Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

Fronius Solar.web

Konta użytkownika Fronius można użyć do logowania się w każdej platformie Fronius. Nie trzeba tworzyć osobnego konta użytkownika.
Konieczne jest przesłanie wiadomości z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu poczty e-mail, który chcesz wybrać dla swojego konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Konieczne jest przesłanie wiadomości z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Najpierw użyj funkcji „Zapomniałeś hasła?” w polu logowania portalu Fronius Solar.web. Jeśli to nie rozwiąże problemu, prześlij wiadomość z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego. Jeśli nie masz dostępu do odpowiedniego adresu e-mail, wyślij również skan ważnego dowodu tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa, ponieważ następuje ujawnienie poufnych danych.
Firma Fronius stara się na bieżąco ulepszać swoje produkty i możliwie najlepiej dostosowywać je do potrzeb użytkowników. Tylko wtedy, gdy będziemy znać swoich klientów, będziemy w stanie przedstawiać optymalnie dopasowaną ofertę naszych produktów i usług. Jeśli użytkownik wykupi gwarancję Fronius lub abonament Premium do Fronius Solar.web, automatycznie zostaje wystawiona faktura na podstawie podanych przez niego danych osobowych.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Aby usunąć konto użytkownika, trzeba przejść do ustawień użytkownika w swoim profilu i wybrać opcję „Usuń konto”. Należy pamiętać, że spowoduje to również nieodwracalne usunięcie wszystkich danych dotyczących produkcji i zużycia zarejestrowanej instalacji. Jeśli użytkownik wykupił gwarancję Fronius lub abonament Premium do Fronius Solar.web, to ze względów prawnych jesteśmy nadal zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkownika.
 • Czy instalacja fotowoltaiczna została już utworzona online? Jeśli nie, pobierz aplikację Fronius Solar.web Live z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Następnie aplikacja przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces. Alternatywnie można wejść na stronę Fronius Solar.web i na głównym ekranie wybrać opcję „Dodaj instalację fotowoltaiczną”. Gdy instalacja fotowoltaiczna jest utworzona i przesyła dane do Fronius Solar.web, wyświetli się również urządzenie, które następnie można zarejestrować.
 • Jeśli instalacja fotowoltaiczna jest już zarejestrowana, możliwe jest, że użytkownik otrzymał uprawnienia „Gość” do monitorowania instalacji. Falowniki, które należą do instalacji fotowoltaicznej, są wyświetlane pod warunkiem posiadania uprawnień „Konserwator instalacji” lub „Właściciel”.
Tak, dane można zmienić w portalu Fronius Solar.web po wybraniu opcji „Ustawienia użytkownika”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wyrażając zgodę na Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Fronius Solar.web użytkownik potwierdził również prawidłowość swoich danych. Podanie nieprawidłowych danych oznacza złamanie OWH. Z tego powodu prosimy o stałą, dokładną kontrolę tych danych i w razie potrzeby ich aktualizację. 
OWH portalu Fronius Solar.web znajdują się tutaj.
Na koncie użytkownika i w złożonych zamówieniach są zapisane poufne dane. Ze względów bezpieczeństwa oraz, aby zapobiec ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym, komunikujemy się z naszymi użytkownikami tylko za pośrednictwem adresu e-mail uwierzytelnionego w trakcie rejestracji. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że komunikujemy się z właścicielem konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma już dostępu do tego adresu e-mail, prosimy o przesłanie nam kopii ważnego dowodu osobistego. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że użytkownik jest uprawniony do posiadania dostępu do tych danych.
Źródła danych dla swojej instalacji PV znajdziesz na wyświetlaczu swojego falownika. Gdy rozpoczynasz w menu hot spotu WiFi, wyświetla się numer rozpoczynający się od 239 lub 240. Ten numer to Twój identyfikator do rejestratora danych (menadżer danych). Pamiętaj jednak, że dla falownika Gen24/Tauro potrzebujesz V.Code. Ten znajdziesz na tabliczce znamionowej swojego falownika, obok jego numeru seryjnego. 
Nadanie uprawnień „Gość” ma przede wszystkich sens wtedy, gdy mają być prezentowane tylko dane instalacji fotowoltaicznej, bez możliwości przypadkowej zmiany jej istotnych parametrów. Jeśli inne konto użytkownika Fronius Solar.web ma również uzyskać dostęp do ustawień, zalecamy nadanie uprawnienia „Konserwator instalacji”. 
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego. Ponieważ w tym przypadku chodzi o dane poufne, a zmiana adresu e-mail wiąże się z przyznaniem pełnego dostępu do danej instalacji fotowoltaicznej, prosimy o przesłanie skanu ważnego dowodu tożsamości. 

