worden geactiveerd. Er is wel een alternatief: voor sommige browsers zijn slideshow-extensies beschikbaar die het mogelijk maken (al dan niet automatisch) tussen geopende tabbladen in de browser te wisselen, bijvoorbeeld: https://chrome.google.com/webstore/detail/revolver-tabs/dlknooajieciikpedpldejhhijacnbda
De Public Display Mode kan geen andere inhoud weergeven. 
Ja, als het betreffende apparaat een autostartfunctie ondersteunt en de link naar de Public Display Mode als startpagina is ingesteld.
Ja, als de betreffende browser 'weergave op volledig scherm' ondersteunt en deze functie via de link naar Public Display Mode, die als startpagina is ingesteld, kan worden opgeroepen. Voorbeeld: https://praxistipps.chip.de/windows-10-autostart-programme-hinzufuegen-so-klappts_42165o  'C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe' --user-data-dir=c:\temp --start-fullscreen https://www.solarweb.com/PublicDisplay/LogOn?token=4bb83678-2e86-41db-9e5b-72fcabe3a9f0
De Public Display Mode kan op elke smart device worden opgeroepen, maar is wel voor grote beeldschermen ontwikkeld. 
Controleer of een actief Fronius Solar.web Premium-lidmaatschap in uw gebruikersaccount aanwezig is. Dit kunt u onder andere in uw gebruikersinstellingen zien. 
De Public Display Mode biedt de mogelijkheid om op basis van de installatieweergave in Solar.web gegevens van PV-installaties op grote beeldschermen weer te geven. Solar.TV biedt extra mogelijkheden om de weergegeven inhoud te configureren en meerdere PV-installaties te selecteren. 
De doorontwikkeling van Solar.TV is stopgezet, maar het platform zal nog een bepaalde periode beschikbaar zijn. 
Zolang Solar.TV nog beschikbaar is, blijft het platform gratis.

Fronius-garanties

Uw Fronius-inverter verlaat Fronius met een wettelijk vastgelegde fabrieksgarantie. De garantieduur en -voordelen kunnen per land en regio verschillen. Gedetailleerde informatie over uw garantielooptijd is te vinden in de geldende garantievoorwaarden. Als u uw apparaat binnen 30 maanden na levering in de Fronius Solar.web-portal registreert, begint uw garantielooptijd met uw installatiedatum. Dit geldt voor alle apparaten die op of na 1 oktober 2018 zijn geleverd. Deze pagina zou u kunnen helpen bij het registratieproces.
Nadat u uw Fronius-inverter op www.solarweb.com heeft geregistreerd, vindt u voortdurend aantrekkelijke aanbiedingen om de garantielooptijd van uw Fronius-inverter te verlengen. Houd er rekening mee dat de Fronius-garantie van de Fronius-inverter met maximaal 20 jaar kan worden verlengd als de Fronius-inverter zich nog binnen de garantietijd bevindt.
Neem in dit geval meteen vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres contact op met onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Nadat u uw garantie heeft uitgekozen, wordt uw garantiecertificaat in Fronius Solar.web naast uw geregistreerde Fronius-inverter weergegeven. Af en toe kan het voorkomen dat het aangeschafte garantiecertificaat niet onmiddellijk in Fronius Solar.web beschikbaar is. In dat geval staat op de plek van het garantiecertificaat de opmerking: 'Transactie wordt verwerkt'. 
Als in uw land een gratis garantieverlenging wordt aangeboden (zie hiervoor: Fronius-garantiedownloads) moet u zich op www.solarweb.com aanmelden en uw Fronius-inverter met het bijbehorende serienummer registreren. Na afloop van de registratie wordt u gevraagd uw garantie te verlengen. Klik hiervoor op 'Garantie kiezen'. Daarna wordt u doorgeleid naar de pagina waarop u de Fronius-garantie kunt uitkiezen.
 • Garantieverlengingen kunnen uitsluitend worden aangeschaft voor Fronius-inverters die zich nog binnen de termijn van een lopend Fronius-garantieproduct bevinden en de maximale garantieduur van 20 jaar nog niet hebben bereikt. 
 • U worden uitsluitend garantieverlengingen voor de SnapINverter-generatie aangeboden.
 • Wordt u niet automatisch doorgeleid naar de pagina waarop u de Fronius-garantie kunt uitkiezen? Wellicht vinden er momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats. Deze kunnen een paar minuten duren. Probeer het later opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, stuurt u vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
 • Als voor dit serienummer nog een serviceticket openstaat, kunt u uw garantie niet verlengen. Zodra het serviceproces is afgerond, kunt u de gewenste garantie aanschaffen. Bedankt voor uw geduld.
 • Gedetailleerdere informatie over de beschikbare garantiemodellen vindt u op Fronius-garantiedownloads.
 

