Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

Fronius Solar.web

Konieczne jest przesłanie wiadomości z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu poczty e-mail, który chcesz wybrać dla swojego konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Konieczne jest przesłanie wiadomości z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Najpierw użyj funkcji „Zapomniałeś hasła?” w polu logowania portalu Fronius Solar.web. Jeśli to nie rozwiąże problemu, prześlij wiadomość z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego. Jeśli nie masz dostępu do odpowiedniego adresu e-mail, wyślij również skan ważnego dowodu tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa, ponieważ następuje ujawnienie poufnych danych.
Firma Fronius stara się na bieżąco ulepszać swoje produkty i możliwie najlepiej dostosowywać je do potrzeb użytkowników. Tylko wtedy, gdy będziemy znać swoich klientów, będziemy w stanie przedstawiać optymalnie dopasowaną ofertę naszych produktów i usług. Jeśli użytkownik wykupi gwarancję Fronius lub abonament Premium do Fronius Solar.web, automatycznie zostaje wystawiona faktura na podstawie podanych przez niego danych osobowych.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Aby usunąć konto użytkownika, trzeba przejść do ustawień użytkownika w swoim profilu i wybrać opcję „Usuń konto”. Należy pamiętać, że spowoduje to również nieodwracalne usunięcie wszystkich danych dotyczących produkcji i zużycia zarejestrowanej instalacji. Jeśli użytkownik wykupił gwarancję Fronius lub abonament Premium do Fronius Solar.web, to ze względów prawnych jesteśmy nadal zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkownika.
  • Czy instalacja fotowoltaiczna została już utworzona online? Jeśli nie, pobierz aplikację Fronius Solar.web Live z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Następnie aplikacja przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces. Alternatywnie można wejść na stronę Fronius Solar.web i na głównym ekranie wybrać opcję „Dodaj instalację fotowoltaiczną”. Gdy instalacja fotowoltaiczna jest utworzona i przesyła dane do Fronius Solar.web, wyświetli się również urządzenie, które następnie można zarejestrować.
  • Jeśli instalacja fotowoltaiczna jest już zarejestrowana, możliwe jest, że użytkownik otrzymał uprawnienia „Gość” do monitorowania instalacji. Falowniki, które należą do instalacji fotowoltaicznej, są wyświetlane pod warunkiem posiadania uprawnień „Konserwator instalacji” lub „Właściciel”.
Tak, dane można zmienić w portalu Fronius Solar.web po wybraniu opcji „Ustawienia użytkownika”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wyrażając zgodę na Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Fronius Solar.web użytkownik potwierdził również prawidłowość swoich danych. Podanie nieprawidłowych danych oznacza złamanie OWH. Z tego powodu prosimy o stałą, dokładną kontrolę tych danych i w razie potrzeby ich aktualizację. 
OWH portalu Fronius Solar.web znajdują się tutaj.
Na koncie użytkownika i w złożonych zamówieniach są zapisane poufne dane. Ze względów bezpieczeństwa oraz, aby zapobiec ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym, komunikujemy się z naszymi użytkownikami tylko za pośrednictwem adresu e-mail uwierzytelnionego w trakcie rejestracji. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że komunikujemy się z właścicielem konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma już dostępu do tego adresu e-mail, prosimy o przesłanie nam kopii ważnego dowodu osobistego. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że użytkownik jest uprawniony do posiadania dostępu do tych danych.
Źródła danych dla instalacji fotowoltaicznej można znaleźć na wyświetlaczu swojego falownika. Po uruchomieniu, w menu hotspotu WiFi wyświetla się numer „SS”, który jest identyfikatorem rejestratora danych użytkownika (źródła danych).
Nadanie uprawnień „Gość” ma przede wszystkich sens wtedy, gdy mają być prezentowane tylko dane instalacji fotowoltaicznej, bez możliwości przypadkowej zmiany jej istotnych parametrów. Jeśli inne konto użytkownika Fronius Solar.web ma również uzyskać dostęp do ustawień, zalecamy nadanie uprawnienia „Konserwator instalacji”. 
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego. Ponieważ w tym przypadku chodzi o dane poufne, a zmiana adresu e-mail wiąże się z przyznaniem pełnego dostępu do danej instalacji fotowoltaicznej, prosimy o przesłanie skanu ważnego dowodu tożsamości. 

