Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

FRONIUS SOLAR.WEB

Uživatelský účet Fronius můžete používat pro přihlašování ke všem platformám Fronius. Není třeba vytvářet samostatný uživatelský účet.
S chybovým hlášením, které jste obdrželi, a e-mailovou adresou, kterou chcete zvolit pro svuj uživatelský úcet, se prosím obratte na náš zákaznický servis. Použijte k tomu náš kontaktní formulár.
omocí e-mailové adresy prirazené k vašemu uživatelskému úctu se prosím obratte na náš zákaznický servis. Použijte k tomu náš kontaktní formulár.
Nejprve použijte funkci „Zapomneli jste heslo?“ v prihlašovacím poli portálu Fronius Solar.web. Pokud problém pretrvává, obratte se prosím pomocí e-mailové adresy prirazené k vašemu uživatelskému úctu na náš zákaznický servis. Použijte k tomu náš kontaktní formulár. Pokud nemáte prístup k príslušné e-mailové adrese, pošlete prosím také naskenovaný platný prukaz totožnosti. Jedná se o bezpecnostní opatrení, protože budou zprístupneny duverné údaje.
Spolecnost Fronius se neustále snaží zlepšovat své výrobky a co nejlépe je prizpusobovat vašim potrebám. Optimálne vyladené produkty a služby jsme schopni nabídnout, jen když známe své zákazníky. Pokud jste si zakoupili Fronius záruku nebo Fronius Solar.web Premium, bude na základe vámi uvedených osobních údaju automaticky vytvorena faktura.
Svuj uživatelský úcet mužete kdykoli smazat. Chcete-li svuj uživatelský úcet smazat, prejdete na uživatelská nastavení svého profilu a vyberte možnost „Smazat úcet“. Uvedomte si však, že všechny výrobní a spotrební údaje vašeho systému budou nevratne odstraneny. Pokud jste si zakoupili Fronius záruku nebo Fronius Solar.web Premium, je naší zákonnou povinností vaše osobní údaje nadále ukládat.
 • Zaregistrovali jste již svuj fotovoltaický systém online? Pokud ne, v príslušném obchode s aplikacemi si stáhnete aplikaci Fronius Solar.web Live, která vás krok za krokem tímto procesem provede. Mužete také navštívit stránky Fronius Solar.web a na hlavní obrazovce vybrat možnost „Pridat FV systém“. Jakmile bude váš fotovoltaický systém zaregistrován a údaje budou odeslány na portál Fronius Solar.web, zobrazí se také prístroj, který mužete následne zaregistrovat.
 • Pokud je váš FV systém již zaregistrovaný, je možné, že jste k monitorování svého systému dostali prideleno oprávnení „Host“. Strídace, které k FV systému patrí, se zobrazují pouze v prípade oprávnení „Obsluha systému“ nebo „Vlastník“.
Ano, své údaje na portálu Fronius Solar.web mužete kdykoliv zmenit v sekci „Uživatelská nastavení“. Upozornujeme, že prijetím Všeobecných obchodních podmínek portálu Fronius Solar.web jste správnost svých údaju také potvrdili. Uvedení chybných údaju predstavuje porušení Všeobecných obchodních podmínek. Z tohoto duvodu prosíme, abyste své údaje vždy peclive zkontrolovali a udržovali je v aktuálním stavu. 
Kde najdu Všeobecné obchodní podmínky?Všeobecné obchodní podmínky portálu Fronius Solar.web najdete zde.
Na vašem uživatelském úctu a také ve vašich provedených objednávkách jsou uloženy duverné údaje. Z bezpecnostních duvodu a také proto, aby se zabránilo predání nepovolaným osobám, komunikujeme se svými uživateli pouze prostrednictvím e-mailové adresy overené behem registrace. Jen tak mužeme zajistit, že komunikujeme s vlastníkem uživatelského úctu. Pokud již nemáte k této e-mailové adrese prístup, pošlete nám prosím kopii svého platného prukazu totožnosti. Jen tak mužeme overit, že máte oprávnení pro prístup k temto údajum.
Informace o přístroji pro svůj fotovoltaický systém najdete prostřednictvím displeje na střídači. Pokud v nabídce spustíte WLAN Hot-Spot, zobrazí se číslo, které začíná 239 nebo 240. Jedná se o ID vašeho dataloggeru (Datamanager). Upozorňujeme, že v případě střídače Gen24/Tauro namísto toho potřebujete kód V.Code. Ten najdete na typovém štítku na střídači vedle sériového čísla. 
Oprávnení „Host“ má význam zejména tehdy, když se mají údaje FV systému pouze zobrazit, a to bez možnosti treba i neúmyslne zmenit duležité parametry FV systému. Pokud by mel prístup k nastavením obdržet i jiný uživatelský úcet portálu Fronius Solar.web, doporucujeme pridelit oprávnení „Obsluha systému“.
Obratte se prosím na náš zákaznický servis. Použijte k tomu náš kontaktní formulár. Jelikož se jedná o duverné údaje a my vám zmenou e-mailové adresy poskytujeme plný prístup k uloženému FV systému, priložte prosím v tomto prípade svuj naskenovaný platný prukaz totožnosti.

FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM

Fronius Solar.web Premium nabízí prémiové funkce a upgrade uživatelského účtu na portálu Fronius Solar.web. Kromě základních funkcí poskytuje ještě následující možnosti: přehledné zobrazení a vyhodnocení aktuálních a archivních údajů a budoucích prognóz, obsáhlou analýzu vlastní spotřeby, stálý přehled spotřeby energie pro kontrolu nákladů, vlastní výkaznictví, vizualizaci a analýzu akumulátorových systémů.
Členství v programu Fronius Solar.web Premium trvá podle vašeho rozhodnutí tři měsíce, jeden rok nebo tři roky. Měsíc před vypršením platnosti vašeho členství obdržíte upozornění, abyste je mohli včas prodloužit, budete-li si to přát.
Programem Solar.web Premium společnost Fronius nabízí možnost aktivovat předpovědi výroby pro jeden fotovoltaický systém. Tyto předpovědi se zobrazují v rámci energetické bilance v denních a měsíčních náhledech. Na základě předpovězených dat můžete spotřebu energie přizpůsobit očekávané výrobě proudu v příslušné části dne. Tak můžete co největší část spotřebované energie pokrýt vlastním vyrobeným proudem a ušetřit peníze. 
Pomocí e-mailové adresy přiřazené k vašemu uživatelskému účtu se prosím obraťte na náš zákaznický servis. Použijte k tomu náš kontaktní formulář.
Ne, Fronius Solar.web Premium je k dispozici výhradně prostřednictvím portálu Fronius Solar.web.
Ne, Fronius Solar.web Premium představuje upgrade vašeho uživatelského účtu. Jakmile si Fronius Solar.web Premium předplatíte, využíváte výhod v rámci celého svého uživatelského účtu Fronius Solar.web. Upozorňujeme, že předpověď lze aktivovat pro jeden fotovoltaický systém. 
Fronius Solar.web Premium můžete získat na tři měsíce, jeden rok nebo na tři roky. Příslušnou cenu najdete hned vedle požadované doby platnosti, jakmile se pro některou rozhodnete.
Jakmile se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu Fronius Solar.web, můžete v horním pravém rohu vyvolat svá uživatelská nastavení. V uživatelských nastaveních najdete nad adresními údaji upozornění, zda je vaše členství v programu Fronius Solar.web Premium aktivní.
Aplikace Fronius Solar.web a pracovní plocha portálu Fronius Solar.web jsou dva rozdílné systémy, které jsou navzájem jen omezeně kompatibilní. Z tohoto důvodu nemáte v aplikaci přístup ke všem funkcím prémiového členství. Pokud chcete mít přístup ke všem funkcím, doporučujeme použít mobilní zobrazení portálu Fronius Solar.web prostřednictvím webového prohlížeče.
Zkušební členství v programu Fronius Solar.web Premium je po omezenou dobu zdarma. Vaše bezplatné členství skončí automaticky. Budeme vás o tom včas informovat.
 
