Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web Solar Energy

Fronius Solar.web

Du kan använda ditt Fronius användarkonto för att logga in på alla Fronius plattformar. Du behöver inte skapa ett separat användarkonto.
Kontakta vår kundtjänst och ange det felmeddelande, som du har fått och den e-postadress, som du vill ange för ditt användarkonto. Använd då vårt kontaktformulär.
Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto. Använd då vårt kontaktformulär.
Använd först funktionen ”Har du glömt lösenordet?” i inloggningsrutan på Fronius Solar.web. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om problemet kvarstår. Använd då vårt kontaktformulär. Kan du inte komma åt den tillhörande e-postadressen, ber vi dig att skicka en inskannad bild på ditt ID-kort. Det är en säkerhetsåtgärd, eftersom konfidentiell data synliggörs.
Fronius försöker alltid förbättra sina produkter och anpassa dem så bra som möjligt efter behoven. Bara när vi känner våra kunder, kan vi erbjuda ett optimalt anpassat produkt- och tjänsteutbud. Köper du en Fronius Garanti eller Fronius Solar.web Premium, skapas fakturan automatiskt utifrån de personliga uppgifter som du har lämnat.
Du kan när som helst radera ditt användarkonto. Öppna användarinställningarna i din profil och välj ”Radera konto” för att radera ditt användarkonto. Beakta då att alla produktions- och förbrukningsdata för din anläggning också raderas oåterkalleligt. Har du köpt en Fronius Garanti eller Fronius Solar.web Premium, är vi av juridiska skäl skyldiga att fortsätta lagra dina personliga uppgifter.
 • Har du lagt till din solcellsanläggning online? Om du inte har gjort det, ska du ladda ned appen Fronius Solar.web Live i den aktuella app-butiken. Där leds du steg för steg genom hela processen. Som alternativ kan du besöka Fronius Solar.web och klicka på ”Lägg till solcellsanläggning” i huvudfönstret. När du har lagt till din solcellsanläggning och skickat datan till Fronius Solar.web, visas även den enheten. Därefter kan du registrera den.
 • Har du redan lagt till din solcellsanläggning, är det möjligt att du har tilldelats ”gäst”-behörighet för att kunna övervaka din anläggning. De växelriktare, som tillhör en solcellsanläggning, visas bara när det föreligger ”anläggningsansvarig”- eller ”ägar”-behörigheter.
Ja, du kan när som helst ändra dina uppgifter på ditt användarkonto under ”Användarinställningar” i Fronius Solar.web. Vi vill informera dig om att du, genom att godkänna de Allmänna affärsvillkoren på Fronius Solar.web, har bekräftat dina uppgifter. Felaktiga uppgifter är ett brott mot de Allmänna affärsvillkoren. Av den anledningen ber vi dig att kontinuerligt kontrollera dina uppgifter noga och hålla dem uppdaterade. 
De Allmänna affärsvillkoren till Fronius Solar.web hittar du här.
På såväl ditt användarkonto som i de beställningar, som du har gjort, finns det konfidentiella uppgifter lagrade. Av säkerhetsskäl och för att förhindra att uppgifterna sprids till obehöriga personer kommunicerar vi med våra användare enbart via den verifierade e-postadress som angavs vid registreringen. Bara då är det möjligt att säkerställa, att vi kommunicerar med ägaren till användarkontot. Skicka en kopia på ditt giltiga ID-kort till oss, om du inte längre har tillgång till den e-postadressen. Bara då kan vi säkerställa, att du är behörig att komma åt de aktuella uppgifterna.
Enhetsinformationen för din solcellsanläggning hittar du på din växelriktares display. När du startar WLAN-hot-spoten på menyn, visas ett nummer som börjar med 239 eller 240. Det är ditt datalogger-ID (Datamanager). Observera att om det rör sig om en Gen24-/Tauro-växelriktare behöver du i stället en V.-kod. Den hittar du på växelriktarens märkskylt, bredvid serienumret. 
Det är fördelaktigt att dela ut ”gäst”-behörigheter, främst om bara uppgifterna för en solcellsanläggning ska visas, utan att även viktiga parametrar för solcellsanläggningen skulle kunna ändras av misstag. Ska även ett annat användarkonto till Fronius Solar.web ha åtkomst till inställningarna, rekommenderar vi en utdelning av behörigheten ”anläggningsansvarig”. 
Kontakta vår kundtjänst. Använd då vårt kontaktformulär. Eftersom det rör sig om konfidentiella uppgifter och vi genom att ändra e-postadressen säkerställer, att du får en fullständig åtkomst till den sparade solcellsanläggningen, ber vi dig att bifoga en inskannad bild på ditt ID-kort.

