The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

Fronius Solar.web

Din Fronius-brugerkonto kan bruges til tilmelding til alle Fronius-platforme. Det er ikke nødvendigt at oprette en separat brugerkonto.
Henvend dit til vores kundeservice, og oplys fejlmeldingen, du får, og e-mail-adressen, som du ønsker at bruge til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Henvend dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Brug først funktionen "Glemt password?" i login-feltet i Fronius Solar.web. Hvis det ikke løser problemet, bedes du henvende dig til kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil. Hvis du ikke har adgang til den tilhørende e-mail-adresse, beder vi dig medsende en indscanning af dit gyldige pas. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, da fortrolige data kan blive synlige.
Fronius bestræber sig løbende på at forbedre sine produkter og tilpasse dem bedst muligt til dine behov. Det er kun muligt at tilbyde optimalt afstemte produkter og ydelser, hvis vi kender vores kunder. Hvis du køber en Fronius-garanti eller en Fronius Solar.web Premium, udstedes regningen automatisk baseret på de personlige oplysninger, du har oplyst.
Du kan slette din brugerkonto på et hvilket som helst tidspunkt. For at slette din brugerkonto skal du åbne din profils brugerindstillinger og vælge "Slet konto". Bemærk, at alle produktions- og forbrugsdata til dit anlæg ligeledes slettes uigenkaldeligt. Hvis du har købt en Fronius-garanti eller Fronius Solar.web Premium, er vi forpligtede til fortsat at gemme dine persondata ifølge loven.
 • Har du registreret dit solcelleanlæg online? Hvis ikke, kan du downloade appen Fronius Solar.web Live App fra App Store. Her går du trin for trin gennem processen. Som alternativ kan du besøge Fronius Solar.web og vælge ”Tilføj solcelleanlæg” på hovedskærmen. Så snart dit solcelleanlæg er registreret og data sendt til Fronius Solar.web, vises enheden, og du kan registrere den.
 • Hvis dit solcelleanlæg allerede er oprettet, er det muligt, at du har fået tildelt "gæste"-rettigheder til overvågning af dit anlæg. Inverteren, som hører til et solcelleanlæg, vises så kun, hvis "anlægskontrol"- eller "ejer"-rettigheder foreligger.
Ja, du kan når som helst ændre dataene i din brugerkonto under "Brugerindstillinger. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du ved accept af de almindelige salgs- og forretningsbetingelser for Fronius Solar.web også har bekræftet, at dataene var korrekt. Forkerte oplysninger er en overtrædelse af de almindelige salgs- og forretningsbetingelser. Derfor bedes du altid kontrollere dine data omhyggeligt og sørge for, at de er aktuelle. 
De almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Fronius Solar.web finder du her.
Der findes fortrolige data i din brugerkonto og i de bestillinger, du har foretaget. Af sikkerhedsgrunde og for at forhindre videregivelse til uvedkommende kommunikerer vi derfor kun med vores brugere via den e-mail-adresse, der er brugt til registrering. På den måde sikrer vi, at vi kommunikerer med ejeren af brugerkontoen. Hvis du ikke længere har adgang til den e-mail-adresse, skal du sende os en kopi af dit pas. Det er den måde, vi kan sikre, at du er berettiget til at få adgang til disse data.
Enhedsoplysningerne på dit solcelleanlæg findes via inverterens display. Når du starter WLAN-hot-spot i menuen, får du vist et nummer, der starter med 239 eller 240. Det er dit datalogger-id (Datamanager). Vær opmærksom på, at du ved Gen24/Tauro-inverter i stedet skal bruge en V.Code. Den finder du på inverterens typeskilt, ved siden af serienummeret. 
Tildelingen af "Gæste"-rettigheder er især hensigtsmæssig, hvis solcelleanlæggets data skal vises, uden at vigtige parametre for solcelleanlægget kan ændres ved en fejltagelse. Hvis en anden Fronius Solar.web-brugerkonto også skal have adgang til indstillingerne, anbefaler vi tildeling af rettigheden "Anlægskontrol".
Henvend dig til vores kundeservice. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil. Da det drejer sig om fortrolige data, og vi vil give dig fuld adgang til det gemte solcelleanlæg ved ændring af e-mail-adressen, bedes du i dette tilfælde vedhæfte en indscanning af dit pas.