Fronius Solar.web Premium

Fronius Solar.web Premium to rozszerzenie funkcji konta użytkownika Fronius Solar.web. Wówczas, oprócz funkcji standardowych, dostępne są również: przejrzysta prezentacja i analiza bieżących oraz archiwalnych danych i prognoz, obszerna analiza zużycia energii fotowoltaicznej na potrzeby własne, stały nadzór nad zużyciem energii w celu kontroli kosztów, indywidualne raporty, wizualizacja i analiza systemów gromadzenia energii.
Członkostwo w usłudze Fronius Solar.web Premium trwa - zależnie od Twojej decyzji - trzy miesiące, jeden rok lub trzy lata. Miesiąc przed wygaśnięciem Twojego członkostwa otrzymasz wiadomość, abyś w razie zainteresowania mógł je przedłużyć odpowiednio wcześnie przed wygaśnięciem.
Dzięki usłudze Fronius Solar.web Premium użytkownik otrzymuje możliwość aktywacji prognoz produkcji dla swojej instalacji fotowoltaicznej. Prognozy są wyświetlane w obrębie bilansu energetycznego w widoku dziennym i miesięcznym. Na podstawie danych z prognoz można dostosować zużycie energii do oczekiwanej produkcji prądu. W ten sposób można pokryć maksymalnie dużą część swojego zużycia energii przez samodzielnie wytworzony prąd i dzięki temu oszczędzić pieniądze. 
Konieczne jest przesłanie wiadomości z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Nie, usługa Fronius Solar.web Premium jest dostępna wyłącznie w portalu Fronius Solar.web.
Nie, Fronius Solar.web Premium to aktualizacja Twojego konta użytkownika. Jeśli zamówiono Fronius Solar.web Premium, można korzystać z jego zalet w ramach całego konta użytkownika Fronius Solar.web. Pamiętaj, że zapowiedź można aktywować dla jednej instalacji PV.
Usługę Fronius Solar.web Premium możesz nabyć na trzy miesiące, jeden rok lub trzy lata. Właściwe ceny znajdziesz bezpośrednio obok wybranego okresu jej trwania, jeśli już zdecydowałeś/aś się na któryś z nich.
Zaraz po zalogowaniu się na koncie użytkownika portalu Fronius Solar.web w prawym górnym rogu można wywołać ustawienia użytkownika. W ustawieniach użytkownika nad danymi adresowymi znajdziesz informację, czy Twoje członkostwo Premium w portalu Fronius Solar.web jest aktywne.
Aplikacja Fronius Solar.web i Fronius Solar.web w wersji na komputer to dwa różne systemy, które są kompatybilne tylko częściowo. Z tego powodu nie możesz korzystać w aplikacji ze wszystkich funkcji swojego członkostwa Premium. Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich funkcji, polecamy korzystanie z widoku mobilnego Fronius Solar.web w swojej przeglądarce internetowej.
Próbna subskrypcja Fronius Solar.web Premium jest bezpłatna przez ograniczony czas. Bezpłatne członkostwo zakończy się automatycznie. Poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Public Display Mode to nieskomplikowana metoda wizualizacji instalacji PV na dużych ekranach z regularną aktualizacją danych instalacji PV. 
Public Display Mode można aktywować w ustawieniach danej instalacji PV, w zakładce „Uprawnienia“.
Ten tryb to strona internetowa, która jest wywoływana przez indywidualny link w przeglądarce (polecany jest Google Chrome). Dlatego oprócz dowolnej przeglądarki wymagane jest także istniejące połączenie internetowe. Konieczne jest także aktywne członkostwo w usłudze Fronius Solar.web Premium. 
Tak, możliwe jest zintegrowanie trybu ze stroną internetową. Aby to umożliwić, dla tej specjalnej części na portalu Solar.web została dopuszczona opcja X-Frame. Ze względów bezpieczeństwa domena, która chciałaby korzystać ze strony, musi zostać zarejestrowana przy aktywacji.
Wizualizacja większej liczby instalacji PV nie jest możliwa. Tryb można aktywować dla jednej instalacji PV.Można zastosować następującą alternatywę: niektóre przeglądarki oferują „Slideshow“ - rozszerzenia, które umożliwiają przełączanie / automatyczną zmianę między otwartymi zakładkami w przeglądarce, np.: https://chrome.google.com/webstore/detail/revolver-tabs/dlknooajieciikpedpldejhhijacnbda
W Public Display Mode nie może wyświetlać innych treści. 
Tak, jeśli dane urządzenie obsługuje funkcję autostartu i link do Public Display Mode jest zdefiniowany jako strona startowa.
Tak, jeśli dana przeglądarka obsługuje tryb pełnoekranowy i można go wywołać poprzez link do Public Display Mode, który jest zdefiniowany jako strona startowa. np.: https://praxistipps.chip.de/windows-10-autostart-programme-hinzufuegen-so-klappts_42165o  ""C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"" --user-data-dir=c:\temp --start-fullscreen https://www.solarweb.com/PublicDisplay/LogOn?token=4bb83678-2e86-41db-9e5b-72fcabe3a9f0
Public Display Mode może zostać wywołany na każdym inteligentnym urządzeniu, ale został stworzony specjalnie dla dużych ekranów. 
Sprawdź, czy członkostwo w usłudze Fronius Solar.web Premium na Twoim koncie użytkownika jest aktywne. Sprawdzisz to na przykład w swoich ustawieniach użytkownika.
Korzystając z podglądu instalacji w Solar.web Public Display Mode umożliwia wizualizację instalacji PV na dużych ekranach. Solar.TV oferuje dodatkowe możliwości konfigurowania treści wizualizacji i wybierania kilku instalacji PV.
Dalsze prace rozwojowe nad Solar.TV zostały wstrzymane, ale platforma będzie jeszcze dostępna przez pewien czas. 
Do momentu zawieszenia usługa Solar.TV nadal pozostanie bezpłatna.