Fronius Solar.web Premium

Fronius Solar.web Premium betecknar möjligheten att uppgradera ditt användarkonto till Fronius Solar.web. Här erbjuds följande funktioner utöver själva grundfunktionen: översiktlig presentation och utvärdering av aktuella data och arkivdata samt framtida prognoser, en omfattande analys av egenförbrukningen, permanent översikt över strömförbrukningen för kostnadskontroll, individuell rapportering, visualisering och analys av lagringssystem.
Medlemskapet i Fronius Solar.web Premium räcker i tre månader, ett år eller tre år, beroende på vad du väljer. En månad innan ditt medlemskap går ut får du ett meddelande, så att du kan förlänga det i god tid om du önskar det.
Genom Solar.web Premium erbjuder Fronius en möjlighet att aktivera produktionsprognoser för en solcellsanläggning. De här prognoserna visas i energibalansen i dags- och månadspresentationen. Utifrån uppgifterna i prognoserna kan du anpassa din energiförbrukning till den väntade strömproduktionen under den aktuella tidsperioden. På så vis kan du täcka en stor del av din energiförbrukning med egenalstrad ström och därmed spara pengar. 
Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto. Använd då vårt kontaktformulär.
Nej, Fronius Solar.web Premium går att köpa endast på Fronius Solar.web.
Nej, Fronius Solar.web Premium är en uppgradering av ditt användarkonto. När du har beställt Fronius Solar.web Premium kan du dra nytta av fördelarna i hela ditt användarkonto på Fronius Solar.web. Observera att prognosen bara kan aktiveras för en enda solcellsanläggning. 
Du kan skaffa Fronius Solar.web Premium i tre månader, ett eller tre år. De aktuella priserna hittar du direkt intill den önskade löptiden, så snart du har bestämt dig för en.
När du med hjälp av ditt användarkonto har loggat in på Fronius Solar.web, kan du aktivera dem i det övre högra hörnet av dina användarinställningar. Via dina adressuppgifter i användarinställningarna hittar du information om huruvida ditt medlemskap i Fronius Solar.web Premium är aktivt.
Fronius Solar.web-appen och datorversionen av Fronius Solar.web är två olika system som bara är delvis kompatibla med varandra. Det gör att du inte kan använda alla funktioner i ditt Premium-medlemskap i appen. Om du vill kunna använda alla funktioner rekommenderar vi att du använder den mobila vyn av Fronius Solar.web via din webbläsare.
Testmedlemskapet i Solar.web Premium är kostnadsfritt under en begränsad tid. Ditt kostnadsfria medlemskap upphör automatiskt. Vi kommer att informera dig i god tid innan det sker.
Presentationsläget är ett enkelt sätt att visa solcellsanläggningar på stora bildskärmar med regelbunden uppdatering av solcellsanläggningarnas data. 
Presentationsläget kan aktiveras under fliken ”Rättigheter” i inställningarna för den aktuella solcellsanläggningen.
Det här läget är en webbplats som öppnas i en webbläsare (vi rekommenderar Google Chrome) via en personlig länk. Därför krävs både en valfri webbläsare och en internetanslutning. Utöver det behöver du ha ett aktivt Fronius Solar.web Premium-medlemskap.
Ja, det går att integrera läget i en webbplats. För att göra detta möjligt har X-ramalternativet tillåtits för den här speciella delen på Solar.web-portalen. Av säkerhetsskäl måste du vid aktiveringen ange domänen där du vill använda webbplatsen.
Det går inte att visa flera solcellsanläggningar i presentationsläget. Läget kan aktiveras för en solcellsanläggning. Du kan använda följande alternativ: vissa webbläsare erbjuder bildspelstillägg som gör det möjligt att växla automatiskt mellan öppna flikar i webbläsaren. T.ex.: https://chrome.google.com/webstore/detail/revolver-tabs/dlknooajieciikpedpldejhhijacnbda
Presentationsläget kan inte visa något annat innehåll. 
Ja, om enheten i fråga har en autostartfunktion och länken till presentationsläget sparas som startsida.
Ja, om webbläsaren stöder helskärmsläge och detta kan aktiveras via länken till presentationsläget som sparas som startsida. T.ex.: https://praxistipps.chip.de/windows-10-autostart-programme-hinzufuegen-so-klappts_42165o  ”C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” --user-data-dir=c:\temp --start-fullscreen https://www.solarweb.com/PublicDisplay/LogOn?token=4bb83678-2e86-41db-9e5b-72fcabe3a9f0
Presentationsläget kan öppnas på alla smartenheter men har skapats specifikt för stora skärmar.
Kontrollera om ditt användarkonto innehåller ett aktivt Fronius Solar.web Premium-medlemskap. Det här kan du till exempel se i dina användarinställningar. 
Presentationsläget gör det möjligt att visa solcellsanläggningar på stora skärmar utifrån anläggningsvyn i Solar.web. Med Solar.TV kan du även konfigurera det visade innehållet och välja flera solcellsanläggningar. 
Vidareutvecklingen av Solar.TV har lagts ned, men plattformen kommer att vara tillgänglig ytterligare en period.
Solar.TV kommer att vara kostnadsfritt tills det läggs ned.