Fronius Solar.web Premium

Fronius Solar.web Premium kalder vi den mulige opgradering af din Fronius Solar.web-brugerkonto. Udover basisfunktionen tilbyder opgraderingen følgende: Overskuelig præsentation og vurdering af aktuelle og arkiverede data og fremtidige prognoser, omfattende analyse af egetforbrug, permanent strømforbrugsoversigt til brug for omkostningskontrol, individuel rapportering, visualisering og analyse af lagringssystemer.
Medlemskabet for Fronius Solar.web Premium løber – afhængigt af din beslutning – i tre måneder, et år eller tre år. En måned før medlemskabet udløber, får du en meddelelse, så du kan forlænge i god tid, hvis du ønsker dette.
Med Solar.web Premium giver Fronius mulighed for at aktivere produktionsprognoser for solcelleanlægget. Disse prognoser vises i dags- og månedsvisningen som led i energibalancen. Ved hjælp af prognosedataene kan du tilpasse dit energiforbrug efter den forventede strømproduktion i et bestemt tidsrum på dagen. Dermed kan du dække den størst mulige del af dit egetforbrug med selvgenereret strøm og derved spare penge. 
Henvend dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Nej, Fronius Solar.web Premium fås kun på Fronius Solar.web.
Nej, Fronius Solar.web Premium er en opgradering af din brugerkonto. Så snart du har bestilt Fronius Solar.web Premium, kan du benytte fordelene i hele din Fronius Solar.web-brugerkonto. Vær opmærksom på, at forudsigelsen for et enkelt solcelleanlæg kan være aktiveret. 
Fronius Solar.web Premium kan du købe for tre måneder, et år eller tre år. Priserne kan ses lige ved siden af den ønskede løbetid, så snart du har besluttet dig.
Så snart du har logget dig på Fronius Solar.web med din brugerkonto, kan du åbne dine brugerindstillinger i øverste højre hjørne. I brugerindstillingerne kan du - over dine adressedata - finde info om, hvorvidt dit Fronius Solar.web Premium-medlemskab er aktivt.
Fronius Solar.web-app og Fronius Solar.web Desktop er to forskellige systemer, som kun er begrænset kompatible med hinanden. Derfor kan du ikke åbne alle funktioner i dit Premium-medlemskab i appen. Hvis du vil åbne alle funktioner, anbefaler vi brug af den mobile visning fra Fronius Solar.web via din webbrowser.
Solar.web Premium-prøvemedlemskabet er gratis i en begrænset periode. Dit gratis prøvemedlemskab udløber automatisk. Vi informerer dig i god tid herom.
 
Public Display Mode er en enkel metode til visualisering af solcelleanlæg på store skærme med regelmæssig opdatering af solcelleanlæggets data. 
Public Display Mode kan aktiveres i indstillingerne for det aktuelle solcelleanlæg, under fanebladet "Rettigheder".
Denne modus er en webside, som hentes via et individualiseret link i en browser (Google Chrome anbefales). Derfor kræves udover en browser også forbindelse til internettet. Det kræves desuden, at man har et aktivt Fronius Solar.web Premium-medlemskab. 
Ja, det er muligt at integrere denne modus i en webside. For at kunne det er X-Frame tilladt til denne specielle del i Solar.web-portalen. Af sikkerhedsgrunde skal domænet, som siden skal benytte, indtastes ved aktiveringen.
Det er ikke muligt at visualisere flere solcelleanlæg. Denne modus kan aktiveres for ét solcelleanlæg. Man kan benytte følgende alternativer: Mange browsere har mulighed for "Slideshow"-udvidelser, som gør det muligt at skifte (også automatisk) mellem åbnede faneblade i browseren. Eksempelvis: https://chrome.google.com/webstore/detail/revolver-tabs/dlknooajieciikpedpldejhhijacnbda
Public Display Mode kan ikke vise andet indhold. 
Ja, hvis den aktuelle enhed har en autostart-funktion, og linket til Public Display Mode er gemt som startside.
Ja, hvis den aktuelle browser understøtter fuld skærm-visning, og denne kan hentes via det link til Public Display Mode, der er gemt som startside. Eksempelvis: https://praxistipps.chip.de/windows-10-autostart-programme-hinzufuegen-so-klappts_42165o  ""C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"" --user-data-dir=c:\temp --start-fullscreen https://www.solarweb.com/PublicDisplay/LogOn?token=4bb83678-2e86-41db-9e5b-72fcabe3a9f0
Public Display Mode kan hentes på alle enheder, men er dog udviklet med henblik på store skærme. 
Tjek, om du har et aktivt Fronius Solar.web Premium-medlemskab i din brugerkonto. Det kan du fx se i dine brugerindstillinger.
Public Display Mode giver mulighed for at visualisere solcelleanlæg på store skærme på basis af anlægsvisninger i Solar.web. Solar.TV har derudover mulighed for at konfigurere indholdet af visualiseringen og vælge flere solcelleanlæg. 
Videreudviklingen af Solar.TV er stoppet, og platformen vil derfor kun være til rådighed i en begrænset periode. 
Solar.TV vil være gratis, indtil den nedlægges.