Fronius Solar.web Premium

Fronius Solar.web Premium to rozszerzenie funkcji konta użytkownika Fronius Solar.web. Wówczas, oprócz funkcji standardowych, dostępne są również: przejrzysta prezentacja i analiza bieżących oraz archiwalnych danych i prognoz, obszerna analiza zużycia energii fotowoltaicznej na potrzeby własne, stały nadzór nad zużyciem energii w celu kontroli kosztów, indywidualne raporty, wizualizacja i analiza systemów gromadzenia energii.
Członkostwo w usłudze Fronius Solar.web Premium trwa — w zależności od decyzji użytkownika — rok lub trzy lata. Miesiąc przed upływem terminu członkostwa użytkownik otrzyma powiadomienie, aby mógł odpowiednio wcześnie przed upływem terminu przedłużyć członkostwo, jeżeli sobie tego życzy.
Dzięki usłudze Fronius Solar.web Premium użytkownik otrzymuje możliwość aktywacji prognoz produkcji dla swojej instalacji fotowoltaicznej. Prognozy są wyświetlane w obrębie bilansu energetycznego w widoku dziennym i miesięcznym. Na podstawie danych z prognoz można dostosować zużycie energii do oczekiwanej produkcji prądu. W ten sposób można pokryć maksymalnie dużą część swojego zużycia energii przez samodzielnie wytworzony prąd i dzięki temu oszczędzić pieniądze. 
Konieczne jest przesłanie wiadomości z adresu poczty e-mail, przypisanego do konta użytkownika, do naszego działu obsługi klienta. W tym celu użyj formularza kontaktowego.
Nie, usługa Fronius Solar.web Premium jest dostępna wyłącznie w portalu Fronius Solar.web.
Nie, w przypadku usługi Fronius Solar.web Premium chodzi o zwiększenie zakresu funkcji konta użytkownika. Po wykupieniu abonamentu Fronius Solar.web Premium można korzystać ze wszystkich zalet dostępnych na całym koncie użytkownika Fronius Solar.web.
Usługę Fronius Solar.web Premium można nabyć na rok lub trzy lata. Ceny znajdziesz obok okresu trwania, gdy tylko zdecydujesz się skorzystać z tej usługi. 
Zaraz po zalogowaniu się na koncie użytkownika portalu Fronius Solar.web w prawym górnym rogu można wywołać ustawienia użytkownika. W ustawieniach użytkownika nad danymi adresowymi znajdziesz informację, czy Twoje członkostwo Premium w portalu Fronius Solar.web jest aktywne.
Fronius Solar.web Live App i Fronius Solar.web Desktop to dwa różne, niezgodne ze sobą systemy. Z tego powodu nie ma możliwości wywołania członkostwa Premium w Live App. Jeżeli chcesz wywołać swoje członkostwo Premium w urządzeniu mobilnym, zalecamy skorzystanie z mobilnego widoku portalu Fronius Solar.web z poziomu przeglądarki internetowej.
Członkostwo Solar.web Premium jest nieodpłatne przez ograniczony czas. Bezpłatne członkostwo kończy się w momencie wprowadzenia płatnej wersji końcowej w danym kraju. O tej zmianie powiadomimy użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