Fronius garantier

Din Fronius-växelriktare lämnar Fronius med en lagstadgad tillverkargaranti. Garantins giltighetstid och omfattning kan skilja sig åt beroende på land och region. Du hittar detaljerad information om giltighetstiden för din garanti i de gällande garantivillkoren. Om du registrerar din enhet på Fronius Solar.web-portalen inom 30 månader efter leverans så löper garantitiden från och med installationsdatum. Detta gäller för alla enheter som levererats fr.o.m. 1 oktober 2018. Den här sidan kan vara till hjälp vid registreringen.
Så snart du har registrerat din Fronius-växelriktare på www.solarweb.com, hittar du attraktiva erbjudanden löpande för att förlänga garantin för den. Beakta att garantin för Fronius-växelriktaren kan förlängas till högst 20 år, om den befinner sig inom garantitiden. 

Kontakta i det här fallet omgående vår kundtjänst och ange informationen och den e-postadress som hör till ditt användarkonto. Använd då vårt kontaktformulär.

Ditt garanticertifikat visas, när du har valt garanti på Fronius Solar.web och registrerat din Fronius-växelriktare. I sällsynta fall kan det hända, att ditt köpta garanticertifikat inte är tillgängligt direkt i Fronius Solar.web. I det fallet hittar du följande information på det ställe, där garanticertifikatet ska vara: ”Transaktionen bearbetas”. 
Erbjuds en kostnadsfri garantiförlängning i ditt land (se Fronius garantinedladdningar), är det nödvändigt att du loggar in på www.solarweb.com och registrerar din Fronius-växelriktare med det här serienumret. I slutet av registreringen uppmanas du att förlänga garantin. Klicka då på ”Välj garanti”. Sedan leds du vidare till en lista över för dig tillgängliga garantimodeller. 
 • Garantiförlängningar kan köpas uteslutande för Fonius-växelriktare som befinner sig inom en befintlig Fronius-garanti och inte har överskridit den maximala löptiden 20 år. 
 • Endast garantiförlängningar för SnapINverter-generationen erbjuds.
 • Kom du inte automatiskt till listan i Fronius Garanti? Eventuellt pågår det underhållsarbeten just nu. De kan ta ett par minuter. Försök lite senare igen. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om problemet kvarstår. Använd då vårt kontaktformulär.
 • Pågår det en serviceprocess för det här serienumret, kan du inte förlänga garantin. När processen är avslutad, kan du köpa garantin. Vi ber dig bara om lite tålamod. Tack så mycket.
 • Fronius garantinedladdningar hittar du detaljerad information om tillgängliga garantimodeller. 
 

