Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

Rozwiązanie Fronius MicroGrid

Niezależne od sieci energetycznych, stabilne zasilanie energią ze słońca

W regionach z niewystarczającym zasilaniem często tworzy się mikrosieci wyspowe. Mikrosieci działają albo całkowicie odłączone od sieci energetycznej jako regionalne, zamknięte sieci zasilające, albo połączone z siecią energetyczną jako instalacje zasilania rezerwowego. Generatory diesla są często wykorzystywane do podtrzymania zasilania. Jednakże większość instalacji mikrosieci i zasilania rezerwowego wykorzystuje energię słoneczną w charakterze stabilnego, niedrogiego źródła energii zgodnego z duchem zrównoważonego rozwoju.

Zalety rozwiązania Fronius MicroGrid

  • Wysokie bezpieczeństwo zasilania
  • Stabilne koszty energii
  • Sprawdzony w praktyce system, potrzebujący minimalnych nakładów na konserwację
  • Konfiguracja sieci MicroGrid zintegrowana z falownikami

Tak działa rozwiązanie Fronius MicroGrid

Falowniki firmy Fronius mają specjalną konfigurację sieci MicroGrid zapewniającą stabilność pracy sieci. Falownik Fronius przekazuje do sieci MicroGrid maksymalną ilość energii z instalacji PV. W okresach, w których obciążenie jest mniejsze niż możliwa produkcja energii z instalacji PV i akumulatory są pełne (lub gdy moc ładowania inwertera z ładowarką jest zbyt mała), wymagana jest automatyczna redukcja mocy PV. Zazwyczaj moc falownika jest kontrolowana bez żadnej dodatkowej komunikacji. W takim przypadku zmiana częstotliwości pracy inwertera z ładowarką i zmiana częstotliwości falownika Fronius powodują ustawienie optymalnych wartości mocy.

W połączeniu z inwerterami z ładowarką Victron Energy (Victron MultiPlus, Victron Quattro) mikrosieci firmy Fronius można bez dalszej konfiguracji używać w falownikach Fronius.


Generator fotowoltaiczny Energia słoneczna jest pochłaniana przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego.
1
Falownik firmy Fronius Falownik przekształca prąd stały na używany w gospodarstwach domowych prąd przemienny, udostępniając sieci MicroGrid maksymalną ilość energii fotowoltaicznej. 
2
Inwertery z ładowarką Inwertery z ładowarką umożliwiają magazynowanie w akumulatorach energii wytworzonej przez falowniki.
3
Akumulator Nadmiar energii fotowoltaicznej jest magazynowany w akumulatorze.
4
Odbiornik System MicroGrid doskonale zasila odbiorniki energią słoneczną.  
5
Generator zasilania rezerwowego Dodatkowo do systemu można dołączyć generatory diesla będące urządzeniami zapasowymi.
6
1
Generator fotowoltaiczny
Energia słoneczna jest pochłaniana przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego.
2
Falownik firmy Fronius
Falownik przekształca prąd stały na używany w gospodarstwach domowych prąd przemienny, udostępniając sieci MicroGrid maksymalną ilość energii fotowoltaicznej. 
3
Inwertery z ładowarką
Inwertery z ładowarką umożliwiają magazynowanie w akumulatorach energii wytworzonej przez falowniki.
4
Akumulator
Nadmiar energii fotowoltaicznej jest magazynowany w akumulatorze.
5
Odbiornik
System MicroGrid doskonale zasila odbiorniki energią słoneczną.  
6
Generator zasilania rezerwowego
Dodatkowo do systemu można dołączyć generatory diesla będące urządzeniami zapasowymi.

Korzystne i niezawodne zasilanie energią słoneczną

Sieć MicroGrid działa jako jednostka autonomiczna bez przynależności do jakiejkolwiek sieci energetycznej lub jako rezerwa podtrzymująca zasilanie w razie awarii sieci energetycznej. W razie awarii sieci energetycznej, instalacja automatycznie odłącza się od niej i tworzy własną, zamkniętą sieć (ang. MicroGrid).

W takich systemach spokojnie można zrezygnować z generatora diesla. Dzięki energii słonecznej jako alternatywie dla systemów wymagających oleju napędowego, właściciele instalacji oprócz niższych kosztów zyskują też brak hałasu i uciążliwego zapachu. Jest to ważne szczególnie dla hoteli i ośrodków wypoczynkowych, w których często stosuje się mikrosieci wyspowe.  

Stabilne koszty energii

Wytwarzanie energii słonecznej oznacza jednocześnie stabilne koszty energii przez cały okres pracy instalacji. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do alternatywnych źródeł energii, jak w przypadku generatora diesla, nie ponosi się tu kosztów bieżących.

Inteligentne rozwiązania techniczne

Falowniki firmy Fronius mają zintegrowaną specjalną konfigurację MicroGrid, zapewniającą stabilność pracy systemu. Energię wytworzoną przez instalację PV magazynuje akumulator za pomocą tzw. inwertera z ładowarką* (* nazewnictwo według nomenklatury firmy Victron Energy) System jest bardzo elastyczny i instalacje PV z falownikami Fronius można z łatwością zintegrować z takimi urządzeniami. W mikrosieciach wyspowych pierwszym wyborem są falowniki Fronius SnapINverter. W zależności od wielkości instalacji można zastosować albo falownik Fronius Symo, albo Fronius Eco.  

Mocny partner gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne

Dla właścicieli instalacji stabilne i pewne zasilanie jest celem pierwszoplanowym. Aby to osiągnąć, firma Fronius wspiera Cię jako instalatora swoimi przemyślanymi rozwiązaniami i mocnymi partnerami. Firma Fronius od wielu lat z sukcesami wdraża projekty mikrosieci wyspowych we współpracy z firmami Victron Energy lub Selectronic. Rozwiązanie Fronius MicroGrid to sprawdzony w praktyce system, który praktycznie nie wymaga serwisu. 

Mikrosieci wyspowe w praktyce

Farma rybna w Mali

Hodowla ryb Complex Agro Industrial de Baragnouma w Mali produkuje pięć ton ryb dziennie. Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie ciągłości zasilania elektrycznego systemów uzdatniania wody. W trosce o stabilność zasilania elektrycznego już w 2014 roku postanowiono, aby w jak największym stopniu zapotrzebowanie na nie było pokrywane z instalacji PV. 

98% energii pochodzi z systemu fotowoltaicznego, a tylko 2% wytwarzają zapasowe generatory diesla.

Przejdź do referencji

Członek stowarzyszenia Alliance for Rural Electrification (ARE)

Fronius jako pierwszy producent podłączonych do sieci falowników został członkiem ARE! Stowarzyszenie postawiło sobie za cel, aby do roku 2030 wszyscy ludzie na świecie mieli dostęp do niedrogiej, bezpiecznej i czystej energii i usług z tym związanych.

Jako firma Fronius jesteśmy dumni, że możemy wspierać ten cel razem ze 185 innymi członkami z 55 krajów i 3 kontynentów!

Więcej informacji na temat ARE