Fronius-garantier

Din Fronius-inverter leveres fra Fronius med en retsligt bestemt producentgaranti. Garantiens varighed og omfang kan variere afhængig af land og region. Flere oplysninger om din garantiløbetid findes i de gældende garantibetingelser. Registrér din enhed inden for 30 måneder efter udleveringen i Fronius Solar.web-portal, hvorefter garantiløbetiden løber fra installationsdatoen. Det gælder for alle enheder, der er udleveret efter den 1. oktober 2018. Få hjælp til registreringsprocessen på denne side.
Så snart du har registreret din Fronius-inverter på www.solarweb.com, får du løbende attraktive tilbud om at forlænge garantien på din Fronius-inverter. Du skal være opmærksom på, at du kun kan forlænge din Fronius-garanti for Fronius-inverteren til maks. 20 år, mens din Fronius-inverter stadig er inden for garantitiden. 
I dette tilfælde beder vi dig omgående informere vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Når du har valgt en garanti i Fronius Solar.web, vises dit garanticertifikat ved siden af din registrerede Fronius-inverter. I sjældne tilfælde kan det ske, at dit garanticertifikat ikke bliver tilgængeligt i Fronius Solar.web med det samme. I så fald står der ”Transaktion under behandling” der, hvor garanticertifikatet skulle have været. 
Hvis en gratis garantiforlængelse tilbydes i dit land (se endvidere: Fronius Garantiedownloads ), er det nødvendigt, at du tilmelder dig på  www.solarweb.com og registrerer din Fronius-inverter med dens serienummer. Ved registreringens afslutning opfordres du til at forlænge din garanti. Klik på "Vælg garanti". Derefter dirigeres du videre til valg af de mulige garantimodeller. 
 • Det er kun muligt at købe garantiforlængelser til Fronius-invertere, som stadig er inden for den gyldige Fronius-garanti, og som ikke har overskredet den maksimale løbetid på 20 år. 
 • Vi tilbyder udelukkende garantiforlængelser til SnapINverter-produkterne.
 • Er du ikke automatisk blevet dirigeret videre til valg af Fronius-garantien? Muligvis udføres der vedligeholdelsesarbejde i øjeblikket. Det kan vare et par minutter. Prøv igen lidt senere. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
 • Hvis en serviceproces til dette serienummer stadig ikke er udført, kan du ikke forlænge garantien. Når processen er afsluttet, kan du få garantien. Undskyld ulejligheden. Mange tak.
 • Du kan finde detaljerede informationer om vores mulige garantimodeller på Fronius Garantiedownloads.
 

Du får som standard en Fronius Garanti Plus sammen med din Fronius-inverter. Den kan du forlænge, hvis du ønsker det. Det kræver, at du tilmelder dig på www.solarweb.com og efterfølgende registrerer din Fronius-inverter. Så snart registreringen er sket, tilbyder vi dig forskellige muligheder for at forlænge garantien på din Fronius-inverter. 