Režim veřejné prezentace je jednoduchá metoda pro vizualizaci FV systémů na velkých obrazovkách s pravidelnými aktualizacemi údajů z FV systému. 
Režim veřejné prezentace je možné aktivovat v nastaveních příslušného FV systému na kartě „Oprávnění“.
V případě tohoto režimu se jedná o webovou stránku, která se vyvolá prostřednictvím individualizovaného odkazu v prohlížeči (doporučujeme Google Chrome). Proto je kromě zvoleného prohlížeče nutné také připojení k internetu. Nezbytné je také aktivní členství v programu Fronius Solar.web Premium. 
Ano, tento režim lze integrovat do webových stránek. Aby to bylo možné, byla pro tuto speciální část portálu Solar.web schválena rozšířená výbava X-Frame. Z bezpečnostních důvodů musí být při aktivaci zadána doména, kterou má stránka používat.
Vizualizace více fotovoltaických systémů není možná. Tento režim lze aktivovat pouze pro jeden fotovoltaický systém. Je možné použít následující alternativu: Některé prohlížeče nabízejí rozšíření pro prezentaci, která umožňují automaticky přepínat / přecházet mezi otevřenými kartami v prohlížeči. Příklad: https://chrome.google.com/webstore/detail/revolver-tabs/dlknooajieciikpedpldejhhijacnbda
V režimu veřejné prezentace nelze zobrazit žádný jiný obsah. 
 Ano, pokud příslušné zařízení podporuje funkci automatického spuštění a odkaz na režim veřejné prezentace je nastaven jako úvodní stránka.
Ano, pokud příslušný prohlížeč podporuje režim celé obrazovky a lze jej vyvolat odkazem na režim veřejné prezentace, který je nastaven jako úvodní stránka. Příklad: https://praxistipps.chip.de/windows-10-autostart-programme-hinzufuegen-so-klappts_42165o  „C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe“ --user-data-dir=c:\temp --start-fullscreen https://www.solarweb.com/PublicDisplay/LogOn?token=4bb83678-2e86-41db-9e5b-72fcabe3a9f0
Režim veřejné prezentace lze vyvolat na jakémkoli chytrém zařízení, ale vytvořen byl výslovně pro velké obrazovky. 
Zkontrolujte, zda je ve vašem uživatelském účtu aktivní členství v programu Fronius Solar.web Premium. To můžete zjistit například v uživatelských nastaveních. 
Režim veřejné prezentace nabízí možnost vizualizovat fotovoltaické systémy na velkých obrazovkách na základě zobrazení na portálu Solar.web. Solar.TV nabízí další možnosti, a to konfiguraci obsahu vizualizace a výběr více fotovoltaických systémů. 
Další vývoj Solar.TV byl ukončen, ale platforma bude ještě po určitou dobu k dispozici. 
Služba Solar.TV zůstane bezplatná, dokud nebude ukončena.

FRONIUS ZÁRUKY

Střídač Fronius opouští společnost Fronius se zárukou výrobce stanovenou zákonem. Záruční doba a servis se mohou lišit v závislosti na zemi a regionu. Podrobné informace o záruční době naleznete v příslušných záručních podmínkách. Pokud do 30 měsíců od expedice zaregistrujete přístroj na portálu Fronius Solar.web, záruční doba začne plynout od data instalace. To platí pro všechny přístroje vyexpedované od 1. října 2018. Tato stránka vám pomůže s registrací.
Jakmile zaregistrujete svuj strídac Fronius na  www.solarweb.com , budete prubežne dostávat nabídky na prodloužení zárucní lhuty vašeho Fronius strídace.Vezmete, prosím, na vedomí, že maximální doba trvání záruky ze strany Fronius na strídac je 20 let, pokud po celou dobu bylo zarízení kryto zárucní lhutou.
Neprodlene kontaktujte naši zákaznickou podporu pres náš kontaktní formulár. Je potreba dodat Vaši emailovou adresu, která bude spojena s Vaším úctem.
Jakmile dokoncíte nákup prodloužené záruky na Solar.web, najdete Fronius zárucní list na svém úctu vedle svého registrovaného strídace. V mimorádných prípadech je možné mírné zdržení, než se na stránkách certifikát zobrazí. V techto prípadech uvidíte poznámku „Transakce se zpracovává“.

Pokud je ve Vaší zemi nabízená prodloužená záruka (presné podmínky najdete na príslušných stránkách  Fronius Warranty Terms and Conditions), je treba se prihlásit na  www.solarweb.com a daný strídac registrovat (je požadováno sériové císlo). Jakmile dokoncíte registraci, budete vyzváni k prodloužení záruky. Pokud budete chtít pokracovat, zvolte prosím „Vybrat záruku“, címž budete presmerováni k výberu možných variant prodloužené záruky.