Bij uw Fronius-inverter ontvangt u standaard Fronius Garantie Plus. Deze is naar wens te verlengen. Dit doet u door u aan te melden op www.solarweb.com en aansluitend uw Fronius-inverter te registreren. Na de registratie bieden we u verschillende mogelijkheden om de garantie van uw Fronius-inverter te verlengen. 

De prijs voor de garantieverlenging is afhankelijk van de desbetreffende Fronius-inverter. De prijzen vindt u telkens direct naast de geselecteerde garantieverlenging. Deze vindt u via Fronius Solar.web.
U kunt voor uw Fronius-inverter uit twee verschillende garantiemodellen kiezen: de Fronius Garantie Plus, die materiaal-, service- en transportkosten dekt, en de Fronius-garantie, die ontstane materiaalkosten dekt. Gedetailleerdere informatie over de beschikbare garantiemodellen vindt u op Fronius-garantiedownloads.
Nee, na aankoop van een Fronius-inverter bieden we u op www.solarweb.com de mogelijkheid om uw gratis garantieverlenging te verzilveren. De enige voorwaarde is dat uw Fronius-inverter zich binnen de periode van een standaardgarantie bevindt. De aanschaf van een extra garantieverlenging is optioneel. 
Ja, u kunt de garantieverlenging ook direct bij uw installateur kopen. De enige voorwaarde is dat uw Fronius-inverter zich nog binnen een lopende garantieperiode bevindt. Neem voor informatie contact op met uw installateur. 
Op Fronius Solar.web wordt altijd de huidige einddatum van uw Fronius-garantie weergegeven. Stuur vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice als deze datum niet correct is of na de aanschaf van een Fronius-garantieverlenging niet wordt aangepast. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Soms kan het voorkomen dat de synchronisatie van uw nieuwe garantielooptijd langer duurt. In dat geval staat op de voor uw garantiecertificaat bedoelde plek de mededeling 'Transactie wordt verwerkt'. 
Ja, voor iedere Fronius-inverter van de SnapINverter-generatie kan binnen de standaard garantielooptijd een gratis garantieverlenging worden besteld.
De garantie die u al heeft aangeschaft voor uw Fronius Solar Battery, geldt ook voor alle modules. Als u dus extra modules koopt, heeft u niet voor elke module een nieuwe garantieverlenging nodig, omdat deze automatisch door de garantie worden gedekt.
De garantiemogelijkheden voor de inverter worden bepaald door het installatieland en niet door het land waar de eigenaar woont. U kunt daarom gewoon de garantieverlengingen kopen die gelden voor het desbetreffende installatieland. 
Het herroepen van de aankoop van een garantieverlenging is binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de aankoop mogelijk. Stuur hiervoor vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier. We willen u erop wijzen dat het garantiecertificaat bij een herroeping zijn geldigheid verliest. Voor de controle van een bestaande garantie is uitsluitend het systeem van Fronius doorslaggevend en niet het garantiecertificaat. U kunt de huidige garantielooptijd op elk gewenst moment raadplegen via de link (link voor de productregistratie invoegen).
De prijs van een garantieverlenging is afhankelijk van verschillende factoren. Al naargelang de marktomstandigheden en economische situatie hebben we de prijzen voor de garantieverlengingen voor ieder land geoptimaliseerd. Daardoor kunnen we u de garantieverlenging voor uw Fronius-inverter voor de best mogelijke prijs aanbieden.
Nee, een bestaande garantie kan niet worden omgezet naar een nieuwe garantie. 
Nee, een bestaande garantie kan niet worden gewijzigd. 
Een garantie is gebonden aan het serienummer en het moment van ingebruikname. Daarom kan een garantie niet worden gewijzigd. 