Gwarancje Fronius

Falownik opuszcza zakład produkcyjny Fronius z określoną ustawowo gwarancją producenta. Okres i zakres gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje o okresie Państwa gwarancji znajdą Państwo w ważnych warunkach gwarancji. Przy rejestracji Państwa urządzenia na portalu Fronius Solar.web w ciągu 30 miesięcy od dostarczenia okres gwarancji rozpoczyna bieg z datą Państwa instalacji. To dotyczy wszystkich urządzeń, które zostały dostarczone od 1 października 2018. W procesie rejestracji może być pomocna strona.
Od momentu rejestracji falownika firmy Fronius na stronie www.solarweb.com będą Państwo regularnie otrzymywać atrakcyjne oferty na przedłużenie okresu gwarancji na falownik firmy Fronius.Zwracamy uwagę, iż maksymalny czas obowiązywania gwarancji na falowniki Fronius wynosi 20 lat, jeżeli gwarancja Państwa falownika jeszcze nie wygasła.
Prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem.
Po zakupieniu przedłużenia gwarancji za pośrednictwem Solar.web certyfikat gwarancji pojawi się na Państwa koncie przy zarejestrowanym falowniku. W rzadkich przypadkach certyfikat gwarancji może zostać udostępniony z opóźnieniem. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, pojawi się komunikat „Transakcja w toku”.
Jeżeli w Państwa kraju oferowane jest bezpłatne przedłużenie gwarancji (informacje na ten temat można znaleźć w obowiązujących  Warunkach Gwarancji Fronius), należy zalogować się na stronie www.solarweb.com oraz zarejestrować falownik (wymagany jest numer seryjny). Po zakończeniu rejestracji pojawi się zapytanie o przedłużenie Państwa okresu gwarancji. Aby przejść dalej, należy wybrać opcję „wybierz gwarancję”, co spowoduje przekierowanie do listy dostępnych opcji przedłużenia gwarancji.
 • Przedłużenie okresu gwarancji na falownik firmy Fronius może zostać zakupione wyłącznie wtedy, gdy gwarancja na sprzęt nie wygasła, oraz nie został przekroczony maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynoszący 20 lat.
 • Oferowane jest wyłącznie przedłużenie okresu gwarancji dla naszego asortymentu falowników w technologii SnapINverter.
 • Co zrobić w przypadku, gdy nie zostali Państwo automatycznie przekierowani do listy dostępnych opcji przedłużenia okresu gwarancji? Istnieje możliwość, iż przeprowadzane są prace serwisowe. Prosimy spróbować później. Jeżeli problem nie znika, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem.
 • Jeżeli Proces Obsługi Klienta związany z Państwa falownikiem jest w dalszym ciągu otwarty, nie będą mieli Państwo możliwości sfinalizowania procesu przedłużenia okresu gwarancji. Zakupienie przedłużenia okresu gwarancji możliwe będzie natychmiast po zakończeniu Procesu Obsługi Klienta. Dziękujemy za cierpliwość.
 • Szczegółowy wykaz dostępnych rodzajów gwarancji znajduje się na naszej stronie głównej.
 