Tillsammans med din Fronius-växelriktare får du standardmässigt Fronius Garanti Plus. Den kan du förlänga, om du vill. Då måste du logga in på www.solarweb.com och registrera din Fronius-växelriktare. När registreringen är klar, erbjuder vid dig olika möjligheter att förlänga garantin för din Fronius-växelriktare. 

Priset för garantiförlängningen är beroende av den aktuella Fronius-växelriktaren. Priserna hittar du direkt intill listan över den önskade garantiförlängningen. Den hittar du på Fronius Solar.web.
Det finns två garantimodeller för Fronius-växelriktare att välja mellan. Den ena är Fronius Garanti Plus som täcker material-, service- och transportkostnader och den andra är Fronius Garanti som täcker materialkostnader. På Fronius garantinedladdningar hittar du detaljerad information om tillgängliga garantimodeller. 
Nej, när du har köpt en Fronius-växelriktare erbjuder vi dig en möjlighet att lösa in din garantiförlängning på www.solarweb.com. Den enda förutsättningen är att din Fronius-växelriktare befinner sig inom tidsperioden för standardgaranti. Köpet av en extra garantiförlängning är ett tillval.
Ja, du har möjlighet att köpa din garantiförlängning direkt hos din installatör. Den enda förutsättningen är att din Fronius-växelriktare befinner sig inom tidsperioden för den giltiga garantin. Kontakta då din installatör.
På Fronius Solar.web visas alltid den aktuella sluttidpunkten för Fronius Garanti. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om den inte är korrekt eller om den inte passar, efter att du köpt en extra Fronius garantiförlängning. Använd då vårt kontaktformulär.
I sällsynta fall kan det hända, att synkroniseringen av din nya garantitid tar längre tid i anspråk. I sådana fall hittar du informationen ”Transaktionen bearbetas” på det aktuella stället. 
Ja, för varje Fronius-växelriktare i SnapINverter-generationen kan en kostnadsfri garantiförlängning beställas inom standardgarantitiden.
Den garanti som du har köpt för ditt Fronius Solar Battery gäller för alla moduler. Köper du fler moduler, behöver du inte köpa en garantiförlängning för varje ny modul, eftersom de också täcks direkt.
Möjligheterna till garanti för växelriktarna rättar sig efter det aktuella installationslandet och inte efter var ägaren bor. Därmed kan du köpa en garantiförlängning som är avsedd för det aktuella landet.
Det går att häva köpet av en garantiförlängning inom den lagstadgade ångerrätten 14 dagar efter köpet. Skicka ett e-postmeddelande med den e-postadress som hör till ditt användarkonto till vår kundtjänst. Använd då vårt kontaktformulär. Vi informerar dig om att garanticertifikatet upphör att gälla vid ett hävande. Vid en kontroll av om en garanti gäller, är enbart systemet från Fronius avgörande och inte garanticertifikatet. Den aktuella garantitiden hittar du alltid via länken.
Priset för garantiförlängningen är beroende av olika faktorer. Vi har optimerat priserna för garantiförlängningen i det aktuella landet utifrån marknadsförhållandena och den ekonomiska situationen. Därmed får du möjlighet att köpa garantiförlängningen för din Fronius-växelriktare till det bästa möjliga priset.
Nej, en befintlig garanti kan inte överföras till en ny garanti. 
Nej, en befintlig garanti kan inte ändras. 
En garanti är knuten till serienumret och tidspunkten för idrifttagandet. Det går därför inte att ändra en garanti. 