 • Prodlouženou záruku Fronius mužete koupit pouze v prípade, že je dané zarízení stále ješte v zárucní lhute a zároven neuplynula maximální doba této lhuty - 20 let.
 • Prodlouženou záruku nabízíme pouze pro radu SnapINverter.
 • Nezobrazila se automaticky nabídka možností výberu prodloužené záruky? Pravdepodobne probíhá údržba stránek. Prosíme, zkuste to pozdeji. Pokud problém pretrvává, prosíme o kontaktování zákaznického servisu na patricném kontaktním formulári. Je potreba doložit email, který je spojen s Vaším úctem.
 • Pokud je stále otevren servisní prípad, který se vztahuje k Vašemu strídaci, tak rovnež nebudete moci dokoncit proces prodloužení záruky. Prodlouženou záruku budete schopni koupit až v momente, kdy bude servisní prípad dokoncen. Dekujeme Vám za trpelivost.
 • Detailní prehled Vašich typu záruky je k dispozici na vaší domovské stránce.
 

Váš strídac Fronius je dodán s tzv. Zárukou Fronius Plus, kterou mužete prodloužit. Pro prodloužení záruky je treba prihlásit se ke svému úctu a strídac Fronius zaregistrovat. Jakmile je Vaše registrace dokoncená, budou Vám nabídnuty ruzné možnosti prodloužené záruky pro Váš Fronius strídac. 

Náklady na prodlouženou záruku závisí na typu strídace. Cena (dle typu záruky) bude stanovena v prehledu možných typu záruk. Mužete se prihlásit pres Solar.web.
Fronius nabízí dva typy prodloužené záruky. Mužete si zvolit bud Záruku Fronius Plus, která zahrnuje náklady na materiál, práci (celkové náklady za výmenu od dodavatele) a dopravné; nebo Záruku Fronius, která pokrývá náklady pouze na materiál. Detailní prehled našich typu záruk je k dispozici na naší domovské stránce.
Ne, jakmile si Fronius strídac koupíte, mužete si o prodlouženou záruku požádat zdarma na www.solarweb.com. Prodlouženou záruku zdarma mužete požadovat pouze tehdy, pokud ješte neskoncila standardní zárucní lhuta. Nákup další záruky je volitelný. 
Ano, prodlouženou záruku je možné koupit prímo od Vašeho dodavatele. Toto je možné, dokud nevyprší standardní zárucní lhuta. Pro bližší informace prosím kontaktujte svého dodavatele. 
Solar.web vždy stanoví aktuální datum ukoncení Fronius záruky. V prípade, že je tento údaj uveden chybne, prosím kontaktujte náš zákaznický servis z emailu, který máte nastavený na našich stránkách, pomocí kontaktního formuláre.
V nekterých prípadech trvá synchronizace zárucního formuláre delší dobu. Na tento fakt bude poukazovat statut „Transakce se zpracovává“.
Ano. Prodloužená záruka zdarma muže být registrovaná pro každý strídac z generace SnapINverter zvlášt, a to pred vypršením základní zárucní lhuty.
Záruka, kterou jste zakoupili ke své Fronius solární baterii, se vztahuje na všechny moduly. V prípade, že jste prodloužili svou záruku u Fronius solární baterie, další moduly jsou v této záruce automaticky zahrnuty.
Zárucní podmínky a podmínky prodloužené záruky závisí na zemi instalace. Proto si mužete koupit takové typy prodloužené záruky, které jsou platné v príslušné zemi instalace.
Zrušení nákupu prodloužené záruky muže být provedeno behem zákonné lhuty 14 dnu od data nákupu. Prosím kontaktujte zákaznickou podporu na kontaktním formulári. Musí být provedeno z emailové adresy, která je spojena s Vaším úctem.Vezmete na vedomí, že zárucní list, který Vám byl poskytnut na základe koupe prodloužené záruky, pozbyde po zrušení prodloužené záruky platnosti. Overení zárucní lhuty je založeno na zadání údaju v databázi Fronius (zárucní list nemuže být brán jako dukaz platnosti záruky). Aktuální datum ukoncení záruky Fronius je vždy stanoveno na Solar.web.
Náklady na prodlouženou záruku závisí na více faktorech. Optimalizovali jsme cenu prodloužené záruky pro každou zemi v závislosti na podmínkách trhu a ekonomické situaci. Toto nám umožnuje nabídnout Vám prodlouženou záruku pro Váš strídac Fronius za nejlepší možnou cenu.
Ne, stávající záruku nelze převést na novou záruku. 
Ne, stávající záruku nelze změnit. 
Záruka je spojena se sériovým číslem a dobou uvedení do provozu. Z tohoto důvodu nelze záruku změnit. 