Należący do Państwa falownik firmy Fronius posiada gwarancję Fronius Plus, która może zostać przedłużona.Aby tego dokonać, należy zalogować się na swoje konto i zarejestrować falownik firmy Fronius. Po zakończeniu procesu rejestracji zostaną Państwu przedstawione różne opcje przedłużenia okresu gwarancji na Państwa falownik firmy Fronius.

Koszt przedłużenia okresu gwarancji zależy od typu falownika. Cena dla danego rodzaju gwarancji określona jest w zestawieniu dostępnych rodzajów gwarancji. Dostęp do zestawienia można uzyskać przez Solar.web.
Firma Fronius oferuje dwa rodzaje przedłużenia gwarancji. Mogą Państwo wybrać pomiędzy Gwarancją Fronius Plus, obejmującą koszty materiałów, robót (zryczałtowana płatność za usługę wymiany przeprowadzoną przez instalatora) oraz przesyłki, a Gwarancją Fronius, obejmującą wyłącznie koszty materiałów.- Szczegółowy wykaz dostępnych rodzajów gwarancji znajduje się na naszej stronie głównej.
Nie. Po zakupie falownika firmy Fronius mogą Państwo otrzymać darmowe przedłużenie gwarancji na stronie www.solarweb.com. Darmowe przedłużenie gwarancji można uzyskać wyłącznie przed upływem standardowego okresu gwarancji. Zakup dodatkowej gwarancji jest opcjonalny.
Tak, mogą Państwo zakupić przedłużenie gwarancji bezpośrednio od Państwa instalatora. Jest to możliwe, jeżeli nie wygasła jeszcze Państwa gwarancja. Prosimy o kontakt z instalatorem w celu otrzymania dalszych informacji.
Aplikacja Solar.web będzie zawsze podawać aktualnie obowiązującą datę wygaśnięcia Państwa gwarancji Fronius. W przypadku, gdy data wygaśnięcia gwarancji na Państwa falownik jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy, używając adresu e-mail połączonego z Państwa kontem.
W niektórych przypadkach synchronizacja Państwa gwarancji może zająć więcej czasu. W takiej sytuacji widoczny będzie status „Transakcja w toku".
Tak. Darmowe przedłużenie gwarancji może zostać zarejestrowane osobno dla każdego falownika generacji SnapINverter firmy Fronius przed wygaśnięciem okresu gwarancji.
Gwarancja zakupiona dla akumulatora Fronius Solar Battery obejmuje wszystkie moduły. Jeżeli przedłużają Państwo gwarancję na Fronius Solar Battery, dodatkowe moduły zostają nią objęte automatycznie.
Warunki gwarancji oraz opcje przedłużenia gwarancji zależą od kraju, w którym zainstalowano sprzęt. Będą zatem mieć Państwo możliwość zakupu takich rodzajów przedłużenia gwarancji, jakie oferowane są w kraju, w którym sprzęt został zainstalowany.
Zakup przedłużenia gwarancji można anulować w ustawowym terminie 14 dni od momentu zakupu. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, iż certyfikat gwarancji udostępniony Państwu przy zakupie przedłużenia gwarancji zostanie unieważniony po anulowaniu transakcji. Weryfikacja okresu gwarancji opiera się wyłącznie na danych z systemu firmy Fronius (certyfikat gwarancji nie stanowi dowodu posiadania gwarancji). Aktualnie obowiązująca data wygaśnięcia okresu gwarancji będzie zawsze dostępna w aplikacji Solar.web.
Koszt przedłużenia gwarancji zależy od kilku czynników. W zależności od warunków rynkowych oraz od sytuacji ekonomicznej zoptymalizowaliśmy ceny przedłużenia gwarancji obowiązujące w poszczególnych krajach. Pozwala nam to oferować Państwu przedłużenie gwarancji na falowniki Fronius w najlepszej możliwej cenie.
Nie, aktualnej gwarancji nie można przenieść na nową gwarancję. 
Nie, aktualnej gwarancji nie można zmienić.
Gwarancja jest powiązana z numerem seryjnym i czasem uruchomienia instalacji. Z tego powodu gwarancji nie można zmienić. 