Fronius UP

Fronius UP är ett onlineuppgraderingsprogram som gör det möjligt att aktivera produktfunktioner på Fronius-växelriktare online utan att behöva byta maskinvara. 
I princip går alla Fronius GEN24-växelriktare att uppgradera, men det kan hända att vissa funktioner inte finns hos alla typer av växelriktare eller effektklasser. 

Fronius UP.storage är den första funktionsuppgraderingen på Fronius UP. Den omfattar aktivering av batterianslutning och elkraftsfunktionen

* Full Backup för en Fronius GEN24-växelriktare. Med den här uppgraderingen förvandlas en GEN24 till en GEN24 Plus. *Full Backup finns inte till Symo GEN24 3.0–5.0 (Plus). För Full Backup krävs externa komponenter för nätomkoppling.

Fronius-funktionsuppgraderingar kan genomföras i alla länder som har tillgång till Fronius webbutik. Du hittar en översikt över länderna här.
För att kunna köpa och installera uppgraderingspaket i samband med kompatibla maskinvarulösningar som en ackumulator behöver man ha specifika expertkunskaper. Därför kan uppgraderingar bara köpas av installatörer och certifierade Fronius System Partner. 
 • Du är inte registrerad som installatör eller Fronius System Partner (till exempel som husägare eller grossist) och har därför inte möjlighet att köpa och installera uppgraderingar. Om du är husägare och är intresserad av någon av våra uppgraderingar ska du kontakta din installatör.
 • Du har inget Fronius-kundnummer eller så är huvuddata i ditt Fronius-användarkonto felaktiga eller inkonsekventa. I sådana fall kontaktar du oss via vårt kontaktformulär.
 • Det finns inga funktionsuppgraderingar till just den växelriktartypen eller effektklassen.
Om uppgraderingsbara växelriktare och även Fronius webbutik är tillgängliga i ditt land. behöver du logga in på www.solarweb.com och registrera enheten med serienumret. När du har slutfört registreringen kan du (förutsatt att du är Fronius System Partner/installatör) köpa Fronius-uppgraderingen i Fronius webbutik. 

När Fronius GEN24 är ansluten till internet installeras uppgraderingen automatiskt.

Om Fronius GEN24 inte har någon anslutning till internet upprättar du en sådan och genomför uppgraderingen manuellt genom att som ett första steg ladda ned licensen lokalt på din dator. Fronius rekommenderar däremot att du gör uppgraderingen när växelriktaren har en aktiv internetanslutning eftersom uppgraderingen går lättare och snabbare att genomföra då än utan internetanslutning.

Så snart växelriktaren är ansluten till internet och växelriktarens fasta programvara är uppdaterad bör uppgraderingen vara aktiv på växelriktaren inom några minuter. I annat fall startar du om växelriktaren. 
Ja, en uppgradering kan till exempel göras bekvämt på kontoret redan före installation och idrifttagande. Som installatör behöver du då växelriktarens serienummer och V.-kod för att kunna registrera produkten på Fronius Solar.web och sedan köpa uppgraderingen online.
Priserna visas direkt vid växelriktaren i Fronius webbutik och kan variera beroende på effektklass och funktionspaket. 
När du köper en funktionsuppgradering aktiveras funktionen permanent för en specifik växelriktare (tilldelningen sker med hjälp av serienumret). Med undantag för utbytesenheter kan licensen inte överföras till andra användare eller enheter utan är kopplad till en viss enhet på obestämd tid. 
Tänk på att växelriktarens fasta programvara alltid måste vara uppdaterad för att Fronius-funktionsuppgraderingar ska kunna genomföras. Därför rekommenderar Fronius att växelriktaren är permanent ansluten till internet eftersom det gör uppdateringsprocessen snabb och enkel och även innebär en mängd andra fördelar. 