Gwarancje Fronius

Państwa falownik firmy Fronius opuszcza nasz zakład z gwarancją producenta na dwa lata plus dodatkowy okres 6 miesięcy, obejmujący czas ewentualnego przechowywania i dostawy.Jeżeli zarejestrują Państwo swoje urządzenie w aplikacji Solar.web w ciągu 30 miesięcy od wysyłki sprzętu przez firmę Fronius, data rozpoczęcia okresu obowiązywania gwarancji zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia rzeczywistej daty instalacji, podanej podczas rejestracji urządzenia (odnosi się to do wszystkich urządzeń wysyłanych od dnia 01.10.2018 roku). Okres obowiązywania gwarancji będzie wynosił dwa lata od daty instalacji urządzenia.
Od momentu rejestracji falownika firmy Fronius na stronie www.solarweb.com będą Państwo regularnie otrzymywać atrakcyjne oferty na przedłużenie okresu gwarancji na falownik firmy Fronius.Zwracamy uwagę, iż maksymalny czas obowiązywania gwarancji na falowniki Fronius wynosi 15 lat, jeżeli gwarancja Państwa falownika jeszcze nie wygasła.
Prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem.
Po zakupieniu przedłużenia gwarancji za pośrednictwem Solar.web certyfikat gwarancji pojawi się na Państwa koncie przy zarejestrowanym falowniku. W rzadkich przypadkach certyfikat gwarancji może zostać udostępniony z opóźnieniem. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, pojawi się komunikat „Transakcja w toku”.
Jeżeli w Państwa kraju oferowane jest bezpłatne przedłużenie gwarancji (informacje na ten temat można znaleźć w obowiązujących  Warunkach Gwarancji Fronius), należy zalogować się na stronie www.solarweb.com oraz zarejestrować falownik (wymagany jest numer seryjny). Po zakończeniu rejestracji pojawi się zapytanie o przedłużenie Państwa okresu gwarancji. Aby przejść dalej, należy wybrać opcję „wybierz gwarancję”, co spowoduje przekierowanie do listy dostępnych opcji przedłużenia gwarancji.
  • Przedłużenie okresu gwarancji na falownik firmy Fronius może zostać zakupione wyłącznie wtedy, gdy gwarancja na sprzęt nie wygasła, oraz nie został przekroczony maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynoszący 15 lat.
  • Oferowane jest wyłącznie przedłużenie okresu gwarancji dla naszego asortymentu falowników w technologii SnapINverter. Jeżeli potrzebują Państwo przedłużenia okresu gwarancji dla innego typu falowników (np. IG TL), prosimy o kontakt z Państwa instalatorem w celu dokonania zakupu przedłużenia gwarancji Fronius.
  • Co zrobić w przypadku, gdy nie zostali Państwo automatycznie przekierowani do listy dostępnych opcji przedłużenia okresu gwarancji? Istnieje możliwość, iż przeprowadzane są prace serwisowe. Prosimy spróbować później. Jeżeli problem nie znika, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem.
  • Jeżeli Proces Obsługi Klienta związany z Państwa falownikiem jest w dalszym ciągu otwarty, nie będą mieli Państwo możliwości sfinalizowania procesu przedłużenia okresu gwarancji. Zakupienie przedłużenia okresu gwarancji możliwe będzie natychmiast po zakończeniu Procesu Obsługi Klienta. Dziękujemy za cierpliwość.
  • Szczegółowy wykaz dostępnych rodzajów gwarancji znajduje się na naszej stronie głównej.

Należący do Państwa falownik firmy Fronius posiada gwarancję Fronius Plus, która może zostać przedłużona.Aby tego dokonać, należy zalogować się na swoje konto i zarejestrować falownik firmy Fronius. Po zakończeniu procesu rejestracji zostaną Państwu przedstawione różne opcje przedłużenia okresu gwarancji na Państwa falownik firmy Fronius.