Fronius UP

Fronius UP is een online upgradeprogramma waarmee productfuncties op Fronius-omvormers online kunnen worden vrijgeschakeld zonder dat er hardware hoeft te worden vervangen. 
In principe kunnen alle Fronius GEN24-omvormers worden geüpgraded, maar sommige functies zijn mogelijk niet voor alle typen omvormers of vermogenscategorieën beschikbaar. 

Fronius UP.storage is de eerste functie-upgrade voor Fronius UP. Deze upgrade omvat de activering van de accuaansluiting en de Full Backup-noodstroomfunctie* voor een Fronius GEN24-omvormer. Met deze upgrade verandert een GEN24 in een GEN24 Plus. 

*Full Backup is niet voor de Symo GEN24 3.0 - 5.0 (Plus) beschikbaar. Voor Full Backup zijn extra externe netwerkschakelcomponenten vereist.

Fronius-functie-upgrades kunnen in alle landen waar de Fronius-webshop beschikbaar is, worden uitgevoerd. Hier vindt u een overzicht van deze landen.
Het aanschaffen en installeren van upgradepakketten in combinatie met compatibele hardwareoplossingen, zoals een opslag, vereist vakkkennis. Om die reden kunnen upgrades alleen via installateurs en gecertificeerde Fronius System Partners worden aangeschaft. 
 • U bent niet als installateur of Fronius System Partner-bedrijf (bijvoorbeeld als particuliere woningeigenaar of groothandel) geregistreerd en kunt daarom geen upgrades aanschaffen en installeren. Als u een particuliere woningeigenaar bent en in een van onze upgrades bent geïnteresseerd, neem dan contact op met uw installateur.
 • U hebt geen Fronius-klantnummer of er zijn onjuiste of inconsistente stamgegevens in uw Fronius-gebruikersaccount opgeslagen. Neem in dergelijke gevallen contact op via ons contactformulier.
 • Over het algemeen zijn er voor dit type omvormer of deze vermogenscategorieën geen functie-upgrades beschikbaar. 
Als in uw land upgradebare omvormers en de Fronius-webshop beschikbaar zijn, moet u zich op www.solarweb.com aanmelden en het apparaat met behulp van het serienummer registreren. Na het registreren kunt u (mits u Fronius System Partner/installateur bent) de Fronius-upgrade in de Fronius-webshop aanschaffen. 

Als de Fronius GEN24 met het internet is verbonden, wordt de upgrade automatisch geïnstalleerd.

Als de Fronius GEN24 geen verbinding met het internet heeft, bouw die verbinding dan op of voer de upgrade handmatig uit door allereerst de licentie op uw pc te downloaden en lokaal op te slaan. Fronius raadt echter aan de omvormer met internet te verbinden alvorens de upgrade uit te voeren, omdat dit veel eenvoudiger is en veel minder tijd kost dan het handmatige proces.

Als de omvormer met het internet is verbonden en de firmware van de omvormer up-to-date is, moet de upgrade binnen enkele minuten op de omvormer beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, moet u de omvormer opnieuw opstarten. 
Ja, een upgrade kan al voor de installatie en ingebruikname van de omvormer worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij u op kantoor. Als installateur hebt u het serienummer en de V.Code van de omvormer nodig om het product in Fronius Solar.web te registreren en vervolgens de upgrade online aan te schaffen.
De prijzen staan direct bij de omvormer in de Fronius-webshop vermeld en kunnen afhankelijk van de vermogenscategorie en het functiepakket variëren. 
Als u een functie-upgrade aanschaft, wordt de functie permanent op een specifieke omvormer (de toewijzing gebeurt op basis van het serienummer) vrijgeschakeld. In principe kan deze licentie niet aan andere gebruikers of apparaten worden overgedragen (dit is alleen bij vervangende apparaten mogelijk) en blijft deze voor onbepaalde tijd aan een apparaat gekoppeld. 
Houd er rekening mee dat de firmware van de omvormer altijd up-to-date moet zijn voor Fronius-functie-upgrades. Fronius adviseert daarom de omvormer permanent met het internet te verbinden. Zo verloopt het updateproces eenvoudiger en sneller en profiteert u bovendien van vele andere voordelen. 