Betalning och faktura

Betalningen i Fronius webbutik görs antingen med bankkort, Sofort-betalning (Klarna) eller PayPal. 
Ja, det är säkert att betala med bankkort. Vi uppfyller alla aktuella säkerhetsaspekter. Inga kontokortsuppgifter sparas vid beställningen. 
Nej, inga kontokortsuppgifter sparas vid beställningen. 
I Fronius webbutik kan du betala med enbart bankkort, Sofort-betalning eller PayPal. Du får gärna lämna förslag på andra betalningsvarianter, om du anser att Fronius borde erbjuda det. Skicka dem till vår kundtjänst. Använd då vårt kontaktformulär. Vi vill emellertid informera om det inte finns något anspråk på speciella betalningsvarianter.
Nej, det dras inga pengar från ditt kontokort. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om beloppet mot förmodan ändå skulle dras. Använd då vårt kontaktformulär.
Kontakta vår kundtjänst och ange ditt faktura- eller beställningsnummer. Använd då vårt kontaktformulär. Vi kommer då direkt att gå igenom ditt ärende noga.
Fakturabeloppet dras direkt från ditt kontokort. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om ett felaktigt belopp skulle dras. Använd då vårt kontaktformulär.
Vi tar inte ut några extra bearbetningskostnader för online-beställningar. 
Normalt får du en orderbekräftelse direkt efter beställningen. Har du inte fått en sådan, ber vi dig att först kontrollera Skräppost-mappen på ditt e-postkonto. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om du inte hittar någon orderbekräftelse där heller. Använd då vårt kontaktformulär.
Det kan ta upp till 72 timmar att kunna se fakturan. Dessutom hittar du alltid din orderbekräftelse i ditt kundkonto i Fronius webbutik. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om du inte har fått någon faktura efter 72 timmar. Använd då vårt kontaktformulär.
På fakturan står de uppgifter som du ha angett i samband med registreringen på Fronius Solar.web. Vi vill informera dig om att du, genom att godkänna de Allmänna affärsvillkoren på Fronius Solar.web, har bekräftat dina uppgifter. Felaktiga uppgifter är ett brott mot de Allmänna affärsvillkoren. Av den anledningen ber vi dig att kontinuerligt kontrollera dina uppgifter noga och hålla dem uppdaterade. Du har möjlighet att ändra dina adressuppgifter i användarinställningarna på Fronius Solar.web. Kontakta vår kundtjänst och ange den e-postadress som hör till ditt användarkonto, om du behöver en faktura med ändrade uppgifter. Använd då vårt kontaktformulär. Skicka i så fall dina korrekta uppgifter och den faktura som ska ändras.
På ditt användarkonto i webbutiken Fronius Solar.web hittar du en fullständig översikt över alla beställningar. 
Det tar några dagar att göra en noggrann hantering av din avbokning. Vid en avbokning kommer vi inom 14 dagar att starta återbetalningen av det betalda beloppet. Återbetalningen sker på samma sätt som betalningen gjordes.
I samband med marknadsföringskampanjer lämnar Fronius ut rabattkoder. 
Har du fått en rabattkod från Fronius? Rabattkoder är alltid kopplade till en Fronius-produkt. Följ den anvisning som du har fått tillsammans med rabattkoden. 
Samtliga beställningar tas emot av dotterbolag till Fronius International GmbH. I ditt land finns det ännu inget dotterbolag till Fronius International GmbH. Därför kopplas du automatiskt vidare till det ansvariga dotterbolaget. Men det har inget inflytande på din beställning.