Fronius UP

Fronius UP jest programem, który umożliwia aktywację dodatkowych funkcji falowników Fronius na poziomie oprogramowania, bez ingerencji w konfigurację sprzętową. 
Zasadniczo są to wszystkie falowniki Fronius GEN24, przy czym może się zdarzyć, że niektóre funkcje nie będą dostępne we wszystkich typach bądź klasach mocy falowników. 

Fronius UP.storage jest pierwszą funkcją, którą można odblokować w programie Fronius UP. Obejmuje ona aktywację połączenia z akumulatorem oraz pełnego zasilania rezerwowego* (Full Backup) w falowniku Fronius GEN24. Dzięki tej funkcji falownik GEN24 staje się falownikiem GEN24 Plus. 

*Pełne zasilanie rezerwowe (Full Backup) nie występuje wśród opcji dostępnych w falownikach Symo GEN24 3.0 – 5.0 (Plus). Do obsługi funkcji Full Backup potrzebne są dodatkowe zewnętrzne komponenty do przełączania sieci.

Aktywacja dodatkowych funkcji falowników Fronius na poziomie oprogramowania jest możliwa we wszystkich krajach, w których działa sklep internetowy Fronius. Lista tych krajów znajduje się tutaj.
Do nabycia i instalacji dodatków w połączeniu z kompatybilnymi rozwiązaniami sprzętowymi, jak chociażby magazynem energii, potrzebne są specjalne umiejętności. Z tego powodu dodatki można nabyć wyłącznie za pośrednictwem instalatorów i certyfikowanych firm Fronius System Partner. 

• Osoba próbująca zainstalować dodatki (przykładowo: właściciel domu lub sprzedawca) nie jest zarejestrowana jako instalator lub firma Fronius System Partner i dlatego nie może nabyć ani zainstalować dodatków. Jako właściciele domu interesujący się naszymi dodatkami powinni Państwo zgłosić się do swojego instalatora.

• Nie posiadają Państwo numeru klienta Fronius, albo na Państwa koncie użytkownika Fronius są zapisane nieprawidłowe bądź sprzeczne dane. W takich przypadkach prosimy o wypełnienie naszego formularza kontaktowego.

• Dla danego typu falownika lub danej klasy mocy nie ma żadnych dodatkowych funkcji możliwych do odblokowania na poziomie oprogramowania 

O ile posiadają Państwo falownik umożliwiający aktywację dodatków i w Państwa kraju działa sklep internetowy Fronius, należy wpierw zalogować się na stronie www.solarweb.com i zarejestrować urządzenie, podając jego numer seryjny. Po zakończeniu rejestracji możliwe jest nabycie dodatkowych funkcji falowników Fronius w sklepie internetowym Fronius (może to zrobić tylko firma Fronius System Partner lub instalator). 