Prisen for garantiforlængelsen afhænger af den pågældende Fronius-inverter. Priserne finder du ved siden af udvalget af ønskede garantiforlængelser, som du kan finde i Fronius Solar.web-portalen.
Du kan vælge mellem to forskellige garantimodeller til din Fronius-inverter. Det gælder Fronius Garanti Plus, som dækker materiale-, service- og transportudgifter, og Fronius-garantien, som dækker materialeudgifter. Du kan finde detaljerede informationer om vores mulige garantimodeller på Fronius Garantiedownloads.
Nej, efter køb af en Fronius-inverter tilbyder vi dig at indløse den gratis garantiforlængelse på www.solarweb.com. Den eneste forudsætning er, at din Fronius-inverter på dette tidspunkt befinder sig i standardgarantien. Køb af en supplerende garantiforlængelse er valgfrit. 
Ja, du har også mulighed for at købe garantiforlængelsen direkte hos din installatør. Den eneste betingelse er, at din Fronius-inverter stadig er i den gyldige garantiperiode. Kontakt venligst din installatør for at få mere at vide. 
I Fronius Solar.web vises altid det aktuelle sluttidspunkt for din Fronius-garanti. Hvis det ikke er korrekt, eller hvis en supplerende Fronius-garantiforlængelse ikke tilpasses efter køb, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
I sjældne tilfælde kan det ske, at synkroniseringen af din nye garantiløbetid tager længere tid. I sådanne tilfælde står der i stedet "Transaktion under behandling". 
Ja, for hver Fronius-inverter af SnapINverter-generationen kan en gratis garantiforlængelse bestilles inden for standardgarantiens løbetid.
Garantien, du allerede har på dit Fronius Solar Battery, gælder også for alle moduler. Hvis du køber nye moduler, skal du altså ikke købe en ny garantiforlængelse, da de nye moduler allerede er dækket.
Garantimulighederne for inverteren er gældende for installationslandet og ikke for ejerens hjemland. Du kan derfor købe den garantiforlængelse, der er beregnet til det pågældende land. 
Du kan fortryde dit køb af garantiforlængelse inden for en fortrydelsesfrist på 14 dage i henhold til Købeloven. Send os en e-mail fra e-mailadressen, der er tilknyttet din brugerkonto, til vores kundeservice. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil. Vi gør opmærksom på, at garanticertifikatet mister sin gyldighed, hvis du fortryder købet. Det er udelukkende Fronius’ system, der afgør gyldigheden af en garanti, ikke garantibeviset. Den aktuelle garantiløbetid kan altid ses her.
Forskellige faktorer indvirker på prisen for en garantiforlængelse. Afhængig af markedsforhold og økonomiske forhold har vi optimeret prisen på garantiforlængelser i det enkelte land, så vi kan tilbyde garantiforlængelse på din Fronius-inverter til den bedst mulige pris.
Nej, en eksisterende garanti kan ikke overføres til en ny garanti. 
Nej, en eksisterende garanti kan ikke ændres. 
En garanti er bundet til serienummeret og opstartstidspunktet. En garanti kan derfor ikke ændres. 

Fronius UP

Fronius UP er et online opgraderingsprogram, som gør det muligt at tilføje produkt-features til Fronius invertere online uden at udskifte hardware. 
Som udgangspunkt kan alle Fronius GEN24 invertere opgraderes. Det kan dog ske, at nogle funktioner ikke er tilgængelige til alle typer af invertere eller til alle effektklasser. 

Fronius UP.storage er den første feature-opgradering på Fronius UP. Den omfatter aktivering af batteritilknytningen samt Full Backup-nødstrømsfunktion* til Fronius GEN24 inverter. Med denne opgradering bliver en GEN24 til en GEN24 Plus.

* Full Backup er ikke tilgængelig for Symo GEN24 3.0 - 5.0 (Plus). Full Backup kræver yderligere eksterne netafbrydelseskomponenter.

Fronius feature-opgraderinger kan gennemføres i alle lande, hvor Fronius webshop er tilgængelig. Du finder en oversigt over disse lande her
Der kræves specifik faglig viden for at købe og installere opgraderingspakkerne til kompatible hardwareløsninger som et lager. Derfor kan opgraderinger kun købes gennem installatører og certificerede Fronius System Partnere. 

• Du er ikke registreret som installatør eller Fronius System Partner-virksomhed (eksempelvis som ejer af eget hjem eller grossist) og har derfor ikke mulighed for at købe og installere opgraderinger. Hvis du er ejer af eget hjem og har interesse i en af vores opgraderinger, kan du henvende dig til din installatør.

• Du har ikke noget Fronius-kundenummer, eller der er registreret forkerte eller modstridende stamdata på din Fronius brugerkonto. I så fald kan du kontakte os vian kontaktformulare.

• Til denne type af inverter eller effektklasse er der generelt ikke nogen feature-opdateringer tilgængelig.

Hvis der i dit land er invertere, der kan opgraderes og der er adgang til Fronius webshop, skal du desuden tilmelde dig på www.solarweb.com og registrere dit apparat med serienummer. Når du har gennemført registreringen, har du mulighed for (hvis du er Fronius System Partner/installatør) at købe Fronius opgraderingen i Fronius webshoppen.

Hvis Fronius GEN24 er forbundet med internettet, installeres opgraderingen automatisk.