Allmänna frågor

Det installatörsföretag som är närmast dig kan du hitta med hjälp av vår specifika Sök-funktion. Den hittar du på Sök Fronius Service Partner.
Varje konformitetsförsäkran finns på vår webbplats. På Nedladdningar kan du leta upp den försäkran som passar för dig.
Fronius Wattpilot är en intelligent laddningslösning för alla elbilsägare. Fronius Wattpilot finns i två varianter – den fast monterade Wattpilot Home för hemmet och den mobila Wattpilot Go för när du är ute på vägarna. Utrustningen kan styras via den tillhörande Solar.wattpilot-appen som samtidigt ger en överblick över laddningen. Den intelligenta plug and play-laddningslösningen har två olika laddningslägen – Eco och Next Trip. Wattpilot är dessutom solcellsoptimerad, vilket innebär att bilen kan laddas extra kostnadseffektivt och hållbart i amperesteg med överskottet av solenergi.
Med hjälp av Fronius Ohmpilot förser din solcellsanläggning ditt hus med inte enbart ström i framtiden, utan även med värme, varför en extra solartermisk anläggning inte längre kommer att behövas. Fronius Ohmpilot används huvudsakligen för beredning av varmvatten. Men enheten kan inte bara producera varmvatten utan även rumsvärme under våren och hösten. I bruksanvisningen till Fronius Ohmpilot kan du se fler exempel på användningsområden.
På grund av mättoleranser kan det uppstå skillnader mellan de visade värdena på växelriktarens display och de som laddats upp till Fronius Solar.web. Även en genomförd serviceprocess kan leda till skillnader. 
För att kunna köpa en solcellsanläggning ber vi dig att kontakta en installatör. Känner du inte till någon installatör, hittar du ett företag i din omgivning på vår speciella Sök-funktion.
Skulle du ha problem med din växelriktare, ber vi dig att först kontakta din installatör. Hon eller han har möjlighet att hjälpa dig direkt på platsen. På vår speciella Sök-funktion hittar du en installatör i din närhet.
Med hjälp av den här videon kan du ta anläggningsövervakningen i drift.

Fronius-systemtillägg

Nej, det går inte, eftersom Solar.web är en plattform avsedd för visualisering av solenergiflöden.
Nej. Wattpilot måste först tas bort från den solcellsanläggning där den för närvarande är tillagd innan den kan läggas till en annan.
Ja, det går att lägga till flera Wattpilot-laddboxar till en solcellsanläggning i Solar.web.

För att Wattpilot-data ska visas i Solar.web måste du se till att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Wattpilot måste, precis som din växelriktare, vara tillagd till solcellsanläggningen i Solar.web under fliken ”Inställningar” – ”Komponenter”. Om du inte kan se den fliken behöver du be din installatör att ge dig rättigheter som ”ägare” eller ”anläggningsansvarig” för din solcellsanläggning.
 • Wattpilot måste ha version 36.0 eller senare av den fasta programvaran installerad. Du kan uppdatera din Wattpilot i Solar.wattpilot-appen under fliken ”Internet”.
 • Wattpilot måste vara ansluten till WLAN och ihopkopplad med din växelriktare. Du kopplar ihop Wattpilot med din växelriktare under fliken ”Inställningar” – ”Kostnadsoptimering” i Solar.wattpilot-appen.
 • Om den ihopkopplade växelriktaren är av typen GEN24 eller Tauro måste den ha version 1.23 eller senare av den fasta programvaran installerad. Du kan uppdatera din växelriktare i Solar.web under fliken ”Inställningar” – ”Komponenter”.
 • Både Wattpilot och den ihopkopplade växelriktaren måste vara anslutna till internet.
Inga realtidsdata eller historiska data visas i Solar.web för perioder då Wattpilot inte är ansluten till internet (till exempel när WLAN-uppkopplingen är svag). Dessa data återskapas inte när Wattpilot ansluts till internet igen.Dessutom visas bara Wattpilot-data när Wattpilot är ihopkopplad med en växelriktare som befinner sig i samma solcellsanläggning i Solar.web. Till exempel visas inga data i Solar.web för perioder då du använder Wattpilot Go på resande fot.
När Wattpilot lämnas över till den nya ägaren måste enheten tas bort från den ursprungliga solcellsanläggningen i Solar.web och läggas till den nya.