Jeśli falownik Fronius GEN24 ma połączenie z Internetem, dodatek instaluje się automatycznie.

Jeśli falownik Fronius GEN24 nie ma połączenia z Internetem, należy je nawiązać albo zainstalować dodatek ręcznie, pobierając wpierw plik licencji na komputer. Fronius zaleca jednak przeprowadzenie procesu instalacji dodatku po połączeniu falownika z Internetem, ponieważ jest to znacznie prostsze i zabiera mniej czasu niż przy braku połączenia.

O ile falownik będzie połączony z Internetem i oprogramowanie sprzętowe falownika jest aktualne, dodatkowe funkcje powinny być aktywne w falowniku w ciągu kilku minut. Jeśli nie, falownik należy wyłączyć i uruchomić ponownie.
Tak, instalację dodatkowych funkcji można przeprowadzić na przykład siedząc wygodnie w biurze, jeszcze przed zainstalowaniem i uruchomieniem falownika. Instalator potrzebuje do tego numeru seryjnego i V.Code falownika, aby móc zarejestrować produkt na stronie Fronius Solar.web i nabyć dodatek w sklepie internetowym.
Ceny w sklepie internetowym Fronius są pokazywane bezpośrednio przy danym falowniku i mogą być różne w zależności od klasy mocy i pakietu dodatkowych funkcji.
Przy nabyciu dodatku funkcja zostaje odblokowana na stałe dla określonego falownika (przypisanie odbywa się na podstawie numeru seryjnego). Z wyjątkiem urządzeń zamiennych wypożyczanych w razie awarii falownika licencji nie można przenieść na innego użytkownika ani inne urządzenie i pozostaje powiązana z jednym i tym samym urządzeniem na czas nieokreślony. 
Proszę pamiętać, że oprogramowanie sprzętowe falownika Fronius, na którym instalowane są dodatki, musi być zawsze aktualne. Z tego powodu Fronius zaleca, aby falownik miał stałe połączenie internetowe, co oprócz licznych innych zalet zapewnia też prosty i szybki proces aktualizacji.