Koszt przedłużenia okresu gwarancji zależy od typu falownika. Cena dla danego rodzaju gwarancji określona jest w zestawieniu dostępnych rodzajów gwarancji. Dostęp do zestawienia można uzyskać przez Solar.web.
Firma Fronius oferuje dwa rodzaje przedłużenia gwarancji. Mogą Państwo wybrać pomiędzy Gwarancją Fronius Plus, obejmującą koszty materiałów, robót (zryczałtowana płatność za usługę wymiany przeprowadzoną przez instalatora) oraz przesyłki, a Gwarancją Fronius, obejmującą wyłącznie koszty materiałów.- Szczegółowy wykaz dostępnych rodzajów gwarancji znajduje się na naszej stronie głównej.
Nie. Po zakupie falownika firmy Fronius mogą Państwo otrzymać darmowe przedłużenie gwarancji na stronie www.solarweb.com. Darmowe przedłużenie gwarancji można uzyskać wyłącznie przed upływem standardowego okresu gwarancji. Zakup dodatkowej gwarancji jest opcjonalny.
Tak, mogą Państwo zakupić przedłużenie gwarancji bezpośrednio od Państwa instalatora. Jest to możliwe, jeżeli nie wygasła jeszcze Państwa gwarancja. Prosimy o kontakt z instalatorem w celu otrzymania dalszych informacji.
Przedłużenie gwarancji Fronius zakupione u Państwa instalatora posiada inny okres ważności niż przedłużenie gwarancji zakupione w firmie Fronius przez aplikację Solar.web. Z tego względu ceny różnią się od siebie.
Aplikacja Solar.web będzie zawsze podawać aktualnie obowiązującą datę wygaśnięcia Państwa gwarancji Fronius. W przypadku, gdy data wygaśnięcia gwarancji na Państwa falownik jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy, używając adresu e-mail połączonego z Państwa kontem.
W niektórych przypadkach synchronizacja Państwa gwarancji może zająć więcej czasu. W takiej sytuacji widoczny będzie status „Transakcja w toku".
Tak. Darmowe przedłużenie gwarancji może zostać zarejestrowane osobno dla każdego falownika generacji SnapINverter firmy Fronius przed wygaśnięciem okresu gwarancji.
Gwarancja zakupiona dla akumulatora Fronius Solar Battery obejmuje wszystkie moduły. Jeżeli przedłużają Państwo gwarancję na Fronius Solar Battery, dodatkowe moduły zostają nią objęte automatycznie.
Warunki gwarancji oraz opcje przedłużenia gwarancji zależą od kraju, w którym zainstalowano sprzęt. Będą zatem mieć Państwo możliwość zakupu takich rodzajów przedłużenia gwarancji, jakie oferowane są w kraju, w którym sprzęt został zainstalowany.
Zakup przedłużenia gwarancji można anulować w ustawowym terminie 14 dni od momentu zakupu. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Należy podać adres e-mail połączony z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, iż certyfikat gwarancji udostępniony Państwu przy zakupie przedłużenia gwarancji zostanie unieważniony po anulowaniu transakcji. Weryfikacja okresu gwarancji opiera się wyłącznie na danych z systemu firmy Fronius (certyfikat gwarancji nie stanowi dowodu posiadania gwarancji). Aktualnie obowiązująca data wygaśnięcia okresu gwarancji będzie zawsze dostępna w aplikacji Solar.web.
Koszt przedłużenia gwarancji zależy od kilku czynników. W zależności od warunków rynkowych oraz od sytuacji ekonomicznej zoptymalizowaliśmy ceny przedłużenia gwarancji obowiązujące w poszczególnych krajach. Pozwala nam to oferować Państwu przedłużenie gwarancji na falowniki Fronius w najlepszej możliwej cenie.