Betaling en factuur

In de webshop van Fronius kan met creditcard, automatische incasso (Klarna) of PayPal worden betaald. 
Ja, betalen met een creditcard is veilig. Wij voldoen aan alle geldende veiligheidsnormen. Tijdens het bestelproces worden er geen creditcardgegevens opgeslagen. 
Nee, tijdens het bestelproces worden er geen creditcardgegevens opgeslagen. 
In de Fronius-webshop kunt u uitsluitend via creditcard, automatische incasso of PayPal betalen. Bent u van mening dat Fronius ook andere betaalmethoden zou moeten aanbieden? Mail uw suggestie dan naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij willen u er echter op wijzen dat wij momenteel geen uitzonderingen op onze standaardbetaalmethode toestaan.
Nee, er wordt geen geld van uw creditcard afgeboekt. Stuur vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice als dit toch onverhoopt is gebeurd. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Neem contact op met onze klantenservice en vermeld daarbij uw rekeningnummer of bestelnummer. Gebruik daarvoor ons contactformulier. We nemen uw verzoek onmiddellijk en zorgvuldig in behandeling.
Het factuurbedrag wordt direct van uw creditcard afgeboekt. Constateert u een onjuiste afboeking? Stuur dan vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Vermeld in uw e-mail altijd het betreffende bestelnummer. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Voor online bestellingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
Normaal gesproken ontvangt u direct na de bestelling een bestel- en orderbevestiging. Mocht dit niet het geval zijn, kijk dan eerst in uw map met ongewenste mail (spammap). Ziet u ook hier geen bestel-/orderbevestiging, stuur dan vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Het kan 72 uur duren voordat u uw factuur ontvangt. In uw gebruikersaccount in de Fronius-webshop vindt u wel altijd direct een bestelbevestiging. In het geval u na 72 uur nog altijd geen factuur heeft ontvangen, stuurt u vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail met uw bestelnummer naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
Op de factuur worden de gegevens vermeld die u tijdens uw registratie bij Fronius Solar.web heeft opgegeven. We willen u erop attent maken dat u door uw akkoordverklaring met de algemene voorwaarden van Fronius Solar.web ook de juistheid van uw gegevens heeft bevestigd. Het opgeven van onjuiste gegevens is in strijd met de algemene voorwaarden. Daarom vragen wij u uw gegevens altijd zorgvuldig te controleren en up-to-date te houden. U kunt uw adresgegevens in de gebruikersinstellingen van Fronius Solar.web wijzigen. Als u een factuur met gewijzigde gegevens nodig heeft, stuurt u vanaf het bij uw gebruikersaccount horende e-mailadres een e-mail naar onze klantenservice. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Vermeld in uw e-mail de correcte gegevens en stuur de te wijzigen factuur mee. 
In uw gebruikersaccount in de Fronius Solar.web-webshop vindt u een volledig overzicht van al uw bestellingen. 
Er zijn enkele dagen nodig om een terugboeking zorgvuldig te verwerken. In het geval van een terugboeking wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggeboekt. De terugboeking vindt plaats via dezelfde betaalmethode als de betaling.
Fronius-kortingscodes worden uitsluitend uitgegeven in het kader van een promotieactie. 
Heeft u een kortingscode van Fronius ontvangen? Kortingscodes zijn altijd aan een Fronius-product gekoppeld. Volg de instructies die u samen met de kortingscode heeft ontvangen.  
Alle bestellingen worden door dochterondernemingen van Fronius International GmbH verwerkt. In uw land bestaat op dit moment geen dochteronderneming van Fronius. Daarom wordt u automatisch naar de verantwoordelijke dochteronderneming doorgestuurd. Dit heeft geen enkele invloed op uw bestelling.