Płatności i faktury

Platnosci w Sklepie Internetowym Fronius mozna dokonywac za pomoca karty kredytowej, przelewu bankowego lub serwisu PayPal.
Tak, platnosci karta kredytowa sa zabezpieczone. Dzialamy zgodnie z wszelkimi aktualnymi aspektami bezpieczenstwa. Zadne dane kart kredytowych nie zostaja zapisane w trakcie realizacji zamówienia.
Nie, nie przechowujemy zadnych informacji zwiazanych z kartami kredytowymi, które otrzymujemy w zwiazku z realizacja zamówienia.
Za zakupy dokonane w Sklepie Internetowym Fronius mozna placic wylacznie karta kredytowa, przelewem bankowym lub za pomoca serwisu PayPal. Jezeli uwazaja Panstwo, ze firma Fronius powinna wprowadzic dodatkowe opcje platnosci, prosimy o sugestie. Prosimy o kontakt z naszym dzialem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego.  Pragniemy jednak zaznaczyc, iz nie ma mozliwosci udostepnienia specjalnych opcji platnosci.
Nie, Panstwa karta kredytowa nie zostanie obciazona zadna kwota. Gdyby nieoczekiwanie doszlo do obciazenia karty kredytowej, prosimy o kontakt z naszym dzialem obslugi klienta z Panstwa adresu e-mail polaczonego z Panstwa kontem, z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Uzywajac formularza kontaktowego, prosimy zglosic sie do naszego dzialu obslugi klienta z przygotowanym numerem faktury badz zamówienia. Spór zostanie rozstrzygniety bezzwlocznie i uwaznie.
Kwota, na jaka opiewa faktura, zostanie pobrana z Panstwa karty kredytowej natychmiastowo. W przypadku, gdy obciazenie karty nie przebiegnie prawidlowo/nie powiedzie sie, prosimy o zgloszenie sie za pomoca formularza kontaktowego do naszego biura obslugi klienta, podajac numer zamówienia oraz adres e-mail powiazany z Panstwa kontem.
Za zakupy przez Internet nie dolicza sie zadnych dodatkowych oplat.
Otrzymaja Panstwo potwierdzenie zamówienia natychmiast po jego zlozeniu. Jezeli nie otrzymali Panstwo takiego potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce pocztowej. Jezeli nie moga Panstwo znalezc potwierdzenia zamówienia, prosimy o kontakt z naszym biurem obslugi klienta z adresu e-mail polaczonego z kontem, uzywajac formularza kontaktowego.
Wysylka faktury moze zajac do 72 godzin. Potwierdzenie zamówienia bedzie przez caly czas dostepne na  koncie klienta w Sklepie Internetowym firmy Fronius. Jezeli nie otrzymaja Panstwo faktury po 72 godzinach, prosimy, aby skontaktowali sie Panstwo z naszym biurem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego, podajac numer zamówienia oraz adres e-mail polaczony z Panstwa kontem.
Na fakturze znajduja sie dane, które przekazali Panstwo podczas rejestracji przez aplikacje Fronius Solar.web. Pragniemy zwrócic Panstwa uwage na fakt, iz akceptujac warunki korzystania z aplikacji Solar.web firmy Fronius, potwierdzili Panstwo równiez poprawnosc Panstwa danych. Bledna interpretacja oznacza naruszenie warunków. Z tego powodu prosimy Panstwa o dokladne sprawdzenie podawanych danych oraz o ich aktualizacje.  W aplikacji Fronius Solar.web, w ustawieniach uzytkownika, jest dostepna opcja zmiany danych adresowych.Jesli chca Panstwo by na fakturze zostaly dokonane zmiany, prosimy skontaktowac sie z naszym biurem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego, podajac adres e-mail polaczony z Panstwa kontem. W takiej sytuacji prosimy o wyslanie poprawnych danych oraz faktury, która ma zostac poprawiona.
Pelny wykaz wszystkich zlozonych zamówien znajda Panstwo na swoim koncie w Sklepie Internetowym Fronius Solar.web.
Dokladna realizacja anulacji Panstwa zamówienia zajmie kilka dni.  W przypadku anulowania zamówienia zwrócimy Panstwu platnosc w ciagu 14 dni. Zwrot platnosci dokonany bedzie taka sama metoda, jaka dokonana zostala platnosc.
W trakcie kampanii promocyjnych firma Fronius udostepnia kody znizkowe.
Czy otrzymales kod znizkowy od firmy Fronius? Kody znizkowe zawsze lacza sie z produktami firmy Fronius. Prosimy o postepowanie zgodnie z instrukcja, która otrzymali Panstwo wraz z kodem znizkowym.
Wszystkie zamówienia sa przyjmowane przez jednostki zalezne firmy Fronius International GmbH.  Aktualnie nie ma w Panstwa kraju jednostki zaleznej firmy Fronius. Z tego powodu zostaja Panstwo automatycznie przekierowani do odpowiedniej jednostki. Nie wplynie to jednak na Panstwa zamówienie.