Fronius UP

Fronius UP je online aktualizační program, který umožňuje odemknout funkce na střídačích Fronius online bez výměny hardwaru.
V zásadě jsou všechny střídače Fronius GEN24 rozšiřitelné, i když některé funkce nemusí být k dispozici pro všechny typy střídačů, resp. výkonové třídy.

Fronius UP.storage je první aktualizace funkce na Fronius UP. Zahrnuje aktivaci připojení baterie a také funkci záložního napájení Full Backup* pro střídač Fronius GEN24. Touto aktualizací se z GEN24 stane GEN24 Plus.

*Full Backup není k dispozici pro Symo GEN24 3.0 - 5.0 (Plus). Pro Full Backup jsou nutné další externí síťové přepínací komponenty.

Aktualizace funkcí Fronius lze provádět ve všech zemích, kde je k dispozici e-shop Fronius. Přehled těchto zemí najdete zde.
K nákupu a instalaci aktualizačních balíčků ve spojení s kompatibilními hardwarovými řešeními, jako je akumulátor, jsou zapotřebí specifické odborné znalosti. Proto lze upgrade zakoupit pouze prostřednictvím instalačních firem a certifikovaných Fronius System Partnerů.
 • Nejste registrováni jako instalační firma nebo provozovna Fronius System Partnera (například jako majitel domu nebo velkoobchodník), a proto nemáte možnost zakoupit a nainstalovat aktualizace. Pokud jste majitelem domu a máte zájem o některou z našich aktualizací, obraťte se na svoji instalační firmu.
 • Nemáte zákaznické číslo Fronius nebo jsou na vašem uživatelském účtu Fronius uložené nesprávné či nekonzistentní základní údaje. V takových případech nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Obecně nejsou k dispozici žádné aktualizace funkcí pro daný typ střídače, resp. výkonovou třídu.
Pokud jsou ve vaší zemi k dispozici rozšiřitelné střídače a e-shop Fronius seznam zemí, je nutné se přihlásit na www.solarweb.com a zaregistrovat zařízení pod sériovým číslem. Po dokončení registrace máte možnost (pokud jste Fronius System Partner / instalační firma) zakoupit aktualizaci Fronius v e-shopu Fronius.

Pokud je Fronius GEN24 připojený k internetu, aktualizace se nainstaluje automaticky.

Pokud Fronius GEN24 nemá připojení k internetu, vytvořte je nebo proveďte aktualizaci ručně tak, že nejprve stáhnete licenci lokálně do počítače. Společnost Fronius však doporučuje provést aktualizaci s připojením střídače k internetu, protože je mnohem jednodušší a časově efektivnější než bez připojení k internetu.

Jakmile je střídač připojený k internetu a firmware střídače je nejnovější verze, aktualizace by měla být na střídači aktivní během několika minut. Pokud ne, restartujte střídač. 
Ano, aktualizaci lze provést už před instalací a uvedením do provozu, například pohodlně v kanceláři. Jako instalační firma k tomu potřebujete sériové číslo a V.Code střídače, abyste mohli produkt zaregistrovat na portálu Fronius Solar.web a poté zakoupit aktualizaci online.
Příslušné ceny se zobrazují přímo u střídače v e-shopu Fronius a mohou se lišit v závislosti na výkonové třídě a funkčním balíčku.
Při zakoupení aktualizace funkce je funkce pro konkrétní střídač trvale odemčená (přiřazení se provádí na základě sériového čísla). S výjimkou výměnných zařízení je licence nepřenosná na jiné uživatele nebo zařízení a zůstává spojená se zařízením na dobu neurčitou.
Mějte prosím na paměti, že firmware střídače pro aktualizace funkcí Fronius musí být vždy nejnovější verze. Fronius proto doporučuje trvalé internetové připojení střídače, což kromě mnoha dalších výhod umožňuje jednoduchý a rychlý proces aktualizace.