Płatności i faktury

Platnosci w Sklepie Internetowym Fronius mozna dokonywac za pomoca karty kredytowej, przelewu bankowego lub serwisu PayPal.
Tak, platnosci karta kredytowa sa zabezpieczone. Dzialamy zgodnie z wszelkimi aktualnymi aspektami bezpieczenstwa. Zadne dane kart kredytowych nie zostaja zapisane w trakcie realizacji zamówienia.
Nie, nie przechowujemy zadnych informacji zwiazanych z kartami kredytowymi, które otrzymujemy w zwiazku z realizacja zamówienia.
Za zakupy dokonane w Sklepie Internetowym Fronius mozna placic wylacznie karta kredytowa, przelewem bankowym lub za pomoca serwisu PayPal. Jezeli uwazaja Panstwo, ze firma Fronius powinna wprowadzic dodatkowe opcje platnosci, prosimy o sugestie. Prosimy o kontakt z naszym dzialem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego.  Pragniemy jednak zaznaczyc, iz nie ma mozliwosci udostepnienia specjalnych opcji platnosci.
Nie, Panstwa karta kredytowa nie zostanie obciazona zadna kwota. Gdyby nieoczekiwanie doszlo do obciazenia karty kredytowej, prosimy o kontakt z naszym dzialem obslugi klienta z Panstwa adresu e-mail polaczonego z Panstwa kontem, z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Uzywajac formularza kontaktowego, prosimy zglosic sie do naszego dzialu obslugi klienta z przygotowanym numerem faktury badz zamówienia. Spór zostanie rozstrzygniety bezzwlocznie i uwaznie.
Kwota, na jaka opiewa faktura, zostanie pobrana z Panstwa karty kredytowej natychmiastowo. W przypadku, gdy obciazenie karty nie przebiegnie prawidlowo/nie powiedzie sie, prosimy o zgloszenie sie za pomoca formularza kontaktowego do naszego biura obslugi klienta, podajac numer zamówienia oraz adres e-mail powiazany z Panstwa kontem.
Za zakupy przez Internet nie dolicza sie zadnych dodatkowych oplat.
Otrzymaja Panstwo potwierdzenie zamówienia natychmiast po jego zlozeniu. Jezeli nie otrzymali Panstwo takiego potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce pocztowej. Jezeli nie moga Panstwo znalezc potwierdzenia zamówienia, prosimy o kontakt z naszym biurem obslugi klienta z adresu e-mail polaczonego z kontem, uzywajac formularza kontaktowego.
Wysylka faktury moze zajac do 72 godzin. Potwierdzenie zamówienia bedzie przez caly czas dostepne na  koncie klienta w Sklepie Internetowym firmy Fronius. Jezeli nie otrzymaja Panstwo faktury po 72 godzinach, prosimy, aby skontaktowali sie Panstwo z naszym biurem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego, podajac numer zamówienia oraz adres e-mail polaczony z Panstwa kontem.
Na fakturze znajduja sie dane, które przekazali Panstwo podczas rejestracji przez aplikacje Fronius Solar.web. Pragniemy zwrócic Panstwa uwage na fakt, iz akceptujac warunki korzystania z aplikacji Solar.web firmy Fronius, potwierdzili Panstwo równiez poprawnosc Panstwa danych. Bledna interpretacja oznacza naruszenie warunków. Z tego powodu prosimy Panstwa o dokladne sprawdzenie podawanych danych oraz o ich aktualizacje.  W aplikacji Fronius Solar.web, w ustawieniach uzytkownika, jest dostepna opcja zmiany danych adresowych.Jesli chca Panstwo by na fakturze zostaly dokonane zmiany, prosimy skontaktowac sie z naszym biurem obslugi klienta za pomoca formularza kontaktowego, podajac adres e-mail polaczony z Panstwa kontem. W takiej sytuacji prosimy o wyslanie poprawnych danych oraz faktury, która ma zostac poprawiona.
Pelny wykaz wszystkich zlozonych zamówien znajda Panstwo na swoim koncie w Sklepie Internetowym Fronius Solar.web.
Dokladna realizacja anulacji Panstwa zamówienia zajmie kilka dni.  W przypadku anulowania zamówienia zwrócimy Panstwu platnosc w ciagu 14 dni. Zwrot platnosci dokonany bedzie taka sama metoda, jaka dokonana zostala platnosc.
W trakcie kampanii promocyjnych firma Fronius udostepnia kody znizkowe.
Czy otrzymales kod znizkowy od firmy Fronius? Kody znizkowe zawsze lacza sie z produktami firmy Fronius. Prosimy o postepowanie zgodnie z instrukcja, która otrzymali Panstwo wraz z kodem znizkowym.
Wszystkie zamówienia sa przyjmowane przez jednostki zalezne firmy Fronius International GmbH.  Aktualnie nie ma w Panstwa kraju jednostki zaleznej firmy Fronius. Z tego powodu zostaja Panstwo automatycznie przekierowani do odpowiedniej jednostki. Nie wplynie to jednak na Panstwa zamówienie.