Pytania ogólne

Najbliższy zakład instalatorski można znaleźć, używając naszej specjalnej wyszukiwarki. Jest ona dostępna pod adresem Wyszukiwarka Fronius Service Partner.
Wszystkie deklaracje zgodności są dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej. W sekcji Pliki do pobrania można wyszukać odpowiednią deklarację.
Fronius Wattpilot to inteligentne rozwiązanie do ładowania dla wszystkich posiadaczy samochodów elektrycznych. Fronius Wallpilot jest dostępny w dwóch wariantach — montowany na stałe Wattpilot Home do zastosowań domowych i mobilny Wattpilot Go, który można zabrać ze sobą. Do obsługi urządzenia można używać aplikacji Solar.Wattpilot, która jednocześnie zapewnia wgląd w proces ładowania. Inteligentne rozwiązanie ładowania typu Plug-and-Play obsługuje dwa różne tryby ładowania — Eco i tryb Next Trip. Co więcej, Wattpilot zoptymalizowano pod kątem instalacji PV: pozwala to na wyjątkowo korzystne i zrównoważone ładowanie samochodu z różnymi natężeniami przy użyciu nadwyżki energii ze słońca.
Dzięki Fronius Ohmpilot Twoja instalacja fotowoltaiczna już niedługo będzie zasilać Twój dom nie tylko prądem, ale również ciepłem, dzięki czemu zbędna stanie się dodatkowa instalacja generująca energię termiczną pochodzenia słonecznego. Urządzenie Fronius Ohmpilot służy głównie do wytwarzania ciepłej wody. Oprócz przygotowywania ciepłej wody, można używać go również do wytwarzania ciepła w pomieszczeniu w okresie przejściowym. W instrukcji obsługi Fronius Ohmpilot opisano dalsze przydatne przykłady zastosowania.
Wskutek tolerancji pomiarowych mogą występować odchylenia między wartościami wyświetlanymi na wyświetlaczu falownika i wysłanymi do platformy Fronius Solar.web. Również przeprowadzone procesy serwisowe mogą powodować odchylenia. 
Aby kupić instalację fotowoltaiczną, prosimy o kontakt z instalatorem. Jeżeli nie znasz instalatora, skorzystaj z naszej specjalnej wyszukiwarki i znajdź firmę w okolicy.
Jeżeli masz problemy z falownikiem, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim instalatorem. Może on udzielić pomocy na miejscu. Instalatora w swojej okolicy znajdziesz, korzystając z naszej specjalnej wyszukiwarki.
To wideo pomoże Ci w uruchomieniu modułu monitorowania instalacji.

Rozbudowa systemu Fronius

Nie, ponieważ nasza platforma Solar.web jest przeznaczona do monitorowania fotowoltaicznych źródeł energii.
Nie, Wattpilot może być skonfigurowany tylko z jednym kontem instalacji na Solar.web.
Tak, do instalacji PV na Solar.web można dodać wiele stacji ładowania Wattpilot.

Aby na Solar.web wyświetlić dane Wattpilot, prosimy wykonać następujące czynności:

 • Wattpilot (jak też falownik) muszą być dodane do instalacji PV na Solar.web w zakładce „Ustawienia” - „Komponenty”. Jeśli taka zakładka nie jest widoczna, należy zwrócić się do instalatora o nadanie praw „właściciela” lub „nadzorcy” instalacji PV.
 • Wattpilot musi dysponować oprogramowaniem sprzętowym w wersji 36.0 lub wyższej. Wattpilot można zaktualizować w aplikacji Solar.wattpilot w zakładce „Internet”.
 • Wattpilot musi być połączony z WiFi i skonfigurowany z falownikiem. W tym celu należy przejść do zakładki „Ustawienia” - „Optymalizacja kosztów” i tam skonfigurować Wattpilot z falownikiem.
 • Jeśli w instalacji pracuje falownik GEN24 lub Tauro, ten musi dysponować oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.23 lub wyższej. Falownik można zaktualizować na Solar.web w zakładce „Ustawienia” - „Komponenty”.
 • Zarówno Wattpilot jak i falownik muszą być połączone z Internetem.
W okresach, w których Wattpilot nie ma połączenia internetowego (na przykład przy słabym WiFi), na Solar.web nie są pokazywane żadne dane na żywo ani dane historyczne. Dane nie są przywracane, gdy Wattpilot ponownie połączy się z Internetem.Poza tym dane Wattpilot są wyświetlane tylko wtedy, gdy Wattpilot jest skonfigurowany z falownikiem, który znajduje się w tej samej instalacji PV. Na przykład dane na Solar.web nie są wyświetlane dla okresów, w których Wattpilot Go jest użytkowany w podróży.
Przy przekazywaniu Wattpilot nowemu właścicielowi urządzenie należy najpierw usunąć z pierwotnej instalacji PV na Solar.web i dodać do nowej.