PLATBA A FAKTURA

Platbu na Fronius Webshop můžete dokončit pomocí platební/kreditní karty, bankovního převodu nebo PayPal.
Ano, platba pomocí karty je zabezpečená. Dodržujeme všechny bezpečnostní podmínky. V případě Vaší objednávky nejsou ukládány o kartě žádné údaje. 
Ne. Neuchováváme v průběhu vyřízení objednávky žádné informace, které se týkají Vaší platební/kreditní karty.
Na Fronius Webshop můžete platit pouze kreditní/platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí služby PayPal. Pokud se domníváte, že by společnost Fronius měla přidat další možnost platby, těšíme se na Vaše návrhy. Prosíme, vyplňte kontaktní formulář. Nicméně Vás musíme upozornit, že dosud není nárok na další speciální metodu platby.
Ne. Žádné peněžní prostředky se Vám z karty neodečtou. Pokud se tak však nečekaně stane, prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis ze svého emailu, který máte uveden na našem účtu, za použití kontaktního formuláře.
Prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis s uvedením čísla faktury nebo čísla zakázky na kontaktním formuláři. Pečlivě a co nejrychleji Vaši námitku zpracujeme.
Částka z faktury bude z karty odečtena okamžitě. V případě nesprávného/neúspěšného odečtu, prosím, kontaktujte náš zákaznický servis s uvedením čísla zakázky a emailové adresy, která je zavedena v systému; informace vyplňte do kontaktního formuláře.
Neúčtujeme žádný dodatečný poplatek při online nákupech.
Potvrzení zakázky dostanete ihned po zadání objednávky. Pokud Vám potvrzení nepřišlo, zkontrolujte, prosím, v e-mailu nevyžádanou poštu. V případě, že jste potvrzení opravdu neobdrželi, kontaktujte náš zákaznický servis ze svého registrovaného emailu pomocí využití kontaktního formuláře.
Odeslání faktury trvá až 72 hodin. Na Fronius Webshop vždy najdete potvrzení objednávky na svém zákaznickém účtu. Pokud jste neobdrželi fakturu do 72 hodin, prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu, kde uvedete číslo Vaší objednávky a emailovou adresu, která je napojena na daný účet; informace zadávejte do kontaktního formuláře.

Na faktuře budou uvedeny údaje, které jste nám poskytli během registrace na Fronius Solar.web. Rádi bychom zdůraznili, že souhlasem s podmínkami Fronius Solar.web jste také potvrdili správnost zadaných údajů. Zadání nesprávných údajů znamená porušení těchto podmínek. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste si vždy pozorně své údaje zkontrolovali a informovali nás o případných změnách. Máte možnost změnit svou adresu v uživatelském nastavení Fronius Solar webu. Pokud požadujete změnu údajů na své faktuře, kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis z emailu, který je napojený k Vašemu účtu. Údaje vyplňujte do kontaktního formuláře. V tomto případě, prosím, pošlete správné údaje spolu s dotyčnou fakturou, na které potřebujete provést opravu.

Celkový přehled Vašich zakázek najdete na svém účtu na Solar.web webshop.
Důkladné zpracování celého procesu při zrušení zakázky trvá několik dní.  V případě zrušení dostanete refundovanou částku zpět do 14 dnů. Vratka prostředků probíhá stejným způsobem, jak byla provedena původní platba.
V případě speciálních kampaní Vám slevový kód vystaví společnost Fronius.
Dostali jste od Fronius slevový kód? Slevové kódy jsou vždy spojeny s Fronius výrobkem. Prosíme, řiďte se instrukcemi, které jste obdrželi spolu se slevovým kódem.
Všechny objednávky jsou schvalovány národními dceřinými společnostmi společnosti Fronius International GmbH. Aktuálně ve Vaší zemi není dceřiná společnost Fronius. Z tohoto důvodu budete automaticky přesměrováni na příslušnou dceřinou společnost. Toto však nijak Vaši objednávku neovlivní.