Hvis Fronius GEN24 ikke har forbindelse til internettet, skal denne genskabes, eller opgraderingen kan gennemføres manuelt, ved at du som det første downloader licensen lokalt på din pc. Fronius anbefaler dog, at opgraderingen gennemføres med internetforbindelse til inverteren, da dette er væsentligt nemmere og tager kortere tid end uden internetforbindelse.

Så snart inverteren er forbundet til internettet, og inverterens firmware er opdateret, bør opgraderingen være aktiveret på inverteren i løbet af få minutter. Hvis ikke genstartes inverteren.
Ja, en opgradering kan nemt gennemføres f.eks. på kontoret før installation og opstart. Som installatør skal du bruge inverterens serienummer og V.kode til at registrere produktet i Fronius Solar.web, hvorefter opgraderingen kan købes online.
De gældende priser vises direkte ved inverteren i Fronius webshoppen og kan variere afhængigt af effektklasse og funktionspakke.
Når du køber en feature-opgradering, frigives funktionen permanent til en specifik inverter (tildelingen sker på baggrund af serienummeret). Med undtagelse af udskiftede apparater kan licensen ikke overføres til andre brugere eller apparater og er på ubestemt tid tilknyttet til et enkelt apparat. 
Du skal sørge for, at inverterens firmware altid være den nyeste version for at kunne integrere Fronius feature-opgraderinger. Fronius anbefaler derfor en konstant internetforbindelse til inverteren, hvilket også har mange andre fordele ud over en enkelt og hurtig opdatering. 

BETALING OG FAKTURA

Betalingen i Fronius-webshop foregår via kreditkort, Sofortüberweisung (omgående overførsel - Klarna) eller PayPal. 
Ja, betaling med kreditkort er sikker. Vi opfylder alle aktuelle sikkerhedskrav. Vi gemmer ingen kreditkortdata i forbindelse med din bestilling. 
Nej, vi gemmer ingen kreditkortdata i forbindelse med din bestilling.
I Fronius-webshop kan du udelukkende betale med kreditkort, Sofortüberweisung (omgående overførsel) eller PayPal. Hvis du mener, at Fronius skal implementere flere betalingsmuligheder, modtager vi gerne dine forslag. Du kan sende dem til vores kundeservice. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at man ikke kan stille krav om specielle betalingsmuligheder.
Nej, der trækkes ikke penge fra dit kreditkort. Hvis der mod forventning alligevel trækkes penge, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, der hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Henvend dig til vores kundeservice med dit faktura- eller bestillingsnummer. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil. Vi kontrollerer så omgående din sag.
Fakturabeløbet trækkes med omgående virkning fra dit kreditkort. Hvis der trækkes penge ved en fejl, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, der hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Du betaler ikke ekstra for administration, når du handler online. 
Normalt får du omgående en bestillings- og ordrebekræftelse efter bestillingen. Hvis du ikke har modtaget denne, bedes du først se efter i din e-mail-kontos SPAM-mappe. Hvis der heller ikke er en bestillings-/ordrebekræftelse der, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
Tilsendelsen af din faktura kan vare op til 72 timer. Endvidere kan du altid finde din bestillingsbekræftelse i din kundekonto i Fronius-webshop. Hvis du ikke har modtaget en faktura efter 72 timer, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil.
På fakturaen angives dataene, som du har oplyst som led i registreringen i Fronius Solar.web. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du med accept af vores almindelige leverings- og forretningsbetingelser i Fronius Solar.web også har bekræftet, at dine data er korrekte. Derfor bedes du altid kontrollere dine data og sørge for, at de er aktuelle. Du kan ændre dine adressedata i brugerindstillingerne på Fronius Solar.web. Hvis du har brug for en faktura med ændrede data, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Du bedes anvende kontaktformularen hertil. Send i dette tilfælde dine korrekte data og fakturaen, der skal ændres, med.
I din brugerkonto i Fronius Solar.web webshop kan du se en fuldstændig oversigt over alle bestillinger. 
Behandlingen af din annullering tager et par dage. I tilfælde af, at en ordre annulleres, returnerer vi inden for 14 dage det beløb, der er betalt. Vi returnerer beløbet via den samme metode, der blev benyttet til betaling.
Fronius har rabatkoder i forbindelse med reklamekampagner. 
Har du fået en rabatkode fra Fronius? Rabatkoder er altid tilknyttet et Fronius-produkt. Du bedes følge vejledningen, der fulgte med rabatkoden.  
Samtlige bestillinger modtages af datterselskaberne i Fronius International GmbH. Da der ikke er et datterselskab i dit land, stilles du automatisk videre til det datterselskab, der er ansvarlig for dit land. Det har ingen betydning for din bestilling.