Pytania ogólne

Najbliższy zakład instalatorski można znaleźć, używając naszej specjalnej wyszukiwarki. Jest ona dostępna pod adresem Wyszukiwarka Fronius Service Partner.
Wszystkie deklaracje zgodności są dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej. W sekcji Pliki do pobrania można wyszukać odpowiednią deklarację.
W związku ze sterowaniem zużyciem własnym firma Fronius przetestowała już kilka urządzeń Wallbox. Urządzenia te, razem z krótkim opisem, można znaleźć w naszej białej księdze poświęconej E-Mobilności.
Po stworzeniu SOLH2UB w październiku 2018 r. w Austrii rozpoczęła pracę pierwsza pilotażowa instalacja wytwarzająca zielony wodór z energii słonecznej do celów wewnątrzzakładowego tankowania pojazdów. Jako wtórny nośnik energii, wodór będzie odgrywać ważną rolę w systemie energetycznym w 100% opartym na odnawialnych źródłach energii. Ponieważ, oprócz bezproblemowego (sezonowego) gromadzenia nadmiaru odnawialnej energii, wodór jako nośnik energii ma duży potencjał dla integracji sektorów (zasilania sektorów komunikacji, ciepła i elektryczności). Od drugiej połowy 2019 r. będziemy koncentrować się intensywniej na wdrażaniu projektów demonstracyjnych w zakładach przemysłowych i gminach. Chcemy oferować rozwiązania infrastrukturalne, zapewniające optymalną obsługę aplikacji mobilnych u klientów. Nasze działania w dziedzinie ogniw paliwowych skupiają się wokół badań.
Dzięki Fronius Ohmpilot Twoja instalacja fotowoltaiczna już niedługo będzie zasilać Twój dom nie tylko prądem, ale również ciepłem, dzięki czemu zbędna stanie się dodatkowa instalacja generująca energię termiczną pochodzenia słonecznego. Urządzenie Fronius Ohmpilot służy głównie do wytwarzania ciepłej wody. Oprócz przygotowywania ciepłej wody, można używać go również do wytwarzania ciepła w pomieszczeniu w okresie przejściowym. W instrukcji obsługi Fronius Ohmpilot opisano dalsze przydatne przykłady zastosowania.
Wskutek tolerancji pomiarowych mogą występować odchylenia między wartościami wyświetlanymi na wyświetlaczu falownika i wysłanymi do platformy Fronius Solar.web. Również przeprowadzone procesy serwisowe mogą powodować odchylenia. 
Aby kupić instalację fotowoltaiczną, prosimy o kontakt z instalatorem. Jeżeli nie znasz instalatora, skorzystaj z naszej specjalnej wyszukiwarki i znajdź firmę w okolicy.
Jeżeli masz problemy z falownikiem, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim instalatorem. Może on udzielić pomocy na miejscu. Instalatora w swojej okolicy znajdziesz, korzystając z naszej specjalnej wyszukiwarki.
To wideo pomoże Ci w uruchomieniu modułu monitorowania instalacji.