OBECNÉ OTÁZKY

Nejbližší instalační firmu můžete vyhledat pomocí našeho speciálního vyhledávače. Použijte vyhledávač Fronius Service Partnerů.
Všechna prohlášení o shodě jsou k nahlédnutí na naší webové stránce. Příslušné prohlášení můžete vyhledat v části Ke stažení.
Fronius Wattpilot je inteligentní řešení nabíjení pro každého, kdo má elektromobil. Fronius Wattpilot je k dostání ve dvou variantách – pevně namontovaný Wattpilot Home pro domácnost a mobilní Wattpilot Go na cesty. Přístroj je možné ovládat prostřednictvím příslušné aplikace Solar.Wattpilot, která současně poskytuje přehled nabíjení. Inteligentní řešení nabíjení Plug-and-Play má dva různé režimy nabíjení: režim Eco a režim Next trip. Wattpilot je navíc optimalizovaný pro využití s FV systémy. Díky tomu lze vůz velmi efektivně a udržitelně nabíjet přebytečnou solární energií s možností odstupňování proudu.
Díky zařízením Fronius Ohmpilot bude váš fotovoltaický systém dodávat vašemu domu napříště nejen proud, ale také teplo. Přídavný solární termický systém tak už nebude potřeba. Fronius Ohmpilot se používá hlavně pro přípravu teplé vody. Ale kromě přípravy teplé vody může zařízení po přechodnou dobu zajistit také prostorové vytápění. Další užitečné příklady použití najdete v návodu k obsluze zařízení Fronius Ohmpilot.
Vzhledem k tolerancím měření se mohou vyskytnout odchylky mezi hodnotami zobrazenými na displeji střídače a těmi, které byly načteny na portál Fronius Solar.web. Odchylku může způsobit také již provedený servisní proces. 
Chcete-li zakoupit fotovoltaický systém, kontaktujte prosím instalační firmu. Pokud žádnou instalační firmu neznáte, pomocí našeho speciálního vyhledávače ji najdete ve svém okolí.
Pokud máte problémy se střídačem, kontaktujte prosím nejprve instalační firmu. Ta vám může poskytnout podporu přímo na místě. Instalační firmu ve vašem okolí najdete prostřednictvím našeho speciálního vyhledávače.
Při zprovoznění kontroly a monitoringu systému vám pomůže toto video.

Rozšíření systému Fronius

Ne, protože naše platforma Solar.web se specializuje na vizualizaci toků solární energie.
Ne, Wattpilot musí být nejprve odstraněn z aktuálního fotovoltaického systému na platformě Solar.web, teprve poté může být přidán do jiného systému.
Ano, na platformě Solar.web lze k fotovoltaickému systému přidat více nabíjecích boxů Wattpilot.

Aby se data zařízení Wattpilot zobrazovala na portálu Solar.web, zajistěte následující:

 • Wattpilot (a také střídač) je nutné přidat k FV systému na platformě Solar.web na kartě „Nastavení“ – „Komponenty“. Pokud tuto kartu nevidíte, požádejte instalační firmu, aby vám přidělila oprávnění pro FV systém „Vlastník“ nebo „Obsluha systému“.
 • Wattpilot musí mít firmware verze 36.0 nebo vyšší. Zařízení Wattpilot můžete aktualizovat v aplikaci Solar.wattpilot na kartě „Internet“.
 • Wattpilot musí být připojený k síti WLAN a propojený se střídačem. Za tím účelem přejděte v aplikaci Solar.wattpilot na kartu „Nastavení“ – „Optimalizace nákladů“ a tam propojte zařízení Wattpilot se střídačem.
 • Pokud se u připojeného střídače jedná o model GEN24 nebo Tauro, musí mít firmware verze 1.23 nebo vyšší. Střídač můžete aktualizovat na platformě Solar.web na kartě „Nastavení“ – „Komponenty“.
 • Wattpilot i připojený střídač musí být připojené k internetu.
Po dobu, kdy Wattpilot nemá připojení k internetu (např. při slabé síti WLAN), se na platformě Solar.web nezobrazují žádná data v reálném čase ani data z minulosti. Data nebudou obnovena, ani když se Wattpilot znovu připojí k internetu.Kromě toho se data zařízení Wattpilot zobrazují pouze v případě, že je Wattpilot propojený se střídačem, který se nachází ve stejném FV systému na platformě Solar.web. Například v době, kdy se Wattpilot Go používá na cestách, se na platformě Solar.web nezobrazují žádná data.
Při převodu zařízení Wattpilot na nového majitele je třeba zařízení odstranit z původního FV systému na platformě Solar.web a přidat ho do nového systému.