ALMINDELIGE SPØRGSMÅL

Du kan finde den nærmeste installatørvirksomhed ved hjælp af vores specifikke søgning. Den kan du finde under Fronius Service Partner Search.
Alle overensstemmelseserklæringer kan ses på vores webside. Under vores Downloads (kan du søge efter den ønskede erklæring.
Fronius Wattpilot er en intelligent ladeløsning til alle med elbil. Fronius Wattpilot leveres i to varianter – den fast monterede Wattpilot Home til private hjem og den mobile Wattpilot Go, når du er ude. Apparatet kan betjenes via den tilhørende Solar.Wattpilot-app, som samtidig giver overblik over opladningen. Den intelligente plug-and-play-ladeløsning har to forskellige ladeindstillinger, Eco og Next trip-mode. Endvidere er Wattpilot solcelleoptimeret: Bilen kan dermed oplades til særdeles fordelagtige priser samt bæredygtigt med overskydende solcelleenergi i amperetrin.
Med Fronius Ohmpilot forsyner PV-anlægget dit hus med strøm og varme i fremtiden, og et ekstra solartermisk anlæg vil ikke længere være nødvendigt.  Fronius Ohmpilot anvendes fortrinsvist til fremstilling af varmt vand. Apparatet kan dog også generere rumvarme til overgangsperioden ud over produktion af varmt vand. I betjeningsvejledningen til Fronius Ohmpilot kan du læse om flere praktiske anvendelseseksempler.
På grund af måletolerancer kan der forekomme afvigelser mellem de viste værdier på inverterdisplayet og dataene, som er uploadet på Fronius Solar.web. Serviceprocesser, som netop er udført, kan også føre til afvigelser. 
For at købe et PV-anlæg bedes du kontakte en installatør. Hvis du ikke kender en installatør, kan du finde en virksomhed i nærheden af din bopæl på unserer speziellen Suche.
Hvis du har problemer med din inverter, bedes du først kontakte din installatør. Han har mulighed for at hjælpe dig direkte på stedet. Du kan finde en installatør i nærheden med unserer speziellen Suche.

Fronius-systemudvidelser

Nej. Vores platform Solar.web er beregnet til at visualisere produktion af solenergi.
Nej, Wattpilot skal først slettes fra det aktuelle PV-system i Solar.web, inden den kan føjes til et andet.
Ja, det er muligt at tilføje flere Wattpilot-ladebokse til et PV-system i Solar.web.

For at sikre, at Wattpilot-data vises i Solar.web, skal du sørge for følgende:

 • Wattpilot (og din inverter) skal føjes til dit PV-system i Solar.web på fanen Settings (Indstillinger) - Components (Komponenter). Hvis denne fane ikke er synlig, skal du bede din installatør om at give dig ejer- eller supervisorrettigheder til dit PV-system.
 • Wattpilot skal have firmwareversion 36.0 eller nyere. Du kan opdatere din Wattpilot i appen Solar.wattpilot på fanen Internet.
 • Wattpilot skal være tilsluttet Wi-Fi og skal være parret med din inverter. Det kan du sørge for ved at gå til fanen Settings (Indstillinger) - Cost optimisation (Omkostningsoptimering) i appen Solar.wattpilot og der parre Wattpilot med inverteren.
 • Hvis den parrede inverter er en GEN24 eller en Tauro, skal den have firmwareversion 1.23 eller nyere. Du kan opdatere din inverter i Solar.web på fanen Settings (Indstillinger) - Components (Komponenter).
 • Såvel Wattpilot som den parrede inverter skal have forbindelse til internettet.
For tidsrum, hvor Wattpilot ikke har nogen internetforbindelse (f.eks. ved svagt Wi-Fi), vises der ikke nogen livedata eller historiske data i Solar.web. Dataene bliver ikke gendannet, når Wattpilot genopretter forbindelse til internettet.Desuden vises der kun Wattpilot-data, hvis Wattpilot er parret med en inverter, som er placeret i det samme PV-system i Solar.web. For eksempel vises der ingen data i Solar.web i perioder, hvor Wattpilot Go bruges på farten.
Når Wattpilot overdrages til den nye ejer, skal Wattpilot slettes fra det oprindelige PV-system i Solar.web og tilføjes til den nye ejers Solar.web-system.