Algemene vragen

Uw dichtstbijzijnde installatiebedrijf vindt u met behulp van onze speciale installateurzoeker. Deze vindt u via de link Fronius Service Partner-zoeker.
Alle conformiteitsverklaringen kunnen op onze website worden geraadpleegd. Via de link Downloads kunt u de door u benodigde verklaring vinden.
De Fronius Wattpilot is een intelligente laadoplossing voor iedereen met een elektrische auto. De Fronius Wattpilot is in twee varianten verkrijgbaar: de vaste Wattpilot Home voor thuis en de mobiele Wattpilot Go voor onderweg. Het apparaat kan worden bediend via de bijbehorende Solar.wattpilot-app, die tegelijkertijd een laadoverzicht biedt. De intelligente plug-and-play-laadoplossing beschikt over twee verschillende laadmodi: Eco en Next Trip. De Wattpilot is bovendien geoptimaliseerd voor PV, wat betekent dat de auto erg kostenefficiënt en duurzaam met overtollige zonne-energie kan worden opgeladen.
Dankzij de Ohmpilot van Fronius voorziet uw PV-installatie uw huis binnenkort niet alleen van stroom, maar ook van warmte, waardoor een extra zonthermische installatie overbodig wordt. De Fronius Ohmpilot wordt voornamelijk gebruikt om warm water te genereren. Daarnaast kan het apparaat echter ook ruimtes verwarmen tijdens de overgangstijd. In de bedieningshandleiding van de Fronius Ohmpilot staan nog meer nuttige toepassingsvoorbeelden.
Door meettoleranties kunnen de waarden die op het display van de inverter worden weergegeven, afwijken van de in Fronius Solar.web geüploade gegevens. Ook een reeds uitgevoerd serviceproces kan tot een afwijking leiden. 
Neem voor de aanschaf van een PV-installatie contact op met een installateur. Kent u geen installateur? Geen probleem. Met onze speciale zoeker vindt u in no time een bedrijf bij u in de buurt.
In het geval van problemen met uw inverter raden we u aan eerst contact op te nemen met uw installateur. Deze kan u direct ter plekke helpen. Een installateur bij u in de buurt vindt u met onze speciale zoeker.
In het volgende filmpje wordt uitgelegd hoe u systeemmonitoring in gebruik neemt.

Fronius-systeemuitbreidingen

Nee, omdat ons platform Solar.web in de visualisering van zonne-energiestromen is gespecialiseerd.
Nee, de Wattpilot moet eerst uit de huidige PV-installatie in Solar.web worden verwijderd voordat hij aan een andere PV-installatie kan worden toegevoegd.
Ja, er kunnen meerdere Wattpilot-laadboxen aan één PV-installatie in Solar.web worden toegevoegd.

Om Wattpilot-gegevens in Solar.web weer te geven moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

 • De Wattpilot (en uw inverter) moet(en) in Solar.web in het tabblad ""Instellingen"" - ""Componenten"" aan uw PV-installatie worden toegevoegd. Als dit tabblad niet zichtbaar is, vraagt u uw installateur om eigenaars- of installatiemonitoringrechten aan u toe te wijzen voor uw PV-installatie.
 • De Wattpilot moet over firmwareversie 36.0 of hoger beschikken. U kunt uw Wattpilot in de Solar.wattpilot-app in het tabblad ""Internet"" updaten.
 • De Wattpilot moet met WLAN verbonden en aan uw inverter gekoppeld zijn. Om dit te doen, gaat u in de Solar.wattpilot-app naar het tabblad ""Instellingen"" - ""Kostenoptimalisatie"" en koppelt u daar de Wattpilot aan de inverter.
 • Als de gekoppelde inverter een GEN24 of Tauro is, dan moet deze over firmwareversie 1.23 of hoger beschikken. U kunt uw inverter in Solar.web in het tabblad ""Instellingen"" - ""Componenten"" updaten.
 • Zowel de Wattpilot als de gekoppelde inverter moet met het internet verbonden zijn.
Voor periodes waarin de Wattpilot geen internetverbinding heeft (bijvoorbeeld bij een zwak WLAN-signaal) worden er in Solar.web geen gegevens over de huidige en vroegere situatie weergegeven. De gegevens worden niet hersteld wanneer de Wattpilot opnieuw verbinding maakt met het internet.Bovendien worden er alleen Wattpilot-gegevens weergegeven als de Wattpilot aan een inverter is gekoppeld die zich in dezelfde PV-installatie in Solar.web bevindt. Zo worden er voor periodes waarin de Wattpilot Go onderweg wordt gebruikt geen gegevens in Solar.web weergegeven.
Wanneer de Wattpilot aan een nieuwe eigenaar wordt overgedragen, moet het apparaat uit de oorspronkelijke PV-installatie in Solar.web worden verwijderd en aan de nieuwe PV-installatie worden toegevoegd.